Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Som en følge av Kommmune- og regionreformen som ble igangsatt i 2014/2015 vil det bli vesentlige endringer i antall fylker og kommuner i årene fram til 2020

Fiskeridirektoratet har besluttet at fartøy som per 1.1.2018 allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flytter til en annen kommune. Fartøyene skal da tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distriktskodene. For mer informasjon se Nyhetsoppslag 27.12.2017

Meld fra om eventuelle feil
Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du melder fra til oss om denne feilen ved å sende en e-post til postmottak@fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner). I mange tilfeller vil dessverre kvote og fangst være misvisende.

Kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen. Kvote og fangst vil imidlertid ikke være korrigert for ekstrakvoter eller overføringskvoter gjennom året eller mellom år. Når det gjelder fangst vil fangst relatere seg til tillatelsene som til enhver tid ligger på skroget. Det betyr at fangsten ikke nødvendigvis er fisket av nåværende eier, heller ikke på nåværende skrog.

Kvoteregisteret kan være feil for fartøy som er med i samfiskelag. I tilfeller der det aktive fartøyet tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet redusert overregulering som om det tilhører samme lengdegruppe som det aktive fartøyet. Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet. Kvoteregisteret korrigeres ikke for slik reduksjon i overregulering. Fiskeridirektoratet minner om at det er forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N for inneværende år som til enhver tid er bestemmende for kvotestørrelsen på det enkelte fartøy.

The Directorate of Fisheries is working on a new vessel register. This means that there will be no further development of the existing register. The existing register shows the current situation for commercial fishing permits (participation rights/licences). Unfortunately, quota and catch will be misleading in many cases.

The vessel level quotas show the quota corrected for granted or received quota by virtue of the Slumpfiskordningen (residual quota scheme). However, quota and catch will not be corrected for additional quotas or transfer quotas throughout the year or between years. With respect to catches, the catch will relate to the permits currently applicable to the hull. This means that the catch is not necessarily caught by the current owner, nor on the present hull.

Oppslag på bestemt fartøy

BåtnavnRegistreringsmerkeRadiokallesignal
VisAQULAA 0001AS
VisSKIPPYA 0002FLM7510
VisBORØYA 0007FLF5966
VisCONSTANCEA 0010FLM9094
VisFJELLVIKA 0011F
VisVATERFJORDA 0086NLK5487
VisRØSTØYA 0001VLK7201
VisÅLENAA0001A
VisSOUTH EASTERNAA0004A
VisHANNEAA0006ALG2610
VisEMELY SØRAA0010ALIBV
VisFREDAGAA0011A
VisHAVØRNAA0012ALF3464
VisSMARTAA0015ALK2484
VisOHANAAA0016A
VisKLOPPAA0017A
VisTALVIAA0021A
VisTERNAAA0023A
VisINNERSTRANDAA0024ALF6959
VisHAVFRUEN 2AA0026A
VisJADAAA0028ALF6979
VisMARITA IIAA0031A
VisDOFFENAA0039A
VisOMEGAAA0040ALK7274
VisTERNAAA0041A
VisLILLE LISEAA0051A
VisASTRID ANNAA0056ALNFD
VisLISEAA0057A
VisJALITOAA0063ALK5666
VisFRØKEN WAHLBERGAA0076ALK5784
VisHAVSULAAA0081ALF5295
VisTRIUMF 2AA0088A
VisANFIELDAA0162A
VisJOLLAAA0002G
VisBLUEPEARLAA0003G
VisVÅGANAA0005GLG6774
VisKVALØYAA0007GLK2483
VisOSKARAA0008G
VisLURØYAA0012G
VisTAIDONGAA0013G
VisFRØYAAA0016G
VisATHENEAA0020G
VisMATHEAAA0021G
VisSAGATOAA0024G
VisHUNTERAA0027G
VisWOLFAA0029G
VisOLIVIAAA0032GLF5885
VisFOZZI IIAA0033G
VisASTORAA0055GLK3081
VisATOAA0056G
VisSTØLEAA0080G
VisMAGGIEAA0001L
VisHØVÅGTRÅLAA0002LLKZV
VisFARMANNAA0007LLK2946
VisLEPPAAA0008L
VisHØVÅGTRÅL 3AA0012L
VisJENNYAA0016L
VisNEBBAA0017L
VisVIBEKEAA0018LLK9616
VisROKKAAA0019L
VisTØTTAAA0028L
VisSABBENAA0030L
VisGULDFISKENAA0035L
VisRANDI IIAA0040L
VisLINDAAA0044LLM7251
VisHEDVIGAA0066LLK7300
VisHALSENBANKENAA0081L
VisBUSTERAA0084L
VisDENNISAA0085LLM6659
VisMORILDAA0128L
VisBIANCAAA0002R
VisDEPPAAA0004R
VisLINAAA0005RLM2626
VisTIRILAA0006RLF7083
VisDIVAAA0007R
VisLITAAA0009R
VisLINNAA0010R
VisJENNYAA0012R
VisEROAA0032RLLOS
VisJANOAA0066RLM5579
VisURDAA0001T
VisSANDØYJENTAAA0003TLK8869
VisVÅRLYSAA0004TLM8484
VisSTINGAA0006T
VisSILVER VIKINGAA0008T
VisLINNEAAA0011T
VisDEPPAAA0014T
VisMOBY DICKAA0015TLM9989
VisANITAAA0017T
VisSJØGUTTAA0021TLF6427
VisTEISTHOLMAA0050TLF4227
VisLYKKEAG0001A
VisLILLEVIGAG0003ALIWM
VisFRU GUNDERSENAG0004ALF6800
VisHAVFRUEN 2AG0009A
VisPONTOSAG0020ALM7054
VisGRØNNGYLTAG0029A
VisAMALIEAG0114F
VisBYENS BÅTSENTERAG0003FS
VisVALHALLAG0001G
VisVESLAAG0002G
VisVALØ IIAG0003GLF6789
VisIVERSKJÆRAG0006G
VisCIELO AZULAG0076G
VisSKARSUNDAG0004KLK2548
VisRONJAAG0005K
VisJOLLYAG0006K
VisBØYGENAG0007KLH3765
VisHUGØYAG0008K
VisMILLIAG0009K
VisPIROGAG0015K
VisLIPTON BJØRNSENAG0016KLDSX
VisKONEMORAG0020K
VisEMILIE HAG0026KLEAE
VisSIGJOAG0033KLK7740
VisBERGYLTA IIAG0038KLH4007
VisTOMINEAG0040KLM6884
VisLOTTAAG0050KLF4236
VisRIMAAG0111KLELS
VisHAVFLUNAAG0277KJWPD
VisMALLA 1AG0097L
VisKREPSENAG0001LDLH4184
VisULKAAG0002LSLM6916
VisKÅLØYAG0003LSLK2115
VisJOJOAG0005LS
VisLILLY SOFIEAG0006LS
VisASTRIDAG0007LSLGJB
VisLIN HOLMAG0013LSLK5543
VisMARIE EMILIEAG0024LSLG8988
VisRUSKENAG0061LS
VisDORTEYAG0001R
VisELLENFISKAG0019R
VisBONNIEAG0028R
VisHAVBLIKKAG0001TLF6955
VisVESLEFRIKKAG0022T
VisLATIBD0001H
VisFLAKS 3BD0002H
VisIDAF 0003ALK6017
VisROBINEF 0004A
VisNIKIF 0007ALK2355
VisINGER LISBETHF 0009A
VisSTEFJORDF 0014ALM6028
VisMEAF 0016ALM2360
VisPERLAF 0017ALE5396
VisHERMANNF 0018ALK5883
VisSAFIRF 0020ALM6074
VisTHERESEF 0021ALM9715
VisJAN BØRREF 0022ALM5918
VisMADELEINEF 0024ALM6125
VisNORLYSF 0028ALM5086
VisNYVOLLGUTTENF 0029ALM4522
VisLØVSKJÆRF 0030ALK5388
VisHAVØRNAF 0031A
VisKORSNESVÆRINGENF 0032A
VisVARGSUNDVÆRINGF 0033ALK2234
VisTARRELUSAF 0034A
VisSJØBRISF 0035ALM7758
VisIDAF 0036ALG3277
VisARHOLMENF 0037ALK7044
VisOLSEN SENIORF 0038ALK3777
VisCARINAF 0040ALK5971
VisHENRIETTEF 0042ALK4631
VisJOHANNES HF 0043ALM6242
VisADMIRAL F.F 0044ALG7835
VisVIGRUNNF 0045ALM7007
VisCHRISTINAF 0047ALM9215
VisSILVANF 0052A
VisGURI MARIEF 0055ALH3121
VisFRAMF 0058ALM5355
VisASTRIDF 0060A
VisLINN-JOHANNEF 0073ALK4445
VisKRISTINEF 0074ALK3172
VisRAGNHILDF 0077ALM9450
VisRAMSKJÆRF 0078ALM2225
VisJENS KRISTIANF 0086ALERB
VisYLVA MARIEF 0090ALK6909
VisRANDIF 0092ALM5936
VisVARHOLMF 0096ALM4797
VisFRØYA MARIEF 0100ALM8020
VisCAROLEVAF 0121ALM7073
VisJENNY OLINEF 0124ALK9719
VisKVALØYF 0126ALM8746
VisSJØBLINKF 0159A
VisSJØPIAF 0167ALK6866
VisHAVSELF 0169ALIXI
VisHØIVIKBAAENF 0175ALK5335
VisSKARVTINDF 0196ALM9294
VisLISAF 0240ALG6583
VisNAVIGERF 0300ALF5996
VisSTORMF 0333ALK3239
VisSILVERF 0380ALK2957
VisHAVPRINSF 0001BLK3078
VisNORBANKENF 0002BLNFC
VisANNE GF 0003BLG8482
VisJOHANNEF 0005BLK5683
VisNEMOF 0006BLM2994
VisVESTHAVETF 0007BLM6629
VisLINNIF 0009BLF2636
VisDYPFJORDF 0010BLJWE
VisREINBØENF 0011BLM4465
VisFISKESKJÆRF 0014BLM2530
VisSIMENF 0016BLK8442
VisKENNETH JOHANF 0017BLF6077
VisLAMOCINEF 0018B
VisVAQUEROF 0019BLG5484
VisTRIN EVENF 0020BLK5053
VisTORSTEINF 0026BLM2029
VisHAVSJYF 0028BLG7941
VisMARGARETHF 0030BLG8185
VisARYAF 0033BLG9971
VisANGELICAF 0037BLK7119
VisBERLEVÅGJENTAF 0042BLM4180
VisKVALVIK SENIORF 0043BLM8751
VisALFF 0057BLF6501
VisROSA JADEF 0067BLK6191
VisJIM LENNARTF 0083BLM6507
VisHEIDIF 0096BLM7440
VisSOYAF 0100BLFPW
VisOLE HENDRIKF 0145BLK3524
VisVIKAJENTAF 0151BLM5630
VisGULLKISTAF 0001BDLM8923
VisSVANENF 0004BDLK5644
VisJAKIF 0005BDLF5539
VisINGVALDSONF 0006BDLG5614
VisTANJAF 0007BDLM6453
VisBJØRKÅSBUENF 0008BDLH3245
VisPER ROGERF 0011BDLM9839
VisENJAF 0012BDLG9281
VisØYAVÆRINGF 0013BDLK6028
VisMAXF 0014BDLF3192
VisREINEVÆRINGF 0015BDLM3491
VisWIJAFISKF 0016BDLM9320
VisJOHN MARTINF 0018BDLG6658
VisEIVINDF 0019BDLM9160
VisRONJA-MATHEAF 0020BDLF5952
VisELINEF 0022BDLF5038
VisTOM LAURITZF 0023BDLK9012
VisHUSVÆRSUNDF 0028BDLM6898
VisPOLARJOF 0029BDLM9613
VisSOLHEIMF 0030BDLG5451
VisSUNNA DISF 0031BDLH3430
VisGADUS POSEIDONF 0032BDLDAL
VisBATMANF 0033BD
VisTOREF 0034BDLM5091
VisERNAF 0035BDLF5619
VisALVA VIKTORIAF 0036BDLF5172
VisVÅGBASF 0038BDLM6695
VisSOLØYF 0042BDLG6015
VisANDOPSVÆRINGF 0043BDLLHL
VisDADDIF 0044BDLG9772
VisONYXF 0045BDLK6055
VisORIGOF 0047BDLK9982
VisNORPYNTF 0048BDLM9592
VisROLF JHF 0049BDLK2338
VisMÅRNESF 0051BDLK4349
VisMYRENG FISKF 0053BDLF6146
VisGADUS NEPTUNF 0055BDLDDG
VisRAGNAR LODBROKF 0056BDLM6699
VisSKJÆRGRUNNF 0060BDLG9365
VisANDUNGENF 0062BDLM2808
VisODINF 0065BDLG8869
VisKILDINF 0066BDLJYT
VisDUKATF 0074BDLK2965
VisWILFREDSONF 0075BDLK7627
VisJILL HEGEF 0080BDLM8314
VisBOYSENF 0081BDLM5675
VisGEIRF 0082BDLK5133
VisNY-VIKINGF 0083BDLM6664
VisINGVILDF 0084BDLM6384
VisSENJAFANGSTF 0086BDLM9424
VisHAVDURF 0090BDLM4498
VisHELLAF 0094BDLK5266
VisJENS EILERTF 0099BDLM7075
VisMIKKELSENF 0100BDLK4154
VisSYLVIAF 0101BDLM3862
VisBÅTSFJORDF 0110BDLJPH
VisAINOF 0112BDLH3710
VisFRØYAF 0140BDLH3561
VisINGRID ALEKSANDRAF 0155BDLK9230
VisSKARBERGF 0175BDLMCU
VisINGER VICTORIAF 0500BDJXAC
VisSOLRANDF 0001GLDRW
VisBIBBA SVALAF 0002GLI9709
VisHANSØYF 0003GLH3176
VisMILTONF 0004GLM6798
VisNARTINDF 0006GLK2485
VisKIM ANDREF 0008G
VisSØLVIF 0009GLM8881
VisMEAF 0010GLM6839
VisREINESBUENF 0011GLM4069
VisREMYF 0012GLM9663
VisBØENF 0015GLM9388
VisCAROLINEF 0017GLG4104
VisVÅRHEIMF 0019GLG8072
VisJØRGENF 0020GLM8108
VisLANGNESF 0021GLM7689
VisASTRIDF 0023GLF5572
VisSEIVIKBUENF 0024GLG2707
VisMARIA ANDREAF 0026GLG3980
VisKARLSTADF 0027GLM6202
VisGULLONGENF 0028GLF5050
VisKVITNAKKENF 0029GLK7683
VisALDIS LINDF 0031GLG7453
VisTOR EIRIKF 0032GLG3020
VisAKSEL ANDREF 0033GLK5299
VisBETTY ILONAF 0034GLM5824
VisMISTF 0037GLH2197
VisSKJÅNESF 0038GLK6370
VisAMALIE SOFIEF 0039GLG4901
VisNORDSTJERNAF 0040GLK4708
VisVIKTORIA LIFF 0041GLM6592
VisHELLØYF 0042GLM7796
VisELINAF 0043GLG5739
VisIRENEF 0044GLK5458
VisSVERRIRF 0045GLG4949
VisHYSJPÅSÆF 0046GLI9690
VisANNA KARINEF 0047GLF4080
VisHANNE MARTINEF 0048GLG4211
VisADRIAN-SENIORF 0050GLM9183
VisSTRØMMENF 0051GLM2569
VisTERNAF 0052GLM9583
VisOLE ANDREF 0053GLM6154
VisOMEGAF 0054GLM4922
VisBULLDERF 0055GLM4893
VisHAVDISF 0056GLM6020
VisFJORDBUENF 0057GLK5341
VisBISPENF 0060GLIQS
VisHOPSFJORDF 0061GLG8436
VisREIPNAKKENF 0062GLM9262
VisDØNNINGF 0063GLK2851
VisMATHIASF 0066GLM9629
VisMULANF 0068GLM7567
VisHRØNN BF 0069GLE5942
VisCESARF 0071GLF6167
VisTANAF 0072GLK5136
VisTRYGGENF 0073G
VisFOMAF 0074GLM5322
VisINE MARIEF 0077GLG3019
VisBISMARCKF 0078GLI9710
VisMALINF 0080GLK5671
VisTONE JOACIMEF 0082GLK7832
VisMIEF 0083GLM6032
VisTORSTINDF 0084GLM5175
VisÅDNEF 0085GLM9748
VisELLI KETILSF 0086GLG9419
VisNYBJØRNF 0087G
VisKEILAF 0092GLK5378
VisNYTINDF 0094GLM5914
VisASTERIXF 0096GLG5005
VisSELMA DRØFNF 0097GLH2573
VisTHANIF 0100GLM7137
VisJUNOF 0101GLK3000
VisKAROLINEF 0102GLK5973
VisIRINA MARIEF 0103GLG8806
VisKUNTZEGUTTF 0104GLM6264
VisIMSAF 0105GLH3302
VisSTORMSKJÆRF 0106GLM5859
VisAUSTHAVETF 0107GLG6266
VisHÅVARD. AF 0108GLM7000
VisGEIR ARNEF 0109GLM6077
VisPOLARJOF 0110GLK4580
VisFENRISF 0115GLK3466
VisOTTERØYF 0118GLK2738
VisKARL-TORGEIRF 0137GLG9577
VisTENNHOLMENF 0151GLM7366
VisUNN KRISTINF 0178GLK5579
VisRAYAF 0188GLM5956
VisKINDVIKF 0240GLF6247
VisVESTBÅENF 0420GLK2666
VisSEILANDF 0001H
VisÅKEF 0002HLF5557
VisSOLVÆRSKJÆRF 0003HLH3297
VisBJARNE NILSENF 0004HLEJN
VisKJELL STEINARF 0006HLK2182
VisLAGOMF 0008HLH2892
VisUNNURF 0011HLG3862
VisROALD JR.F 0012HLM7093
VisDOGGIF 0014HLLIA
VisHANNA INGEBORGF 0016HLG6972
VisPOLARSTJERNAF 0020HLF5731
VisSULVÆRINGF 0021HLM6142
VisHAVØRNAF 0029HLK6531
VisDABBENF 0030HLK9011
VisBR. ISAKSENF 0031HLK2958
VisJOHANNEF 0034HLF4254
VisNENITTAF 0035HLD8181
VisKARIANNEF 0036HLK2309
VisVEROSYF 0037HLM2866
VisRYPEFJORDF 0038HLHMF
VisSØRVÆRINGF 0040HLK2632
VisT.A SENIORF 0050HLG9552
VisFANGSTF 0053HLM7715
VisJUNIF 0057HLM4106
VisNORDLYSF 0059HLK5608
VisSJØGUTTENF 0060HLK2281
VisRINGENF 0068H
VisJOAKIMF 0072HLM9999
VisSTORELVF 0080H
VisBAKKOSF 0090HLM5976
VisINGVARDSONF 0095HLEIA
VisCARIANEF 0117HLG4252
VisKLUBBFISKF 0118HLM7643
VisHANNA MARIEF 0125H
VisNYFISKF 0128H
VisSPIRAF 0142H
VisOSVALDSONF 0148HLAVM
VisKAJA MARIEF 0149HLK2233
VisMARAF 0153H
VisEIDVÅGFISKF 0186HLHSP
VisSTEIN OF 0189HLM5212
VisEMMAF 0200HLL4600
VisODDGEIR JRF 0207HLK2030
VisJOSEFINEF 0333HLM6460
VisSTORMHAVF 0001HVLFON
VisHAAGRUNNF 0004HVLM7464
VisSKARVENF 0008HV
VisSAVANNAHF 0009HVLK5584
VisMARQUEZF 0012HVLK3423
VisMANTASF 0015HVLF5370
VisVILKASF 0019HVLM2657
VisBÅRSELVFISKF 0025HVLK2690
VisHELNESVÆRINGF 0031HVLDKI
VisNORAF 0033HVLK2332
VisNORDLYSFISKF 0036HV
VisVEMAF 0042HVLK9286
VisPEIKF 0043HVLF5765
VisZIKUF 0046HVLK2763
VisSIRIUSF 0047HVLM9781
VisANN-FRIDAF 0049HVLL7690
VisTENNESSEEF 0050HVLG7997
VisAURORA JF 0052HVLF5653
VisFURØYF 0053HVLM9336
VisGUNN-RANDIF 0055HVLM7831
VisLINAF 0056HVLK2450
VisKARINAF 0057HVLK3696
VisIEVAF 0059HVLM5157
VisHALFDAN JRF 0065HVLK3454
VisLUKASF 0066HV
VisBAILOTTF 0068HVLM8101
VisLAGUNF 0071HVLM6087
VisØYFJORDF 0072HVLM2813
VisKNUT MF 0073HVLK5088
VisRUBICONF 0075HVLK3916
VisSPRUTENF 0088HV
VisSILBØENF 0095HVLM9777
VisSTELLA POLARISF 0101HV
VisSJØGUTTF 0001KDLK4835
VisJUNIORF 0002KDLM5222
VisSANTOSF 0004KDLI4260
VisPIUNGENF 0006KDLF2811
VisREPPARFJORDF 0008KDLK3272
VisBRENSVIKFISKF 0009KD
VisVÅRSOLF 0021KDLK8809
VisLILLEGUTTF 0024KD
VisVEINESF 0034KDLF3059
VisSANDERGUTTF 0046KDLK8503
VisMIRREF 0096KDLF5675
VisNORDSTRANDF 0100KDLF6123
VisLADY MF 0003LLM9524
VisAUDUNF 0004LLM5254
VisGERD-ELIF 0005L
VisLILLIF 0006L
VisHERMESF 0007LLLOP
VisBÅRABUENF 0009LLD9627
VisSOPHIAF 0010L
VisVESLEMØYF 0014LLM9438
VisINGRID MARIEF 0015LLH2098
VisKORSHOLMF 0018LLM5699
VisVICTORIAF 0020LLM2027
VisSATURNF 0028L
VisSKJERMF 0029LLM9565
VisEINAR-ANDREF 0030LLK3164
VisSAILORF 0039L
VisEIRINF 0086L
VisSVERRESONF 0098LLG7447
VisMARIUSF 0101LLM5244
VisAQVARIUSF 0111LLM9006
VisBJØRNVIKVÆRINGF 0121LLM9059
VisIDA-MORF 0126LLM8703
VisHANS BERNARTF 0170LLM6251
VisMEVÆRF 0184LLM2368
VisKANESF 0243LLM2087
VisKAMILLAF 0257LLG2802
VisKURT-VIDARF 0328LLK3079
VisPOLARLINERF 0001LBLK9231
VisJØRN YF 0002LBLK2509
VisJAKOBF 0004LBLN2561
VisMEGRUNNF 0005LBLK4775
VisTVIBURDARF 0006LBLF5714
VisØRNTINDF 0007LBLG3544
VisJOHN-REIDARF 0010LBLF4143
VisSTINEF 0011LBLM2885
VisNY-ODDF 0012LBLM2558
VisSISSELF 0017LBLK2312
VisSOLØYF 0018LBLM9942
VisSOLSKJÆRF 0019LBLF5707
VisTINDERF 0020LBLH3096
VisLYSØYF 0024LBLM6722
VisSJØVÆRF 0028LBLE8641
VisLUNHEIM SENIORF 0029LBLM6635
VisSKJÆRGRUNNF 0030LBLK8820
VisPOSTNESF 0031LBLF5975
VisPATRICKF 0033LBLA4644
VisNIKITAF 0034LBLM2816
VisELINAF 0035LBLE9308
VisNENNIKF 0036LBLK4980
VisGAMMEL TRÅLEF 0038LBLM9303
VisREMIF 0040LBLK8208
VisMARITAF 0041LBLJ9640
VisKLUBBENF 0042LBLF3200
VisSANNAF 0044LBLM5132
VisINGUNF 0045LBLM2462
VisSILJANF 0047LBLF3869
VisSJARKEF 0048LBLF5677
VisKRISTINE ELISEF 0049LBLM5750
VisSVAVIKF 0050LBLG2376
VisTØMMERVIKF 0052LBLK2105
VisRISVIKF 0053LBLK6802
VisWÅGØY JR.F 0054LBLM5246
VisLUNAF 0055LBLF5633
VisDÆNGF 0057LBLE7351
VisREYNIRF 0058LBLM7382
VisMÅRØYSUNDF 0059LBLM7136
VisPARTNERF 0060LBLK2264
VisSARAF 0061LBLM2262
VisGUNNARF 0064LBLI9612
VisOKSEFJORDF 0067LBLM8481
VisPONDUSF 0069LBLG6283
VisHMBF 0072LBLF6568
VisKASPARAF 0073LBLK2002
VisNYTELSEF 0075LBLM6172
VisSIMONF 0077LBLM7064
VisGABRIELF 0078LBLK2772
VisJUVELF 0081LBLM9243
VisTROLLTAMPENF 0083LBLF6476
VisMEVÆRF 0085LBLF5830
VisTERESAF 0087LBLM9106
VisTROTTVIKF 0088LBLI5515
VisBRANDØYBUENF 0089LBLM9341
VisBJØRNNESF 0091LBLG7753
VisMARTINAF 0092LBLF5697
VisDYFJORDF 0095LBLM9398
VisQUEENF 0097LBLK7721
VisFRIDA MARIAF 0098LBLK2069
VisMJØLNERF 0099LBLF6380
VisFLATVÆRF 0101LBLG3625
VisHØGBAKKENF 0102LBLK2137
VisÅSVICF 0104LBLF5998
VisGROGISF 0105LBLM6105
VisMOENF 0109LBLF7128
VisBLÅFJELLF 0111LBLM9174
VisSTIG ROARF 0114LBLG6881
VisSVETAF 0115LBLM8498
VisKAROLINE VIKTORIAF 0118LBLG4822
VisTRÅLEF 0120LBLK2826
VisGAMMEL JOYKENF 0122LBLM4547
VisRUDOLF SEN.F 0124LBLK4608
VisMAKIRILDF 0125LBLH3048
VisPILENF 0129LBLF5840
VisDENNISF 0130LBLK9919
VisVARFJELLF 0132LBLF6039
VisIVO ELANDERF 0140LBLM4383
VisRISVIKF 0153LBLFOR
VisSOLØYF 0157LBLK7117
VisERSNESF 0159LB
VisVIKINGF 0160LBLK5107
VisSTRIPTINDF 0201LBLM3154
VisH MARIEF 0300LBLK8837
VisFJORDFISKF 0335LBLM6050
VisVIGGOF 0903LBLM4537
VisRABBAJENTOF 0001MLH2363
VisVIRGOF 0002MLM7723
VisTROLLSUNDF 0003MLK3373
VisGULLSKJÆRF 0004MLG3465
VisKASPERF 0005MLF3681
VisSANDNESF 0007MLF6189
VisTERNAF 0009M
VisLILLEGRUNNF 0010MLF5978
VisGRØTENF 0011MLF5769
VisINGØYVÆRINGF 0012MLK7649
VisMIKKELENGF 0015MLK7512
VisROY-ANETTF 0017M
VisONNIF 0018M
VisJOVITAF 0022MLF6536
VisTARAF 0023MLK2009
VisNJORDF 0025MLG2969
VisHTINDF 0027MLK2066
VisUNNURF 0031MLG8704
VisROLVSØYVÆRINGF 0033MLK4792
VisASNESF 0036MLF5970
VisTRELLEFISKF 0037MLF5152
VisSEGLSTEINF 0038MLM6948
VisEMMA OF 0039MLG9661
VisKYSTFISKF 0040MLM9836
VisMESKJÆRF 0042MLM8387
VisNORDIC QUEENF 0045MLA8999
VisEVAF 0046MLK7921
VisMONSUNF 0047MLF5722
VisJENNI SOFIEF 0048MLM2736
VisMEYBELLF 0051MLH3380
VisVÅRLINERF 0052MLG2811
VisBIRTU-LIASF 0055MLG8645
VisLEANDERF 0057MLK3281
VisLATØYF 0058MLM2623
VisROLVSØYHAVF 0059MLM5989
VisBAMSEF 0061MLM8000
VisLILLEBÅENF 0062MLF3484
VisMARIANNF 0063MLM9124
VisODD-EGILF 0064MLM3872
VisSYLVESTERF 0066MLM4683
VisSOLBRISF 0067MLM8621
VisNESBUENF 0070MLK2722
VisNORAHF 0071MLF5907
VisFRIDA KF 0073MLM7256
VisSILJEF 0074MLF6418
VisHAVØYF 0075MLM7520
VisTRASSF 0076MLJ8283
VisKEILAF 0077MLF6114
VisGEITINGENF 0079MLH3146
VisVOLDNESF 0080MLKUB
VisPEGASUSF 0081MLG9467
VisGLIMTF 0083MLK5338
VisRAKELF 0084MLH3055
VisZENTAF 0085MLM4924
VisHAVLINERF 0086MLF5622
VisLENNARTF 0087MLD5283
VisLOFOTLOVEF 0088MLK8300
VisIRENE REF 0089MLG2043
VisFJORDSNURPF 0090MLM8588
VisVALFJORDINGF 0091MLM6434
VisHØGHOLMENF 0093MLK2089
VisSTORENGBUENF 0094MLM8377
VisASLAUG KARINEF 0095MLK7899
VisLEISUNDF 0096MLG3944
VisMARITHAF 0098MLM2191
VisMINAF 0099MLF6238
VisKAMILLA KATRINEF 0103MLH3462
VisKNARVIKF 0105MLF6504
VisMARITA KATHRINF 0106MLJ2639
VisADELEN SF 0108MLK5995
VisNIPENF 0110MLM6345
VisTORILDF 0111MWA1316
VisØYVÆRF 0112MLK3706
VisLAUKHOLMEN 6F 0114MLF5901
VisNANNA KRISTINEF 0115MLK6863
VisØYVÆRINGF 0117MLM2855
VisBERGENSFJORDF 0125MLK7585
VisMAGGANF 0137MLF6124
VisNESSODDF 0138MLM6470
VisINGRID MAJALAF 0184MLJZO
VisTUBØFISKF 0186MLM3365
VisARNBORGF 0188MLM6736
VisSÆTERGUTTF 0206MLM7906
VisLARS EINARF 0213MLK3949
VisMARELIUSSONF 0250MLK3327
VisSTORHOLMF 0255MLM8903
VisMARIANNF 0352MLM2501
VisLINEF 0356MLM7697
VisFANGSTF 0420MLM4050
VisØRNTINDF 0484MLM8633
VisGULLHOLMENF 0500MJWZQ
VisJSF JUNIORF 0800MLM7542
VisBERGEBYJENTAF 0001NLG3317
VisVARJJATF 0002NLK9699
VisTASSF 0004NLF5748
VisAILIDAF 0006NLF5616
VisVARANGERJENTAF 0011NLH3110
VisDIXIF 0014NLF6030
VisHÅREKF 0018NLG6276
VisTOR EINARF 0020NLM8912
VisPOLARVINDF 0022NLG2279
VisIDAF 0026NLM2545
VisAMANDAF 0028NLG6637
VisMYSTIC OCEANF 0030NLM8934
VisFJORDBASF 0033NLK7744
VisJAN GUNNARF 0034NLK7188
VisKÅREF 0042NLM2869
VisGRETAF 0045NLG3631
VisSÆTERBØENF 0048NLM6986
VisMEAF 0050NLM9782
VisETTENAF 0058NLF7158
VisSOLGLØTTF 0068NLM2890
VisBUNESF 0070NLM8316
VisKLØVNESJENTAF 0072NLG7956
VisINGERF 0073N
VisDRAVNF 0085N
VisHM SENIORF 0100N
VisAIKOF 0181NLF5918
VisSYNNØVEF 0001NKLF6294
VisTOMBAF 0002NKLK8863
VisEMMA-VF 0004NKLG3748
VisVIKAFISKF 0005NKLM6936
VisGEIR RUNEF 0006NKLM5370
VisKRISTIAN GERHARDF 0007NKLK7556
VisEMILYF 0009NKLK6671
VisSTRØNSTADVÆRINGF 0010NKLK4527
VisSOAF 0012NKLG7583
VisØYSKJÆRF 0013NKLK2305
VisKONFLIKTF 0014NKLM6134
VisHORNGRUNNF 0016NKLM7740
VisFINNVIKGUTTF 0017NKLM6308
VisSOLTINDF 0018NKLM2745
VisVILJENF 0020NKLK3278
VisANITAF 0021NKLF5941
VisBØRNESF 0022NKLJSK
VisJOSEFSEN SENIORF 0023NKLM3508
VisEWUNIAF 0024NKLK3986
VisRAPPENF 0025NKLF5761
VisRAMBO IIF 0026NKLG2953
VisTANYAF 0029NKLM9081
VisTORA BF 0030NKLK3169
VisLINNF 0031NKLM4517
VisLUNAF 0033NKLM5412
VisJOHANNAF 0034NKLF5608
VisLINEFISKF 0035NKLM7763
VisRONJAF 0036NKLM9191
VisDELFINF 0037NKLK8750
VisLANGSKJÆRF 0038NKLM5240
VisSOLENG SENIORF 0040NKLG2029
VisAURORAF 0041NKLG4319
VisGABRIELLEF 0042NKLF6365
VisBRITAF 0043NKLF2288
VisBLESSILAF 0044NK
VisKARL VILMARF 0045NKLK2612
VisTORSTENSONF 0048NKLG3987
VisKJ NORDKAPPF 0049NKLM5853
VisGERDF 0052NKLM8318
VisBASTUSF 0053NKLL6167
VisPAULINEF 0055NKLF4142
VisOSANF 0056NK
VisROY MAGNEF 0057NKLK2397
VisTRONDALSONF 0058NKLK3163
VisKJETILF 0059NKLM6380
VisJR SENIORF 0061NKLM9187
VisSTIG-RUNEF 0063NKLK2025
VisKRISTINEF 0064NKLM8542
VisSTÅL TRONDF 0067NKLM6870
VisANDANTEF 0068NKLK6639
VisSTARF 0069NKLF5286
VisBÅR-SAMUELF 0071NKLM3888
VisTRUDAF 0075NKLF3840
VisBORGAFELLIF 0076NKLG8653
VisFLIPPERF 0078NKLM4727
VisHELØYGUTT IVF 0079NKLK4825
VisNYTINDF 0080NKLHNN
VisSKIPPYF 0081NKLM5671
VisALFON RF 0083NKLK2257
VisANNE METTEF 0085NKLK8098
VisDORADOF 0086NKLL5038
VisODD INGEF 0087NKLM4570
VisJANEF 0088NK
VisISICAF 0089NKLK7509
VisVÅRØYF 0090NKLK3310
VisANETTAF 0092NKLM9991
VisELINF 0093NKLF4169
VisPLUTOSF 0094NKLF5037
VisMAGNUSF 0095NKLK4377
VisJOFFREF 0096NKLK5361
VisANDUNGENF 0097NKLF5454
VisLEMMYF 0098NKLM9621
VisLEROF 0099NKLF5815
VisRAMBO IF 0100NKLG2082
VisRICHARD JF 0101NKLM6713
VisPONTOSF 0102NKLK5565
VisTHOMASF 0103NKLM5628
VisKYAF 0104NKLM6499
VisKRISTINAF 0105NKLM7784
VisULF-DANIELF 0106NKLM3972
VisSTENSØYF 0107NKLM6518
VisHELØYGUTT VIF 0108NKLL8076
VisNORDVÅGF 0109NKLM6575
VisMEDTINDF 0110NKLM8741
VisMARCUSF 0111NKLK9059
VisKLAUDIAF 0112NKLA9993
VisSTINAF 0113NKLF5739
VisSOLRINGENF 0114NKLK3914
VisCECILIEF 0115NKLF2893
VisJÅNSKYF 0118NKLM9909
VisNEMOF 0119NKLM4315
VisEKVATORF 0121NKLF5634
VisTUNAF 0123NKLK2765
VisLILJENF 0124NKLK6434
VisSALARFISKF 0125NKLM9994
VisROSVIKF 0126NKLM5760
VisRAMPENF 0129NKLM8768
VisDØNNINGF 0130NKLM5189
VisLUSIUF 0133NKLF5902
VisFLIPPERF 0134NKLG2236
VisCASPERF 0138NK
VisTIKOF 0140NKLF5206
VisMARLOV SENIORF 0141NKLK6889
VisHARDY-GUTTENF 0142NKLK3615
VisNY-HURTIGF 0143NKLK6967
VisHEIMDAL IIF 0145NKLF4281
VisTJ FISKF 0146NKLN4582
VisASTAF 0147NKLK3321
VisTHEO MIKALF 0149NKLK9814
VisBRAKARF 0150NKLI9054
VisJOHANNEF 0152NKLK2570
VisBLÅFJELLF 0153NKLM6494
VisMODDYF 0154NKLK8347
VisTROND YNGVEF 0155NKLM5655
VisKENT AREF 0156NKLM6744
VisSØLVFISK IIF 0157NKLM5784
VisRESOLUTTF 0158NKLM7552
VisSKYTTENF 0159NKLK3299
VisLYRAF 0162NKLG4386
VisARSBUENF 0163NKLG3540
VisR. VEGARF 0164NKLM6301
VisSJØBUENF 0165NKLK4277
VisINGRID MARIEF 0167NKLG3927
VisRODIANF 0168NKLK7202
VisHEIMENF 0171NKLG4818
VisMARTINF 0173NKLM2602
VisKNOTTENF 0174NKLK2381
VisLILJOF 0176NKLK5030
VisJAN-TOREF 0177NKLK5099
VisVESLEMØYF 0178NKLK6901
VisKAMERATENF 0179NKLM2695
VisCAMPF 0180NKLM7963
VisRUTHF 0182NKLN5887
VisEINARF 0184NKLF5817
VisVALDIMAR HF 0185NKLEQS
VisANNE-KF 0187NKLA6837
VisJUNEF 0188NKLG8293
VisVÅGEN 1F 0190NKLF5971
VisHELØYGUTTF 0191NKLK7262
VisHELØYGUTT IIF 0192NKLG3619
VisSULAGUTTF 0194NKLF6034
VisØYFJELLF 0195NKLA5663
VisMARNAF 0196NKLK3749
VisDIANAF 0197NKLF6707
VisBEKKVIK JUNIORF 0199NKLK2838
VisJAN EGILF 0200NKLM6583
VisNISSKJÆRF 0201NK
VisCRYSTALF 0202NKLK8328
VisUKINAMENF 0204NKLM8354
VisRIVALENF 0205NKLM6429
VisGRIMENF 0206NKLK5345
VisNORDTINDF 0207NKLK6782
VisSONNY MARIEF 0208NK
VisKLOF 0209NKLF3278
VisFREIDIGF 0210NKLM7915
VisMATHILDEF 0211NKLK6916
VisFISKURF 0215NKLJ4768
VisANNJAF 0216NKLF7127
VisOTERSTEINF 0217NKLM9587
VisSTILIANF 0219NKLK9181
VisNORAF 0220NKLM2164
VisKRABBE DRONNINGENF 0221NKLG9373
VisNICOF 0223NKLM6987
VisBALDERF 0224NKLF4058
VisTHOR-MAGNARF 0225NKLK5297
VisUTVÆRF 0234NKLK2452
VisLINSKJÆRF 0236NKLM6335
VisARNØYGUTTF 0240NKLM4449
VisHAUGSJØF 0245NKLM6246
VisVÅRBUENF 0247NKLK2769
VisFISKETINDF 0249NKLM7564
VisERIK ANDREF 0250NKLM6161
VisKAJAF 0253NKLD2235
VisSILJEF 0258NKLM7305
VisVÅGENF 0265NKLM6646
VisMARITA-OF 0277NKLF5915
VisHAVBRISF 0280NKLK3974
VisOSTAD SENIORF 0286NKLF6169
VisHELØYGUTT IIIF 0288NKLK8231
VisHAVSKJÆRF 0300NKLM7180
VisVÅGHOLMF 0301NKLM9988
VisHELØYGUTT VF 0333NKLH3675
VisROY-TONYF 0348NKLM5708
VisHELØYGUTT XF 0361NKLK8333
VisTHOR-ARILDF 0400NKLG9182
VisKING NORDKAPP 1F 0441NKLK7141
VisKING NORDKAPPF 0444NKLK7929
VisHENRIETTE EF 0500NKLG9414
VisTRIOF 0555NKLK3074
VisTRIOF 0600NKLM9201
VisVÅRBUENF 0700NKLG9650
VisHAVPRINS IIF 0002PLK7445
VisSANDØYF 0005PLK5446
VisFJORDBRISF 0006PLK2486
VisJANNIF 0007PLM2765
VisEMMAF 0009PLF5710
VisHAVKATTF 0011PLK4203
VisLORDENF 0012PLM4915
VisØYBRISF 0017PLM5604
VisTROLLABUENF 0018PLK4727
VisCELINEF 0020PLM2895
VisBRENNAJENTAF 0023PLK8240
VisEDITHF 0024PLF6042
VisJIM LEVIF 0027PLF5767
VisNYLANDF 0029PLM3887
VisBAMSEF 0030PLM6171
VisBARJOF 0031PLK2006
VisCHRISTINAF 0036PLK7948
VisCARA ALICEF 0037PLF6147
VisHUNTERF 0038PLM9244
VisRAMGRUNNF 0042PLM9647
VisTRIMF 0044PLF5637
VisYVONNF 0045PLM6213
VisMAGNARSONF 0046PLK2524
VisVITOF 0047PLM6445
VisFORTUNAF 0048PLM6343
VisFRAMMENF 0049PLL7356
VisDRONNINGAF 0052PLF5813
VisADA MARIEF 0053PLM7988
VisNORDVESTENF 0054PLM4019
VisSTRØMSNESF 0055PLG2519
VisBURSTINDF 0056P
VisLEIKAF 0057PLK2410
VisFANASF 0058PLM2981
VisSALTF 0059PLF4211
VisODINF 0060PLF5222
VisHÅTINDF 0061PLK2807
VisFRØKEN FRYDF 0064PLM9318
VisMAX WILLIAMF 0065PLH2565
VisNATSHAF 0070PLM4813
VisHATLANDF 0071PLF3159
VisLISOF 0072PLF2148
VisCAPE VICTORIAF 0075PLF6412
VisTOMAF 0077PLD9731
VisFURESUNDF 0080PLG5225
VisSAKURAF 0081PLI3921
VisSANDNESBUENF 0084PLM2903
VisTERRYF 0087PLM2327
VisKOMETF 0105PLM8431
VisLAMØYF 0197PLM2159
VisKORSNESJENTAF 0202PLK5058
VisELISABETH IIF 0002SVLF5726
VisÅRSTEINNESF 0003SVLK9763
VisVIKANF 0004SVLF5207
VisFEIESKJÆRF 0006SVLM9293
VisKLAR-SELINF 0010SVLM5807
VisJONASF 0011SVLF5717
VisESBEN ANDERSF 0012SVLM6704
VisDANSKENF 0014SVLK3225
VisISABELF 0017SVLG9608
VisRINGSOLF 0018SVLF8001
VisSVELLINGENF 0019SVLM9001
VisBUGØYF 0021SVLG7165
VisSJØSPRØYTF 0022SVLG2008
VisFJORDHEKSAF 0023SVLM9827
VisSOLBRISF 0024SVLK2430
VisINE MARITAF 0026SVLM9390
VisRIDDUF 0028SVLG3687
VisBUGØYJENTAF 0029SVLF5469
VisSKOGERØYF 0037SVLG8021
VisANDREAF 0040SVLM6168
VisLUSKINF 0046SVLM3471
VisSUNNIVAF 0049SVLK7228
VisFLIPPERF 0067SVLK5659
VisHAVBRISF 0068SVLK2898
VisFAGERHEIMF 0074SVLM2814
VisBUGØYVÆRINGF 0078SVLK9063
VisDRUEN IIF 0087SVLK3120
VisSOLENGF 0092SVLK2365
VisLILLIF 0116SVLK3614
VisESKILF 0154SVLM6456
VisJOHN ANDREASF 0001TNLK5682
VisVANJA SF 0002TNLF5536
VisVASSANAF 0003TNLG8807
VisCLARAF 0007TNLG4710
VisÅFJORDF 0011TNLF4255
VisSTANGNESTINDF 0012TNJWLD
VisTAIFUNF 0014TNLM4532
VisMARTINF 0015TNLK3713
VisBØMEF 0016TNLM2088
VisRONJAF 0019TNLG2105
VisLAKSNESF 0021TNLK8706
VisVÅGENF 0024TNLK2747
VisNORWASTERNF 0025TNLG4902
VisSKREI-TINDF 0026TNLG7641
VisEMMETTF 0027TNLF5091
VisLAPU-LAPUF 0030TN
VisKONTEPELLAF 0032TNLF6526
VisRAGNI ELISEF 0035TNLF5225
VisTAMARINDOF 0036TN
VisLISAF 0037TNLE2188
VisKALLEGUTTF 0038TNLF5199
VisPINTAF 0040TNLK5799
VisSAVE KF 0043TNLG3188
VisSEIDAF 0044TNLK9576
VisLANGØYSUNDF 0045TNLK5874
VisTERNAF 0046TNLM2173
VisTERNEF 0049TN
VisASTRIDF 0050TNLF4216
VisTORHOPJENTAF 0052TNLM5304
VisRULLE JRF 0053TNLF5967
VisVILDEF 0057TNLM8317
VisKVITNESF 0061TNLK3540
VisSWONAF 0062TNLM8786
VisSONJA KARINEF 0063TNLK7694
VisVAGGEF 0066TNLG5529
VisCHARMIF 0068TNLK3293
VisGEIRF 0069TNLM6282
VisEMMAF 0088TNLH3029
VisNORDAFØRRF 0095TNLF5181
VisELIASF 0108TNLG4553
VisSELMAF 0119TNLG6368
VisALEXANDRAF 0123TNLM8754
VisØRNVIKF 0198TNLF5870
VisVANGENF 0002VLF2600
VisNYSVANENF 0005VLM6223
VisLINN-TORRYF 0006VLM6373
VisTHEA DALWHINNIEF 0007VLG7977
VisHAVSULAF 0010VLF5733
VisRUNEF 0011VLM7389
VisVALKYRIENF 0017VLG5979
VisVÅRSOLF 0018VLM8949
VisNITTAYAF 0019VLK3220
VisFORTUNEF 0020VLM2322
VisSACKURAF 0021VLF5877
VisSTØAF 0022VLM7916
VisONSØYGUTT IIF 0023VLM4477
VisCHRISTINAF 0025VLM3477
VisSARTEF 0027VLK5572
VisTOMMI MARIF 0028VLK7451
VisHAVSULAF 0029VLF5153
VisSKOLPENF 0034VLM7530
VisVIGRUNNF 0036VLM5693
VisLINDFISKF 0037VLM6410
VisLOFOTVÆRINGF 0038VLM2943
VisSILEGGF 0041VLK3136
VisROBINF 0042VLK3037
VisLANESF 0043VLM2968
VisIDA SYNNØVEF 0045VLM7449
VisGLUECIFERF 0047VLM5713
VisJOSEFINEF 0049VLA3569
VisSAMANTAF 0050VLM9492
VisULVØYF 0051V
VisVILIJAF 0055VLK2800
VisSIRI ELISEF 0056VLK5746
VisLINDFISKF 0057VLK4414
VisMYNTEVIKF 0058VLHRI
VisTINF 0059VLM7691
VisSEA SAFETYF 0060VLNDH
VisFJORDFISKF 0061VLM2669
VisMARIE BANGF 0063VLF5657
VisO.B.JUNIORF 0065VLH2845
VisKRISTJANF 0066VLK4200
VisLINDFISKF 0068VLM6669
VisHUSVÆRF 0070VLF5313
VisHUSVÆR 2F 0071V
VisOLUFF 0073VLF6013
VisKRISTIANF 0074VLM7613
VisFLIPPERF 0075VLK4758
VisHAVELLAF 0076VLM2606
VisANITA HELENF 0077VLM6066
VisHUSVÆR 4F 0078V
VisSOLVÆRGUTTF 0079VLMFG
VisKING MARCUSF 0080VLM6697
VisHELNESF 0081VLM4216
VisTANAFJORDF 0083VLM2320
VisSØRINGENF 0084VLK8248
VisSNUSKENF 0086VLM2694
VisSKUMNISSENF 0087VLF5964
VisORIONF 0088VLM2549
VisMONSNESF 0089VLK2071
VisLINEAF 0094VLK2745
VisANDREF 0095VLM5053
VisINESAF 0096VLL3106
VisHAVSKÅRENF 0097VLK6590
VisPERNILLEF 0098VLK2966
VisVÁRGGÁTF 0099VLK4276
VisHEIDI ANITAF 0100VLM9387
VisMILDAF 0101VLM9682
VisJØRGEN KNUDSENF 0107VLM7288
VisMARIANNF 0109VLG2990
VisIDA-MARIF 0110VLF4268
VisVANIRF 0112VLF5724
VisLILLE PERLEF 0115VLI5556
VisLOFOTVÆRINGF 0116VLH2961
VisSELMAF 0121VLM6366
VisARCTIC WOLFF 0123VLAYS
VisTOR JOHANF 0128VLM8921
VisSANDFJORD JENTAF 0136VLK9594
VisMAGNHILDF 0141VLK3919
VisLEAH MARIEF 0150VLG8925
VisHAVBLIKKF 0160VLM2622
VisVARDØYFISK IIF 0165VLG4390
VisHANNA BF 0177VLM4068
VisNYBROTTF 0182VLM9953
VisVARDØJENTAF 0190VLG8151
VisMATILDEF 0211VLF6139
VisNORDTINDF 0236VLG6640
VisRUBYF 0271VLM6679
VisLIVE ELISEF 0610VLK9510
VisMARTEF 0005VSLF5759
VisDØNNINGF 0008VSLM6143
VisANDFJORDF 0011VSLK3235
VisGOLNESF 0012VSLM7931
VisBIFANGSTF 0013VSLM2950
VisKAMILLAF 0014VSLG3691
VisODINF 0016VSLF5740
VisDOGGENF 0017VSLG4096
VisSOLØYF 0021VSLM6367
VisMORILDF 0024VSLM5647
VisSMÅBAKKENF 0025VSLH2138
VisSTEFFEN JUNIORF 0027VSLM6555
VisLUNAF 0028VSLM4443
VisSJØHEIMF 0029VSLF5467
VisVARANGERGUTTF 0030VSLM6259
VisBIFROSTF 0032VSLG9091
VisDELFINF 0035VSLK6149
VisH-JUNIORF 0037VSLF6218
VisBØLGENF 0042VSLK2094
VisBRATTØYF 0043VSLK3420
VisHANS ROBERTF 0044VSLK4579
VisBALDERF 0045VSLK3549
VisHOLMENF 0049VSLK3298
VisLENA-ELIASF 0051VSLK2688
VisLAGERTHAF 0053VSLM6844
VisVARANGERBUENF 0055VSLM8677
VisKRAMPENESF 0058VSLK7058
VisTONJEF 0066VSLM6262
VisNOBELF 0070VSLG6654
VisLEODEGARF 0071VSLM8258
VisBERSERKF 0072VSLA6185
VisHELLEGUTTF 0077VSLK2144
VisMEBASF 0090VSLK3893
VisMAIKEN-JENTAF 0100VSLK3846
VisEDEL M.F 0101VSLM2563
VisMÅKENF 0127VSLK4069
VisSJØBLOMSTF 0135VSLK9813
VisELSE-KF 0155VSLK7325
VisTHEAF 0300VSLM7094
VisEXENF 0400VSLM6097
VisVÅRSOLF 0500VSLK3248
VisVIKINGFJORDH 0001ALG3057
VisLEAH 0002ALF6368
VisØIENH 0005A
VisKARINAH 0008ALK4878
VisSTORMENH 0010ALM2212
VisFANGSTH 0014ALM5236
VisGULLSKJÆR JR.H 0108ALM9885
VisHJØNNØYH 0114A
VisÅVIKH 0001AM
VisLILL BETHH 0006AM
VisVESTBRIS IH 0008AMLM3843
VisFONNESH 0010AMLMWF
VisJONASH 0011AM
VisHEILOH 0012AMLK9070
VisFRIDAH 0014AM
VisFISKH 0015AMLG2879
VisKJELLAUGH 0017AM
VisHEGMARH 0022AM
VisALMORH 0038AMLM9289
VisHAVLEIKH 0095AMLK6764
VisFROH 0116AM
VisHARVESTH 0001AVLDKY
VisRADEKH 0002AVLNXT
VisOLIVIAH 0003AVLF6201
VisVENDLAH 0004AVLCYN
VisSTIKKLINGH 0006AV
VisGRANITH 0011AVLEBB
VisVESTVIKINGH 0012AVJXAM
VisHAMMRAJENTOH 0013AV
VisANDREAH 0014AVLA6286
VisFESTUSH 0017AVLK5331
VisRUTHH 0019AVLG2960
VisMETROH 0020AVLF5893
VisBECKYH 0022AV
VisGYLTEBASH 0024AVLH2548
VisMANONH 0026AVLJOD
VisNORTHEASTERNH 0027AVLMZR
VisENDREBOYH 0030AV
VisNORMANNH 0031AV
VisGARDARH 0034AVLKWZ
VisLABRIDAEH 0035AVLG7564
VisLUCKYH 0036AVLG8234
VisELDJARNH 0038AVLG9574
VisFLIPPERH 0040AVLK7442
VisØIJEH 0041AV
VisZANDERH 0043AVLK7818
VisTENGELH 0044AVLH3364
VisSMÅBRISENH 0048AVLG7723
VisEMILH 0052AV
VisLUKKOH 0054AVLL5214
VisHANNEH 0055AV
VisSARAHH 0057AVLG9326
VisKNESTERH 0058AVJWNI
VisHÅBRANDH 0059AVLG3567
VisMONSEGUTTH 0060AVLK7249
VisMØKSTERH 0061AV
VisEILIFH 0064AV
VisHAUKENH 0065AVLK7850
VisAUSTEVOLLINGENH 0067AVLK6049
VisTRIOH 0068AVLM9677
VisHR JUNIORH 0069AV
VisAARFISKH 0070AV
VisDRØNSBASH 0071AVLG9448
VisTALBORH 0074AVLLQM
VisNJÅGUTTH 0076AVLK6604
VisMALENE SH 0077AVLMWR
VisKALSØYGUTTH 0085AVLG8385
VisKALSØYJENTOH 0086AVLG6479
VisBIRKELANDH 0087AVLMWI
VisSJØGUTTH 0089AV
VisSTRØMVIKH 0090AVLM9301
VisSLUINGH 0092AVLG5505
VisSKÅRØYH 0093AV
VisREGINAH 0094AVLG5490
VisSTAALØYH 0095AV3YKA
VisKALSØYBASH 0097AVLK8763
VisKALSØYH 0098AVLG8386
VisØSTERBRISH 0099AVLDKM
VisHAVGLANS IIH 0100AVLM8930
VisTOBISH 0101AVLFOB
VisKOMPISH 0103AV
VisOLINE 2H 0108AVLF5215
VisTABBENH 0109AVLF5229
VisHALLVARDH 0110AVLG6537
VisHAMMRAFISKH 0114AV
VisRINGHOLMH 0118AVLG7433
VisSPRATTUSH 0119AV
VisHARDHAUSH 0120AVLMBN
VisAKTIVH 0121AV
VisBELLENH 0122AV
VisØSTERFJORDH 0123AVLJPZ
VisIDAH 0124AV
VisSTORMENH 0125AV
VisBRISENH 0129AVLH3851
VisTOR MAGNUSH 0131AVLG4468
VisKENNFISHH 0132AVLG9287
VisVESTGLANSH 0133AV
VisHAGENISSENH 0134AV
VisMARITH 0137AVLH2344
VisAARLANDH 0138AVLF6010
VisMARITAH 0139AV
VisMORTEN EINARH 0140AVLCOV
VisØKLANDH 0141AV
VisNJÅFISK IIH 0142AVLF6128
VisHUGINH 0144AV
VisEMMA OLAVAH 0146AVLK9706
VisBLEIKENH 0147AV
VisH ØSTERVOLDH 0148AVLKUX
VisMORILDH 0149AVLK8502
VisLABRIDAEH 0154AV
VisHAMMRABASH 0157AVLM2435
VisJOARH 0159AVLK2022
VisKNAPPENH 0160AVLH3584
VisSKALARH 0161AVLG7437
VisMIOH 0164AV
VisHEIAGUTTH 0165AV
VisCORNELIAH 0167AV
VisHAVFLUD JUNIORH 0172AVLM6485
VisFIBIH 0175AVLK9489
VisSOLIDH 0176AV
VisNORTHGUIDERH 0177AVLEHW
VisSIMONH 0180AV
VisKONGSØYH 0187AVLEXG
VisVALUTTH 0188AVLG5160
VisØYARH 0193AVLA6883
VisTRULTEH 0195AV
VisSPEEDYH 0196AV
VisSUPERBIRTHOH 0197AVLG2823
VisKALSØYVIKH 0198AV
VisZANDER BOYH 0212AVLF5298
VisFURBASH 0221AVLH2667
VisTASSNH 0228AV
VisENTERPRISEH 0247AVLFYD
VisRABBAGUTTH 0265AVLF6080
VisVESTGLANSH 0275AV
VisJANEH 0282AVLF2234
VisBRUTUSH 0283AV
VisJESPER JRH 0285AVLF6036
VisJANNEH 0300AV
VisCAPRICEH 0313AVLFGV
VisSELBJØRNSFJORDH 0318AVLK5613
VisGERDA MARIEH 0365AVLGFQ
VisSTOREKNUTH 0380AVLMDO
VisELIDAH 0383AV
VisKNUTEBASH 0385AV
VisNORA MH 0422AV
VisVIKØYH 0001BLF5314
VisRØKSUNDH 0002BLK8435
VisMINA ROSEH 0003BLG6214
VisLØNNØYH 0004BLJTD
VisNERAH 0006BLK3243
VisINGEBJØRGH 0007B
VisAGØYH 0008B
VisLADYH 0009BLM4562
VisSJØLIVETH 0011BLG9654
VisTIRILLH 0012BLA2980
VisBRANDASUNDH 0013BLM7698
VisHAVLYSH 0014BLM8654
VisFYRHOLMH 0015BLGSR
VisKVIKK 2H 0016BLK2590
VisVIKAFJORDH 0019BLCDZ
VisTRYGVASONH 0020BLENJ
VisMOSTRINGH 0021BLM7356
VisSØRWAAGH 0023BLK6255
VisVIKAH 0024BLM9393
VisNORDWAAGH 0025B
VisFLOSKJÆRH 0026BLF4212
VisSTØFRINGSHAUG JUNIORH 0027BLK5251
VisØYSTRANDH 0028BLG3471
VisTUESUNDH 0029B
VisLØNNINGENH 0030BLKLV
VisSVARTØYH 0031B
VisJOMARH 0033BLM9418
VisRANAH 0034B
VisSØLVFISKH 0035B
VisMINA LEONAH 0039BLG6987
VisSØRWAAGH 0040BLK3633
VisSILVERBOYH 0042BLJ6843
VisRONDOH 0043BLM8803
VisNYVÅGH 0044B
VisTOVAH 0046B
VisFAXENH 0048BLM7008
VisHÅBRANNH 0049B
VisEVITORH 0050BLK6516
VisVIKA RH 0051BLF6907
VisGRIMSØYH 0053B
VisSKAGER KINGH 0055B
VisASKELADDENH 0057BLK5453
VisSAFIRH 0058B
VisSANTOSH 0060BLK6458
VisSTARISH 0065B
VisTEINEBASH 0066B
VisSJØFALKH 0067B
VisVODLASKJÆRETH 0068B
VisÆRØYH 0069BLF6939
VisOSKARH 0070BLH3506
VisRASKH 0071B
VisMAREN ROSEH 0073BLG9013
VisNORMANNH 0074BLM5831
VisNYVÅGH 0077B
VisSTURLASONH 0079B
VisRASKEN JUNIORH 0080B
VisASKELADDENH 0082B
VisKASTEVIKH 0084BLM7167
VisBERGBLOMH 0085BLM6918
VisELIANNEH 0087BLG3314
VisSTOLØYH 0088B
VisMOSTRASONH 0089BLNYH
VisURDAH 0094B
VisSILVER BAYH 0095BLIHW
VisVESTSKJERH 0096BLG3650
VisBRENNINGH 0099BLM2907
VisHANØYH 0101B
VisGULLBASH 0102B
VisVESTFISKH 0103B
VisEVENGUTTH 0116BLG2226
VisTORH 0120B
VisHAVØRN IH 0121BLF3310
VisKVOTENH 0124B
VisNORDBORGH 0125BLI4444
VisHAVØRN 2H 0127BLG9860
VisHARENGUSH 0130BLM8834
VisKARINAH 0133BLF3563
VisELISABETHH 0140BLHEA
VisKATRINEH 0142BLM7969
VisTORH 0145B
VisNOTABÅTENH 0147B
VisSOLFISKH 0150B
VisHELLEBUENH 0152BLM4102
VisLEGEND OF THE SEAH 0155B
VisNORTHERN-STARH 0162B
VisFANCYH 0163BLG9959
VisNOTHOLMENH 0165BLK7887
VisRASKENH 0166BLG9961
VisLAILAH 0170BLM7914
VisRICHIH 0171BLG3713
VisBØMMELBASH 0175BLLGZ
VisSTINGENH 0182B
VisMAGNEH 0200BLF7032
VisMOSTEIN 1H 0221BLGBG
VisLINEH 0226BLM8611
VisBÆRØYFISKH 0229BLM6705
VisSØRWAAGH 0240BLK7764
VisHAVHELDH 0266BLF5208
VisBARMENH 0273B
VisANGLEVIKH 0300B
VisTINH 0306BLK2195
VisBØMMELFJORDH 0388BLMBX
VisBRENNHOLMH 0001BNLIWG
VisPROWESSH 0002BNLCUF
VisTRYMH 0004BNLF3435
VisVERNØYH 0005BN
VisFLYFISKH 0007BN
VisSOLSKJÆRH 0012BN
VisKROSSØYH 0017BN3YMI
VisICE FJORDH 0018BNLHFK
VisRØSTNESVÅGH 0024BNLEDC
VisELVISH 0025BN
VisANFIELDH 0026BNLG2199
VisODA OLAIH 0045BN
VisBEATE IIH 0048BN
VisTINUSH 0067BN
VisHAVDRØNH 0081BNLIRW
VisLAURAH 0129BN
VisTRIXIH 0001E
VisODINH 0002E
VisLIGRUNNH 0002FLDAK
VisNIKLASH 0005F
VisTOMINAH 0007FLG7356
VisTOBBENH 0008F
VisTRESSNESH 0011FLK9331
VisEDVARTH 0012F
VisJONEH 0014F
VisVICKYH 0017FLG7876
VisENDRE DYRØYH 0021FLFOA
VisLARSTEIN 2H 0027FLG6515
VisMONICAH 0037FLG4198
VisLARSTEINH 0083FLM9419
VisSOTRAGUTTH 0111FLH3212
VisTOBIASENH 0125FLG8210
VisBLÅENH 0453F
VisVIKINGH 0016FELF6622
VisSTEINARH 0041FE
VisOLAVSONH 0046FELJLI
VisSØRØYH 0055FE
VisPERLEH 0001FJLF6938
VisSJØGUTTH 0003FJLF5209
VisSIGLEFLUH 0004FJLH3394
VisSTORDINGH 0005FJLK4735
VisSTORDING JUNIORH 0007FJLG6844
VisSIGLEVIKH 0009FJLK7152
VisSOLIBASH 0010FJLH2914
VisSIGLODDENH 0011FJLM8304
VisNYLEIH 0013FJLK2290
VisSTORDØYH 0014FJLK2715
VisLOBSTERH 0015FJ
VisSIGLEVÅGH 0019FJLF5430
VisTRÆGUTH 0020FJ
VisREMOH 0022FJLDWS
VisSOLØYBASH 0028FJLG2259
VisEGGHOLMH 0038FJ
VisMONAH 0054FJ
VisOLAUGH 0065FJLG7477
VisSIGLEGUTTH 0116FJ
VisFJORDVÅGH 0003FSLK5051
VisFJORDTASSENH 0006FSLF7076
VisSOLBAKKENH 0008FS
VisBRITT EVELYNH 0009FSLK6966
VisKJELLH 0012FS
VisIRENEH 0019FS
VisAKTIV IIH 0045FS
VisØYAVÅGH 0048FSLM7102
VisLIAMH 0077FS
VisØYBRISH 0001KLF6970
VisSIRIH 0002KLF6953
VisFJORDBRISH 0003KLG9499
VisSANDERH 0006KLM8649
VisALEXENH 0007KLF6392
VisSTINTOH 0009K
VisSTAUPERH 0013KLG4742
VisHARTHOH 0015KLK4773
VisATLEH 0019K
VisTVENDEH 0020KLM8233
VisKOFFENH 0021K
VisSOPHIAH 0022KLF7009
VisCECILIEH 0023K
VisØIENH 0024K
VisØYASUNDH 0025KLM9940
VisVALBORGH 0026KLM7656
VisSJOENH 0027K
VisISOBARH 0029KLF3545
VisRASKH 0033K
VisBONITOH 0035KLK5861
VisLANDAVÅGH 0036KLM7901
VisØYFISKH 0037KLK5657
VisSVENJAH 0044KLM2823
VisBIRGER JR.H 0045K
VisBENJACOH 0051KLNYZ
VisLOTTEH 0053KLH2906
VisPELLEH 0055KLD3342
VisFRITIDH 0096K
VisADRIANH 0127K
VisPENSJONISTENH 0145KLK4110
VisTUNFISKH 0180KLLWG
VisSJOHAVH 0260KLMMF
VisFJORDBRISH 0001KM
VisVIKINGH 0010KMLM5637
VisFJORDBASH 0011KMLK5599
VisFJORDBUENH 0020KM
VisRAMONAH 0043KMLK6606
VisVIKØYH 0044KM
VisBØLGENH 0060KM
VisJANEH 0071KM
VisAUSTFJORDGUTH 0006LLK5475
VisTEISTENH 0010L
VisNESBUENH 0017LLM2783
VisLEIKAH 0018LLM2494
VisHOSØYBUENH 0055LLF2334
VisALFENH 0003MFLG9323
VisMAYH 0008MF
VisFRIDAH 0016MF
VisMAYAH 0028MF
VisMARENH 0030MF
VisVÅGENH 0032MF
VisLASSEH 0038MF
VisSOLVIKH 0058MFLG4527
VisVICCIH 0001ML
VisVICTORIAH 0002MLLF6549
VisHARGUNH 0001OLJVB
VisELIASH 0002OLK6401
VisRØTTINGØYH 0004OLCNX
VisØIENH 0006O
VisSVINTENH 0008O
VisJAKTAVIKH 0011O
VisSTRØNØYH 0012O
VisTRULTEH 0014O
VisDYBAIH 0015O
VisKVIKKH 0016O
VisTORSTEINH 0018O
VisFJORDBRISH 0019O
VisKONSTANSEH 0023O
VisGRETEH 0027O
VisPINK LADYH 0029O
VisPELSENH 0030O
VisHØTTENH 0032O
VisGEIR-ERIKH 0044OLK3550
VisPERAGUTTH 0051OLF6343
VisHUSKYH 0061O
VisVÅGENH 0077O
VisVESTREVÅGH 0083OLG5544
VisELIASH 0084OLF5792
VisFJORDGLANSH 0098OLG2246
VisBASH 0003R
VisOLDEFARH 0004RLH2371
VisROMIH 0005R
VisMORTENH 0007R
VisASKH 0009RLH3215
VisSKARVH 0010RLG8062
VisIMORH 0015R
VisBRAGD RADØYH 0029RLK7378
VisMÅKENH 0033RLM6857
VisSØRVESTH 0001SLF5386
VisHØYLANDSGUTTH 0004SLM6220
VisRAUNEFJORDH 0008SLK2687
VisFRIDAH 0009SLF6101
VisBOGAFISKH 0011SLK5354
VisKROSSFJORDFISKH 0014S
VisTEMPOH 0016SLG4417
VisNYSUNDH 0018S
VisAMALIEH 0020SLG7767
VisBOGASUNDH 0021SJXVP
VisTRELLEVIKH 0023SLG4914
VisKAROLIH 0027SLM6435
VisSUNDVÅGH 0030SLH3031
VisSKÅRUNGENH 0034SLM6813
VisBOGENH 0037S
VisTRELLEFISKH 0038SLK8389
VisBOGENH 0047SLH3059
VisGAUTEH 0057SLF6473
VisSANGOLTH 0058SLM2271
VisSTORSTRILH 0060SLK5532
VisHENRI HOLMSH 0061SLF6762
VisBOGASKJÆRH 0062SLK6543
VisSTRILAGUTTH 0066S
VisKROSSFJORDH 0069SLMPZ
VisBOGAGUTTH 0071SLG4369
VisBOGENH 0077S
VisTEINESKJÆRH 0082SLNGY
VisTEINEFISKH 0085SLG6252
VisTEINEGUTTH 0087SLG6253
VisJONARH 0090S
VisKANUTTENH 0100SLF5894
VisBERGGYLTH 0117SLG4574
VisTORØYH 0129S
VisELISABETHH 0148SLG6906
VisJADARH 0158SLG9223
VisSKAGAFISKH 0190SLF3022
VisVÅGENH 0001SO
VisTOBIASH 0007SO
VisJOTONH 0010SOLK2370
VisSVINTH 0013SO
VisRITA SH 0021SOLF6898
VisTEISTH 0039SO
VisJOTONH 0047SO
VisCIRKAH 0001SR
VisRANAH 0002SR
VisAKSELH 0008T
VisPLYTTENH 0009T
VisAUSTBRISH 0022TLG3013
VisFJORDENH 0001ULK6326
VisOSUNDH 0002ØNLM6980
VisBUKKENH 0004ØN
VisHAVGLANSH 0005ØNLCUZ
VisKOMPISH 0006ØNLH2473
VisALVØYH 0008ØNLG4906
VisNAPPEN JRH 0010ØN
VisØYAH 0019ØN
VisBARACUDAH 0024ØNLM8775
VisVESTSUNDH 0025ØN
VisNAPPENH 0028ØNLF5374
VisLUNAH 0036ØN
VisAUSTVÅGH 0049ØNLG4852
VisATLANTICM 0001ALFKX
VisMIRABELLAM 0002A
VisRED BULLM 0003A
VisSAFIRM 0004ALH3095
VisSYLTEBASM 0006A
VisTORMOM 0008ALM3995
VisKNAPPENM 0010ALK2707
VisVOLSTADM 0011A3YYB
VisRUFFENM 0012A
VisSANDØYGUTM 0014ALF6057
VisSØRØYFISKM 0020ALJQQ
VisSTOKKE JR.M 0021ALF2008
VisHOFF JRM 0022ALK2301
VisKÅRBØBASM 0025ALF5345
VisFISKENESM 0030ALLKI
VisLANGENESM 0035AJXJU
VisKLONDYKEM 0042ALCCZ
VisMARIM 0043ALF3871
VisHAUGE JUNIORM 0044ALG8088
VisHAVSOLM 0045A
VisGISKEM 0048ALK9090
VisMARIUSM 0049A
VisHATLEVIKENM 0050ALF4162
VisQUO VADISM 0056ALHRZ
VisCAMANITAM 0057A
VisCAPELLAM 0058ALM8699
VisPIRATENM 0061ALM9297
VisKARINM 0062A
VisOCEAN JRM 0068ALK3370
VisSKARSTEINM 0071ALM7116
VisTRYMM 0075A
VisMANIM 0078ALK6865
VisBJØRNHAUGM 0080ALAVO
VisTAREM 0082ALH3844
VisSTORHOLMM 0083ALF6087
VisNORDHAVNM 0101ALCTM
VisMATOMA 2M 0111ALM7285
VisRUNINGM 0121AJWQZ
VisGEIRM 0123ALFMO
VisFALKENM 0130A
VisNOKASAM 0145ALFOC
VisGUNNAR LANGVAM 0189ALFGY
VisHAVFISKM 0200ALLGA
VisGAUGSTAD JUNIORM 0217A
VisHAVSTÅLM 0300ALESG
VisBERGHOLMM 0306ALHYH
VisSTOREGGM 0345ALLLP
VisÆRLINGM 0002AELG9878
VisTUSTNATINDM 0003AELG4881
VisUTRYGGM 0004AELK8219
VisØYAVÅGM 0006AELM7532
VisALKENM 0008AE
VisTUFSEM 0010AE
VisGURIM 0011AE
VisSLETTVÅGM 0012AELM2849
VisGOMOM 0014AELF5856
VisHAVGUTTM 0015AELK7820
VisBASSEM 0016AE
VisHANNEM 0017AELF3914
VisVALØYM 0018AELG4803
VisKNOTTM 0019AELK4966
VisKVITNESM 0020AELM4842
VisNORODDM 0022AELM5969
VisPÅL MAGNARM 0025AE
VisLYDIAM 0032AE
VisBLÆKKBÅTENM 0033AE
VisMORILDM 0041AELK3478
VisVESLEMØYM 0045AE
VisTHORBJØRNM 0046AELM6824
VisHANS-RM 0050AELF5809
VisMENTELL IIM 0052AE
VisUTRYGG 1M 0060AE
VisANNY LOVISEM 0072AELK7200
VisØRNØYM 0079AELK5395
VisPAUL ANDREM 0088AE
VisORMEN RASKEM 0096AE
VisHANNE MARIEM 0100AELK2759
VisFLINKM 0110AELM9718
VisRUSKENM 0119AELK2637
VisIMARSUNDM 0131AE
VisSIKAM 0132AELK2280
VisDUENM 0196AELM8339
VisPEDER JM 0211AELM7979
VisSKARFISKM 0412AELM2676
VisFLOYDM 0002AKLF6464
VisMORILDM 0003AK
VisNUGLÅM 0004AK
VisSIGGENM 0005AKLM2883
VisRAGNHILD KRISTINEM 0014AKLH2854
VisMATLØYSAM 0020AKLH2059
VisAUKRAVÆRINGM 0022AKLM6090
VisHAVBRISM 0057AK
VisJANTO JRM 0070AKLK3445
VisRESABUENM 0093AKLK5013
VisO. SOLEMM 0401AKLK9679
VisBRIMM 0002AVLG8015
VisVINGHOLMM 0003AVLM9430
VisGULARØYM 0004AVLH4049
VisOBELIXM 0007AVLG3804
VisORFJORDM 0008AVLDAA
VisNYBROTTM 0009AVLM6580
VisTERNUNGM 0010AVLG2583
VisLIAHOLMM 0011AVLMDJ
VisLISAM 0012AVLF2655
VisMATHILDEM 0013AVLM5569
VisGÅRDEN SENIORM 0017AVLK5457
VisLUMPFISHM 0019AV
VisSANDØYSUNDM 0020AV
VisUTHEIM JUNIORM 0022AV
VisHILDE IRENM 0023AVLG7487
VisHOLMEN SENIORM 0024AVLK6861
VisSIMON SENIORM 0026AVLK3271
VisFAYM 0027AVLEYU
VisOLEM 0031AV
VisDOLEM 0032AV
VisDOFFENM 0033AV
VisHEIMM 0035AV
VisBJOGNAM 0036AV
VisFISKEKROKENM 0037AV
VisSTORMFUGLENM 0038AVLIWS
VisMARITAM 0040AVLM8674
VisTOANM 0044AV
VisDINOM 0045AV
VisGULLFISK 2M 0047AV
VisGALIAM 0048AV
VisBRATTHOLMM 0049AVLK5994
VisJENSEGUTTM 0054AV
VisHERMONM 0055AVLLGQ
VisANJAM 0056AV
VisKRISTINA KM 0057AVLG3440
VisMØREM 0063AV
VisPRØVENM 0075AV
VisVITOM 0076AVLF3109
VisSTUTM 0077AVLM7647
VisOLAV UM 0082AVLK2621
VisRATTOM 0084AV
VisARKTOSM 0085AVLK3109
VisLADY ALUDIAM 0091AVLE7884
VisALLJOM 0092AVLK9983
VisKRYSSHOLMM 0100AVLK8711
VisNESABUENM 0104AVLM6747
VisKORALENM 0111AVLJSL
VisLILLE GUTTM 0112AV
VisALUMINIJANM 0113AV
VisHEIDI ANNM 0114AV
VisASLAKM 0115AV
VisSVEGGØYM 0140AVLM2459
VisNYBØENM 0150AVLK2660
VisFRIGGM 0152AVLM5492
VisHANSM 0155AVLK5216
VisO.HUSBYM 0161AVLJQG
VisPAUL SENIORM 0174AVLLVA
VisTHEAM 0202AVLF3895
VisODDENM 0270AVLG2656
VisLIANESM 0001EE
VisMADELENM 0003EELF6249
VisBJØRGM 0005EE
VisRINGOM 0016EELM8947
VisSEIFLU JRM 0025EE
VisSEIFLUM 0026EELM7204
VisTRAMSEGGM 0030EELG3690
VisFRIDAM 0032EELM8659
VisRAYONM 0176EELM6650
VisHELLSKJÆRM 0003FLGWN
VisSIMENM 0004FLM9426
VisTOCAMAM 0005FLM5467
VisHAVØRNM 0007FLM7006
VisLISJEBASM 0008F
VisJUNOM 0009FLK6307
VisELNESFISKM 0011FLG7362
VisSØRHAVM 0018FLG4010
VisMYRBØ JUNIORM 0022FLF5369
VisJANBUM 0023FLG2314
VisMALINM 0025FLG5523
VisVÅGØYM 0034FLM6293
VisALF SENIORM 0037FLMMI
VisPEROM 0045FLF4126
VisSPRINTM 0066FLK7828
VisOLEMANNM 0068FLK5250
VisBUAGUTTM 0081FLK2717
VisNYMØREM 0090FLK7267
VisTAYLORM 0109FLM9335
VisMARILENA MIM 0134FLK3781
VisFREKØYM 0149FLK6805
VisTRYMM 0179FLM9351
VisKRISTINAM 0187FLG5195
VisDELFINM 0200FLG2531
VisVITOM 0249FLM8889
VisANNA MARIAM 0267F
VisVEIDARM 0001GLEPY
VisVALDERØYM 0002GLK9402
VisSKJONG VIKINGM 0004GLH2304
VisFISKM 0005G
VisANITAM 0006GLF6537
VisTOPASM 0007GLJQM
VisGOVIKM 0010G
VisLORANM 0012GLJWR
VisHOLMENM 0014G
VisGODØYGUTTM 0015GLM9232
VisCANTONAM 0017G
VisSOLLENM 0018GLH2699
VisDØNNING IIM 0022GLG3997
VisSNØGGM 0029G
VisREAL 1M 0031GLK3488
VisAASEM 0032G
VisVESTFISKM 0033GLJMS
VisBRISM 0034G3YSV
VisSILVAM 0036GLG6097
VisROALDNESM 0037GLIPZ
VisØYKAMPM 0038G
VisORBITM 0039GLK6291
VisCATOR 1M 0040GLM7930
VisSØKERNM 0044GLM5788
VisINGRIDM 0047GLF5357
VisRAPPM 0051GLM5362
VisALINM 0052G
VisARTHURM 0053GLM7726
VisLAUNESM 0054GLK4204
VisTEAM 0061G
VisSYNESM 0065GLLAY
VisATLANTIC VIKINGM 0068GLDCO
VisMOLNESM 0069GLNKS
VisNESBAKKM 0071GLJZJ
VisNYTERTENM 0078GLM8500
VisGUNN IIM 0082GLG3986
VisNORDSTARM 0085GLHXV
VisFORSØKM 0089GLG7653
VisGENESISM 0097GLLGS
VisSAMHALDM 0112GLM7826
VisNYVOLL SENIORM 0128GLHVD
VisSMÅENM 0170GLM7015
VisAMANDAM 0219GLK3056
VisVICTORIA MAYM 0267GLEVV
VisVOLLEROSAM 0285GLHOU
VisVAR IIM 0001GS
VisEVAM 0008GSLK7155
VisBJØRN ROBINM 0010GSLK7071
VisROARM 0011GSLF6505
VisFRONTM 0012GS
VisSOLVEIG AMALIEM 0013GS
VisLANGSKJÆRM 0018GSLM2387
VisMALOFJORDM 0025GSLH2622
VisANNAM 0026GS
VisTROUTM 0058GS
VisROAR IIM 0080GS
VisLANGNESM 0116GS
VisHORISONTM 0001HLM7194
VisBRATTM 0003H
VisGEIGOM 0005H
VisAMANDAM 0008H
VisEDISONM 0011HLG5786
VisHILDRINGM 0016HLM9921
VisNESAGUTTM 0021H
VisMORILDM 0028HLM6252
VisFLIPPERM 0042H
VisSKULEGGM 0060HLH3174
VisREIDARM 0082HLG8677
VisHARHAUG IM 0094HLJPQ
VisSEIRM 0104HLFAY
VisSTRAND SENIORM 0125HLFSY
VisRØRSTADM 0134HLK5551
VisHALTENTRÅLM 0206HLDAR
VisHAVBRYNM 0325HLDBT
VisKORALHAVM 0406HLLFV
VisHAVSTRANDM 0525HLDBR
VisFISKESKJERM 0625HLDXH
VisKLETTM 0002HDLK4844
VisSTRAUMSUNDM 0003HDLM9305
VisVINGHOLMM 0005HDLM2104
VisONSØYGUTTM 0006HDLK5044
VisFALKVINGEM 0015HD
VisROLLOM 0019HDLG6576
VisBRODDM 0020HD
VisUNNM 0022HDLM5223
VisNJÅRDM 0115HDLM5892
VisOTNESM 0001HS
VisJUNIORM 0002HS
VisBAKKEGUTM 0006HSLM9307
VisLANGHOLMM 0030HSLM2862
VisLAKSENM 0047HS
VisTEIGENESM 0001HØLNTY
VisØYTINDM 0002HØLH3274
VisLEINEBJØRNM 0003HØLCOJ
VisFREDØYM 0004HØLG8627
VisRANITAM 0006HØLG7349
VisKAMPENM 0007HØLG5070
VisREMØYBUENM 0009HØLFMI
VisPEROM 0010HØLF6086
VisLEANEM 0012HØ
VisVOLDSUNDFISKM 0014HØ
VisTONOM 0015HØLG5702
VisARGOM 0016HØLG9711
VisSTORØYM 0017HØLD4084
VisLUNAM 0018HØLK2914
VisELVEGUTTM 0020HØLF6641
VisHERØYFJORDM 0021HØLAXI
VisKINGS BAYM 0022HØLCNN
VisVENTURAM 0024HØLF6264
VisLEINEFISKM 0025HØLG2882
VisNYBRISM 0027HØLM2542
VisGRØNHOLMM 0028HØLK8836
VisEROSM 0029HØLCNG
VisAKONOM 0030HØLK8359
VisGOLLENESM 0031HØLCOH
VisVATTØYFJORDM 0035HØLM7475
VisBØFJORDM 0038HØLG2714
VisNORDSJØBASM 0040HØLFJF
VisPERLONM 0041HØLM2197
VisHUGNADM 0043HØLK2099
VisMARTINUSM 0048HØ
VisMARIELLEM 0052HØLH2713
VisNÆRØYBUENM 0055HØLK8782
VisMOHOLMENM 0056HØLJKV
VisARMODAM 0058HØ
VisKRÅKØYSUNDM 0059HØLG7960
VisSKOGLIJENTAM 0062HØLK3053
VisSMARAGDM 0065HØLKOO
VisSIGNALM 0066HØLF5751
VisROGNEM 0070HØLDGS
VisHUNTERM 0072HØLKUA
VisFREDØYM 0073HØLK7417
VisFROMARM 0074HØLK6165
VisØSTGUTTM 0076HØLF3337
VisVESTFISKM 0078HØLK3764
VisMARIUSM 0083HØ
VisSTORHOLMM 0085HØLK6682
VisTIME BANDITM 0087HØLK8977
VisGLIMTM 0088HØLF5289
VisHAVSTEINM 0090HØLF6367
VisBRISM 0091HØLK2408
VisMAKAM 0092HØLG9350
VisVEMAM 0094HØ
VisALEXM 0098HØLM5352
VisREMØYM 0099HØLDSF
VisHAVSTRAUMM 0100HØLM5165
VisTOPASM 0111HØLM2475
VisVESTBASM 0116HØLHRX
VisSARAHM 0117HØLM6315
VisSIWAM 0118HØLK9126
VisSJØBRISM 0122HØJWSG
VisFEIRVIKM 0127HØLK8188
VisMØREBASM 0128HØ
VisWESTHAVM 0133HØLK8838
VisKNAUSENM 0138HØLN5684
VisSJØGUTM 0141HØ
VisREITEGUTTM 0144HØLF6393
VisCHRISANDERM 0148HØLG2712
VisELLIEM 0149HØLM8761
VisCHRISTINA EM 0150HØ3YVG
VisARITAM 0156HØLM5016
VisSTINAM 0182HØLK2515
VisJANSONM 0196HØLK5336
VisHAVLEIKM 0210HØLM8096
VisMULØYBUENM 0214HØLK2616
VisNORBRISM 0218HØLK3429
VisFLUMAM 0232HØLM7496
VisHERØYHAVM 0250HØLDFB
VisSKÅRUNGENM 0260HØLH3559
VisDELFINM 0269HØLG7190
VisSKAGENM 0340HØ
VisSKOGLIGUTM 0393HØLM2909
VisSANDERM 0494HØLK4776
VisLEINEBRISM 0505HØLCIK
VisHAROM 0602HØ
VisJOHN SENIORM 0002KLF6592
VisROYALM 0004KLH2977
VisOLIVERM 0008KLK4663
VisIDA MARIEM 0009K
VisARCTUSM 0010K
VisMIAM 0011KLM3501
VisAURORA BOREALISM 0014KLG8727
VisSOLBRISM 0021K
VisEMMAM 0023K
VisGRIPARM 0025KLK6518
VisHAVTERNAM 0027KLM2870
VisPAULINEM 0033KLG7923
VisKVITINGEN IIM 0035K
VisNAUTICAM 0038KLF5789
VisGUNNAR EGILM 0040KLG3346
VisASPHOLMM 0046KLM9935
VisNAUTICM 0048K
VisMARTINM 0051KLK4435
VisAQUA VIKINGM 0052KLI5957
VisMIDVAGURM 0053KLK8042
VisSKALLEBANKENM 0060K
VisGULLFISKM 0081K
VisHØLINGENM 0094K
VisTRYGVASONM 0095KLK2859
VisBAASGRUNNM 0002MLJWC
VisANIEM 0004MLG7505
VisFANGSTM 0005MLK6971
VisTORJOM 0006MLH2272
VisWALLANDER IIM 0007M
VisVIKINGM 0012MLM9525
VisVÅGARM 0019M
VisMETHOM 0037MLF5372
VisRASKM 0083M
VisFRIDAM 0001MDLG5228
VisNEPRHOM 0002MD
VisKOBBENM 0005MDLF6119
VisSENIORM 0007MD
VisTERNHOLMM 0011MDLK3264
VisMIDØY VIKINGM 0014MDLGUP
VisJUMAM 0016MDLK2413
VisEMILIEM 0020MDLG8039
VisMIDSUNDJENTAM 0026MDLM9114
VisHAVMANNM 0028MDLM4907
VisHUSARM 0033MDLK5795
VisTILDE MARIAM 0039MDLG3697
VisTILDEM 0040MD
VisNIVEAM 0042MDLK8183
VisNYSTRØMM 0050MD3YQP
VisNYBOM 0056MDLJBD
VisEMMAM 0064MDLCSR
VisMARIEM 0069MDLK4914
VisHOMARUSM 0078MDLK2187
VisMIDØYM 0080MDLK7173
VisMIFJORDM 0090MDLK8749
VisHAVSNURPM 0095MDLCOE
VisJØKULM 0108MDLALD
VisRAYMITAM 0001NLK2206
VisLOTTEM 0002N
VisBAJASM 0001RALH3094
VisSKÅLVIKM 0003RALM5643
VisLABRUSM 0004RALF7006
VisLEPPAM 0008RA
VisTIME BANDITM 0009RALH3954
VisFJORDINGM 0011RALK8778
VisMÅNAM 0015RALF5160
VisHAUGSTADM 0002SLK6702
VisFØNIKSM 0004SLK3411
VisFRANTSM 0006SLH2835
VisHALLVARDSONM 0008SLK8826
VisBRISM 0010SLM4903
VisELDORADOM 0012SLMFV
VisLANGØYM 0015SLM2372
VisAGATHEM 0030S
VisBRUSØYM 0033SLM9658
VisLILLANNM 0052SLK3613
VisMYRAM 0056SLF5236
VisTEISTENM 0060SLF6603
VisORIONM 0001SALK7017
VisMYELINOM 0002SALH4072
VisMIRJOM 0004SALF7088
VisDAENERYSM 0005SA
VisTHE FLYING DUTCHMANM 0006SALF6093
VisRUSKENM 0014SALM2533
VisBUSTERM 0015SALM6543
VisMISTADOBALINAM 0017SALF5770
VisKAROLENEM 0020SALK7648
VisSUNNIVAM 0022SALH4156
VisBØLGENM 0030SALF4273
VisFRANTSM 0031SALG2051
VisHAUGEFISKM 0050SALG6163
VisSOFFEM 0053SALM8642
VisBJØRNARM 0058SALM4887
VisGETOM 0071SALM6479
VisSULAHAVM 0083SALM6641
VisURKEVIKM 0096SALM9044
VisPERM 0098SALM7789
VisSEIGUTTM 0001SJLM8992
VisBALDERM 0002SJ
VisMALIM 0003SJLK4810
VisCASTROM 0004SJLG9229
VisSJARKEM 0006SJ
VisSEA HUNTERM 0008SJLIVI
VisJEPPENM 0041SJLA6574
VisFANTM 0002SKLG4920
VisFJORDFISKM 0008SKLG5657
VisANNAM 0003SM
VisNY-SNØGGM 0005SM
VisVANJAM 0006SMLK5983
VisSJØBUENM 0007SM
VisFRØYM 0010SMLM8466
VisBERGGYLTAM 0011SM
VisKVITHOLMENM 0015SM
VisPILENM 0016SMLK8572
VisSTEINARSONM 0017SMLK4094
VisODD EINARM 0018SMLK2881
VisTOR HARALDM 0019SMLK7430
VisNY-VIKINGM 0020SMLG9170
VisSTORMM 0021SM
VisSVINØYM 0022SM
VisSKAGSUNDM 0023SM
VisPONDUSM 0027SMLF6784
VisEVELYNM 0028SM
VisFALKENM 0030SMLK8771
VisTHEA CELINEM 0031SMLK6306
VisMELODIM 0033SMLK3032
VisHAUGENM 0036SM
VisSILJE TM 0038SM
VisBJØRN STEINARM 0042SMLM5021
VisELIASM 0043SMLF3694
VisHOPAVÅGM 0044SMLM9354
VisGLIMTM 0045SM
VisJAKOBENM 0047SMLM2066
VisBJØRN STEINARM 0048SMLF6750
VisANDREAM 0049SMLM9255
VisJUANITAM 0054SMLK2174
VisHAVBRISM 0055SMLH3563
VisFISKENM 0057SMLG3460
VisVÅGARM 0058SM
VisTRYGGM 0061SM
VisBESTEFARM 0065SMLM9585
VisBRATTVÆRINGM 0066SMLK2506
VisLAKSBERGM 0069SMLF5716
VisJOKKEM 0074SMLF6783
VisVERONICAM 0085SMLG3897
VisRANGNESM 0087SMLF5715
VisLANGOUSTINEM 0090SMLF6465
VisPETTERSONM 0100SMLK3599
VisFISKEBANKM 0101SMLEPW
VisVIKING IM 0103SMLK3175
VisLUTONM 0105SMLM8891
VisJENNYM 0142SM
VisMARIEM 0143SMLM4751
VisRAMSØYFJORDM 0144SMLK5687
VisFRANKM 0150SMLM9816
VisDYRNESVÅGM 0158SMLJUH
VisIDAM 0200SM
VisGUNNHILDM 0204SM
VisNÆSSFLUM 0208SMLK2123
VisFISKEBANK IM 0218SMLDAM
VisLEONM 0221SM
VisBRIGGM 0305SM
VisVEGARDM 0319SMLK3288
VisBJØRNSTEINM 0330SMLK5389
VisFALKENM 0345SMLM6474
VisSØRBØENM 0350SMJWQY
VisGRIMM 0373SM
VisRINGSØYM 0003SR
VisMIAM 0001SØ
VisONINGM 0002SØ
VisLISEM 0004SØLK2561
VisHØVDINGENM 0008SØ
VisBERGSUNDM 0009SØLM8472
VisEIRIKM 0020SØ
VisHAAVÆRBUENM 0030SØLM5498
VisSTORMM 0033SØ
VisVARDENM 0058SØ
VisJOVITA 1M 0060SØLF6026
VisHARTOM 0061SØJWPS
VisSTRANDARM 0074SØLK2090
VisSMIHAVM 0080SØLK6877
VisVONARM 0088SØLMCJ
VisKATOM 0192SØLLJC
VisVAR IIIM 0001TV
VisHAVGLIMTM 0001ULK6569
VisBRAVOM 0007U
VisVÅGEBRISM 0015ULM5940
VisHASUNDM 0024ULG9952
VisHARDHAUSM 0002VA
VisEMMA VM 0003VALF4244
VisRAMOENM 0001VDLDNV
VisHAVBLÅM 0005VDLF5642
VisHARALD JR.M 0008VDLM3302
VisBANTZBILLM 0010VD
VisBRIMØYM 0025VDLF6533
VisSÆBJØRNM 0027VDLIFA
VisSMÅFISKM 0045VDLG9016
VisTONEM 0056VD
VisBJØRN MARTINM 0200VDLF6457
VisMATSM 0001VNLK3621
VisKEIKOM 0002VN
VisHAUGENM 0003VNLK8048
VisHAVBÅRAM 0004VNLM8730
VisBELLSTEIN JUNIORM 0007VN
VisJALLAM 0009VNLA9795
VisKNUT OM 0010VNLF6376
VisHAUGEN SENIORM 0012VNLK3245
VisBAROM 0018VN
VisRINDEBRISM 0031VNLA7284
VisSMÅSKJERM 0038VNLM6302
VisHAUGEN JUNIORM 0058VNLM6581
VisBELLSTEIN SENIORM 0071VNLF5456
VisTORESONM 0080VNLM8634
VisTARANGERM 0001VS
VisØYBASM 0003VS
VisMATHILDEM 0012VSLG9530
VisMATHILDE 5M 0015VSLH2004
VisMARIANNM 0020VSLK3481
VisMATHILDE IIM 0021VSLG9774
VisKVALVIKM 0022VS
VisMATHILDE IIIM 0023VS
VisTURBOM 0024VS
VisMATHILDE VIM 0025VS
VisMATHILDE IIIIM 0028VS
VisSTORSEISUNDM 0010ØGLM6356
VisVARINGM 0012ØGLF5920
VisFISKERINNENN 0003ALK2955
VisMJÅSUNDN 0004ALF6555
VisPOMPENN 0006A
VisFREDRIKKEN 0009A
VisBØRHELLAN 0010ALM6586
VisTONJEN 0011ALK7500
VisEMBLAN 0012ALM5100
VisKLÆVTIND IN 0014ALJKH
VisMÅTINDN 0015ALG9270
VisTOBIASN 0016ALK3647
VisVILJEN 0017ALF5686
VisDANIEL-ANDREN 0019ALM3165
VisTRONDGRUNDN 0020ALK8309
VisNORSOLN 0022ALK7369
VisSJØSTJERNAN 0023ALK5692
VisJAN OSKARN 0026ALM6683
VisEMMAN 0029A
VisANDØYFISKN 0030ALHSS
VisTROLLTINDN 0034ALK5326
VisMILIANN 0035ALM6728
VisSTEFFENN 0040ALK4822
VisNORHAVN 0043ALF5754
VisHAVBRÅTT IN 0044AJWPP
VisODD JUNIORN 0052ALM2153
VisMEAN 0053ALM6387
VisSEISKJÆRN 0057ALM2635
VisNORDFLUN 0058ALM2873
VisSIGURDN 0061ALK2823
VisOLE ELVANN 0063ALGAC
VisTHEON 0067ALK5634
VisBRAKENN 0068ALM7459
VisRIKARDSONN 0075ALM7271
VisGUNNN 0080A
VisTRITONN 0082ALM8391
VisBERNT STEINARN 0083ALCNF
VisLUDVIKN 0085ALG6747
VisFJORDVÆRINGN 0087ALM9684
VisJUNITAN 0093ALK2259
VisWESTEGGN 0094ALM6317
VisSTIG INGEN 0105ALK3724
VisMATS-ERIKN 0109ALICI
VisFORRØYN 0110ALK3431
VisDRØMN 0118ALM9752
VisANDHELLAN 0132ALM5895
VisINGER-LISEN 0139A
VisFREDRIKN 0150ALK4774
VisBLEIKSØYN 0151ALM6578
VisMIRAN 0183ALM6123
VisVILJARN 0190ALK5875
VisANDØYGUTTN 0200ALM2751
VisELISEN 0210ALM9511
VisSANDRA MARIEN 0213ALM9624
VisMAJAN 0235A
VisALVESTADN 0321ALDLP
VisTOM ROGERN 0404A
VisHAVBRISN 0472ALE8208
VisFJORDEGGN 0002AHLM5538
VisCINITAN 0005AHLG2609
VisSVINØYN 0008AHLM7830
VisSKAGØYN 0011AHLK5355
VisKARL EMILN 0012AHLK5667
VisKARINAN 0018AHLF5219
VisSIRIANNAN 0019AHLM7211
VisIRENEN 0021AH
VisSJØBLOMSTENN 0022AH
VisSVARTSKJÆRN 0023AHLM2286
VisHAVDURN 0024AHLH2060
VisURTINDN 0028AHLM5964
VisFRØGRUNNN 0034AHLK2711
VisSIGNEN 0043AHLG3965
VisULVANGSØYN 0050AHLK5576
VisMARITA-HELENN 0068AHLM2686
VisJUSTAD JUNIORN 0086AHLM7441
VisNORDFISKN 0001BLLVK
VisSTORMHAVN 0002BLM6458
VisSTORBØENN 0004BLM5886
VisVESTFISKN 0006BLM7787
VisHAVLEIKN 0007BLG2787
VisMEHOLMENN 0008BLK5775
VisREMSKJÆRN 0010BLF5851
VisLILLE BREIVIKBUENN 0011BLK9192
VisLYNGØYN 0012BLG3096
VisSIRENEN 0015BLG3689
VisNYTINDN 0016BLM7958
VisMIKAELN 0017B
VisNORDSTJERNENN 0018BLM4203
VisHAVSUNDN 0019BLG3685
VisFUGLØYFALKN 0020BLA7074
VisFJORDFANGSTN 0022B
VisROCKHOPPERN 0023BLF5238
VisMARIT INGAN 0024BLM2231
VisURHOLMN 0025BLK9326
VisKULINGN 0027B
VisWANJAN 0028B
VisMALINN 0029BLK4920
VisMARGRUNNN 0032BLG2597
VisSJØBRISN 0034BLM6354
VisMACH IN 0036BLG6584
VisTELAVÅGN 0037B
VisLINGN 0038B
VisKJENGBØENN 0039BLK6868
VisKRISTIN-ANITAN 0040BLK8099
VisNYHAVN 0042BLK3242
VisHILMARSONN 0045BLK2947
VisVÅGARN 0046BLK6730
VisFLØHAVN 0047BLK3851
VisHERR OLSENN 0051BLJ9457
VisJAN ROBERTN 0052BLM9477
VisNORDLYSN 0054BLM5180
VisA JENSENN 0056BLK7381
VisSIRIUS IIN 0062BLK8532
VisJ.A. SENIORN 0063BLK3443
VisTENNSKJÆRN 0069B
VisLYSTINDN 0074BLK5541
VisFALKN 0077BLK5015
VisRÅNESN 0080BLK9155
VisGADUS JRN 0081BLM2413
VisNAUTICN 0082BLM5904
VisHAGTINDN 0084BLK8607
VisBROTTN 0085BLK8383
VisFUGLØYFISKN 0086BLK9268
VisSJØGUTTN 0087BLG4138
VisLEVIN 0094BLG5926
VisEROSN 0098BLK6795
VisSTØTTFJORDN 0100BLDXP
VisNYHAVN 0101BLG2416
VisERATON 0110BLG9238
VisNORDHAVN 0121BLG2615
VisØYVIKINGN 0140BLM6331
VisLENE KN 0151BLK6838
VisSJØBRISN 0156BLH2055
VisCAMILLAN 0176B
VisFRIDA LINNEAN 0177BLD2557
VisREMIN 0180BLK2403
VisBARSKIÆRN 0196BLK5333
VisGIVÆRN 0197BLK3003
VisSENIORN 0200BLDHM
VisRÅNES JRN 0225B
VisKARLSØYVÆRN 0232BLM5631
VisHORISONTN 0240BLK6269
VisVILMAN 0250BLF3950
VisASTRIDN 0262BLK6105
VisLAKSHMIN 0270BLK2870
VisARGUSN 0289B
VisRÅNES VIKINGN 0300BLK5016
VisKARLSØYFJORDN 0311BLF5493
VisKVANNØYN 0400BLKUF
VisKARIANNEN 0417BLK6529
VisRUBICONN 0470BLK3620
VisSKARSTADVÆRINGN 0005BGLK2545
VisLAILA-ANITAN 0004BLLK4344
VisPELLEN 0008BL
VisKJELLABUENN 0009BLLF6661
VisRØINGENN 0014BLLK9375
VisRIKON 0018BL
VisDAGN 0046BLLK5155
VisSAGA PIONERN 0001BRLK7149
VisHEIDIN 0002BRLG4389
VisHURTIGN 0003BR
VisLYNGVÆRN 0006BRLK3998
VisBAMSEN 0009BR
VisJENNYN 0011BR
VisKASPERN 0017BR
VisBJØRNSONN 0019BRLG7408
VisSTRØMØYN 0020BRLL7029
VisMASTERN 0021BR
VisMEONGENN 0022BRLA7360
VisMUDDVÆRINGN 0023BRLK2801
VisLISA BELLN 0024BRLM9425
VisMAJAN 0026BRLK2535
VisPIAN 0027BRRT2048
VisDAG-MONAN 0029BRLF5255
VisLANGNES JRN 0036BRLK7902
VisTORSKENN 0038BR
VisSALHUSVÆRINGN 0040BRLM7315
VisHARMFJORDN 0044BRLK2739
VisTHEAN 0045BR
VisNY-HEIMLANDN 0047BRLDHX
VisSTIANN 0050BRLM2535
VisODIN SENIORN 0054BRLK5156
VisSANDRAN 0057BR
VisMÅSØYGUTTN 0058BRLK2578
VisSVERRE-NN 0071BRLK2629
VisMONICA MN 0073BRLM2931
VisHUGINN 0077BRLM9840
VisHELLEFISKN 0086BRLM8796
VisFANGSTN 0088BR
VisPRØVENN 0093BRLM9458
VisANNA THERESEN 0096BRLM8887
VisELINEN 0111BRLK3658
VisKVEINSJØN 0112BRLM6018
VisKVÆRSTEINN 0116BRLM6537
VisMARNAN 0123BRLK5040
VisTINEN 0124BR
VisMÅKENN 0190BRLM6255
VisTORGARNESN 0206BRLK2589
VisODINN 0223BRLK6417
VisBRØNNØYVERINGN 0288BRLM3982
VisSJØFISKN 0500BRLJXU
VisUTFLÆSAN 0002BØLM7786
VisBØBASN 0004BØLK5258
VisNORBUENN 0005BØLK7736
VisVIKANØYN 0007BØLLWH
VisBØVÆRINGN 0012BØLK6225
VisTUSSBØENN 0015BØLK5649
VisKRISTINAN 0017BØ
VisOSLOGUTTENN 0018BØLA7317
VisEKKON 0019BØLK5580
VisGLIMØYN 0020BØLM6307
VisKRASENN 0021BØLM4505
VisKRUSHOLMENN 0022BØLM2224
VisFUTENN 0023BØLM7277
VisHEBEN 0025BØLK3709
VisRØSTVÆRN 0026BØLK6689
VisBØFJÆRINGN 0027BØLM6042
VisKIMAN 0028BØLM3883
VisSJØGUTTENN 0029BØ
VisVIKANFJORDN 0030BØLK9315
VisÅSANN 0032BØLM8802
VisARJON 0034BØ
VisNORDGRUNNN 0037BØ
VisEVA SOFIEN 0040BØLM9620
VisBITTEN 0041BØLM6687
VisVITON 0043BØLK2652
VisSYCLONN 0044BØLM2904
VisFJORDBRISN 0045BØLM9567
VisBASTUSN 0046BØLM6394
VisSØRBÅENN 0047BØLG8758
VisSOLEYN 0048BØLG3286
VisSKARHOLMENN 0053BØLIKQ
VisJAN-TANITAN 0055BØLM8707
VisANNEN 0056BØLK2922
VisHØGHOLMENN 0057BØ
VisHANNAHN 0064BØ
VisJUNON 0065BØLH3811
VisTOVEN 0066BØLM6080
VisMAY CELINN 0075BØLM6735
VisPIRAYAN 0077BØLM8993
VisWENCHEN 0083BØLM6827
VisOTTARSONN 0087BØLM7112
VisDINAN 0093BØLM8818
VisNORDFLU IIN 0094BØLM2437
VisSJARK 1N 0098BØ
VisVIKSKJÆRN 0099BØLM6432
VisVINGBUENN 0100BØLM5228
VisNYGRUNNN 0109BØLK6864
VisDØNNVÆRN 0114BØLM6737
VisREMI ANDREN 0115BØLM9732
VisMÅRSUNDN 0120BØLM8281
VisANNE BN 0122BØLL3945
VisBØRINGENN 0127BØLM2308
VisBØTINDN 0141BØLK4274
VisREINSBÅENN 0162BØ3YMA
VisBØHOLMN 0172BØLK4227
VisVARDENN 0181BØLM5395
VisSNARSETVÆRINGN 0200BØLH2446
VisSIGURDSONN 0257BØLM6428
VisJENNYN 0258BØLM9911
VisKAIAN 0001DALK9863
VisVIRGON 0002DALM8206
VisRAPTUSN 0004DALE5325
VisLILLI KARINEN 0008DALH2885
VisANNA LOVISEN 0009DALG4863
VisBUNESJENTAN 0013DALM4833
VisELINEN 0016DA
VisMINA MARIEN 0017DALG6931
VisHØLABUENN 0018DALG4528
VisKARI WAADEN 0019DALF6576
VisLILLEGUTTN 0022DA
VisØYNESN 0024DALM8950
VisJULIUSN 0025DA
VisANNE-MARIEN 0026DALK8545
VisTANJA KARINN 0028DALM6419
VisTRITONN 0031DALK9823
VisNORDFISKN 0034DALM7757
VisKINE JOHANNEN 0035DALK9824
VisJIM ROGERN 0037DALK2168
VisJON-VIKTORN 0038DALM5723
VisSØRVIKINGN 0040DALF2190
VisENGEVIK JUNIORN 0050DALM9107
VisANNIN 0059DALD2631
VisSUNDSVÆRINGN 0068DALM2522
VisARNE JOHANN 0201DALM2980
VisEMILIEN 0300DALG4459
VisJOSBERGN 0001FLGAZ
VisJENNYN 0002F
VisSIVELANDN 0003FLM6250
VisNY-TERJEN 0007FLG6517
VisODDGEIRN 0008F
VisVIBEKE CATHRINN 0009FLG7498
VisHG WILLASSENN 0010FLG3648
VisREGATEN 0011FLM5450
VisSANDERN 0012FLH2169
VisNESHEIMN 0013FLK7489
VisØYGUTTN 0016FLM3902
VisOCEANN 0018FLG3733
VisSIRIUSN 0020F
VisRAMSBØENN 0021FLF3796
VisSNOPN 0025F
VisANNIE-MARIN 0026F
VisTHAIFISKN 0028FLM5707
VisSOLSKJÆRN 0029FLK3787
VisSANDNESGUTTN 0030FLM2782
VisBRATTHOLMENN 0034FLK5927
VisHOLMENN 0035F
VisSTRANDVÆRINGN 0036FLK2798
VisKRABBENN 0037FLK6636
VisSJØNAPPN 0039FLG3732
VisVIKTORIAN 0042FLM6200
VisTURBON 0045FLNAD
VisSPURVENN 0046F
VisTAMARAN 0047FLM7050
VisSKAREN 0048F
VisSTJERNTINDN 0049FLM5605
VisTAMARAN 0050FLG6095
VisBJØRNSONN 0052FLG9550
VisSUNDMANNN 0054FLK2271
VisERIKSEN SENIORN 0055FLK9329
VisFRYDHOLMENN 0057FLK9321
VisDAINORAN 0058FLN2473
VisANGELSEN JUNIORN 0060FLK6394
VisRONNY NN 0061FLM2021
VisTOMMY JUNIORN 0062FLK4168
VisGJØAN 0065FLL4213
VisSOLBUENN 0067FLK5054
VisDYVÅGN 0068FLM5927
VisVIKINGN 0069F
VisRAMSEVIKN 0072FLM5996
VisJENNY 2N 0075FLM8237
VisSKJELHOLMN 0077FLM6459
VisGISLØYVÆRINGN 0080FLM6574
VisPILENN 0082F
VisFJORDGUTTN 0083FLM9103
VisBREITINDN 0084FLKBI
VisPROPELLAN 0085FLF2207
VisSTEINARN 0086F
VisNAPPSGUTTN 0091FLM7593
VisHILMARSONN 0093FLK2112
VisSVANAN 0094F
VisVIKSKJÆRN 0095FLM5609
VisMONSUNN 0096FLM2671
VisFALKENN 0100FLM9116
VisFREMTIDN 0111FLM4940
VisGULLFISKN 0112FLM8439
VisSIWN 0113F
VisBJØRNTINDN 0120FLM5917
VisULVSTINDN 0122FLK2040
VisGERHARD JAKOBSENN 0123FLCUN
VisVEINESN 0131FLK2668
VisJUVELN 0146FLG4132
VisSKOTTINDN 0150FLLGB
VisNYBØENN 0157FLM4501
VisLYSBØENN 0168FLJON
VisASTRID MARIEN 0169FLM2539
VisBØLGENN 0172FLM4492
VisSIMARN 0177FLK2605
VisFISKELADDENN 0179F
VisBØRFJELLN 0188FLK5948
VisANGELSEN SENIORN 0200FLFEH
VisRINGSKJÆR NORDN 0203FLGHT
VisVIKBERGN 0210FLH2603
VisLOFOTFISKN 0220FLM8603
VisNYGÅRD SENIORN 0228FLMKD
VisNORDEGGN 0240FJXGN
VisGUNNN 0250FLK3091
VisNY-KVIKKN 0253FLM4841
VisIDA AMALIEN 0300FLLLD
VisMELØYVÆRINGN 0440FLM9518
VisALF SIGMUNDN 0566FLK7647
VisØRNAN 0003FE
VisSKARVENN 0005FE
VisTRØANN 0007FELM8571
VisSIMEN-HN 0019FELK9079
VisSJØBASN 0002GLG5659
VisEVA MARIEN 0004GLM7813
VisJAKOBN 0005GLH3077
VisDEMRINGN 0006GLK6575
VisHAVTORN 0007G
VisGRIMSHOLMN 0008GLF4135
VisSØRFJORDN 0011GLM9314
VisFLEINBUENN 0020GLM4926
VisOLASKJÆRN 0022GLM2531
VisSANDSØYN 0035GLM4455
VisISELINN 0036GLK6840
VisKORALN 0042GLK5087
VisSVENDSEN SENIORN 0050GLK2937
VisPRIKKENN 0052GLF4106
VisFAGERSKJÆRN 0053GLK3677
VisM-SVENDSENN 0071GLK2311
VisSPLEISN 0080GLIYA
VisVESTVARDENN 0131GLK3988
VisFUGLØYBUENN 0328GLK2949
VisHINNØYN 0002HLM5543
VisDELFINN 0004HLM4878
VisRØSNESVÅGN 0007HLM8332
VisHAVTINDN 0010HLCMP
VisJOHN SVERREN 0011HLK4669
VisMARTHEN 0013HLM2045
VisHANNEN 0021HLK2736
VisMONICAN 0023HLM2905
VisOLE HARTVIGN 0024H
VisVESTTINDN 0030HLLDH
VisSVANENN 0034HLM9606
VisBENEDICTEN 0038HLM8885
VisMONTYN 0041HLM6349
VisMARGARETN 0042HLF5923
VisINGVILDN 0045HLM8119
VisLINNEAN 0052HLM5558
VisTRYGGN 0057H
VisFRITHJOFSONN 0062HLL9982
VisMEAN 0064HLK2464
VisVIKAJENTAN 0065HLM2414
VisTROLLHOLMENN 0068HLM9879
VisHANSVIKN 0072H
VisHARPARENN 0078HLM8926
VisLAGUNN 0088HLM4506
VisMØYSALFISKN 0101HLM5124
VisNYGRUNDN 0145HLK7569
VisØYULFN 0163HLK2477
VisSTRANDEGGAN 0165HLM6192
VisTJELDUNGENN 0170HLM2120
VisALF MARTINN 0179HLM2812
VisØIENN 0002HM
VisLINAN 0003HMLF6683
VisNIMRODN 0004HMLF6179
VisYMSEN 0005HMLA4479
VisLARSEN JUNIORN 0007HMLM3300
VisDRONNINGAN 0017HMLM5982
VisNORDLYSN 0028HMLK4525
VisØYVÆRINGN 0030HMLK3963
VisBRANNØYN 0032HMLM4986
VisANTARESN 0067HMLF6499
VisCAMILLAN 0001HRLM2753
VisLURINGENN 0002HR
VisPROCEANAN 0003HRLK7452
VisTINE CELINN 0004HR
VisGISELAN 0006HRLM4472
VisMAIBLOMSTN 0008HRLM5178
VisFRØYAN 0009HRLM8647
VisNYHAVN 0010HRLK5614
VisEMILIANN 0012HRLG2126
VisEDITH HELENEN 0013HRLM9713
VisKVIKKENN 0014HRLG2592
VisSPANSHOLMENN 0015HRLG2024
VisFØYKENN 0017HRLM2489
VisSOLJAN 0018HR
VisMONIKAN 0019HR
VisFALKENN 0020HRLG2361
VisISABELLN 0022HRLM9392
VisINGMUNDSONN 0023HRLK2670
VisRÅTASSENN 0025HRLG6631
VisJOHANNESN 0026HR
VisEMRIKN 0036HRLF5095
VisKEVINN 0058HRLM7385
VisFISKØYN 0067HRLIOL
VisMARIANNEN 0079HRLK4972
VisRAYONN 0086HRLK6974
VisRAGNARSONN 0095HRLK3814
VisSOLVÆRØYN 0096HRLM9249
VisPOLARGUTTENN 0101HRLM5225
VisHEIMSKJÆRN 0200HRLM2561
VisSKJÆRBUENN 0568HRLF2510
VisALSØYBUENN 0002HS
VisLILLØYN 0003HSLM7828
VisMØLLVIKN 0002LLH4226
VisSTORØYN 0004LLM4801
VisALDRAN 0006LLK2749
VisEMBLAN 0008LLG3005
VisANDFJELL IIN 0009L
VisGERD JORIDN 0010LLG2175
VisTARENN 0013L
VisLURON 0014LLM6147
VisSTRAUMENN 0016L
VisNARGTINDN 0020LLM9233
VisØYGUTTN 0021LLG2820
VisØYGUTTN 0023LLM6979
VisØYANN 0024LLM8590
VisHAZARDN 0028LLK7541
VisMARTINE SOFIEN 0030LLM8738
VisMORILDN 0032L
VisMARKUSN 0033LLK8447
VisVIVIN 0036LLK9120
VisNESØYFJORDN 0038LLM6057
VisFINN-ERIKN 0039LLK4512
VisKLEPPABASN 0041LLM9716
VisRELØYGUTTENN 0051L
VisHALDORSONN 0058LLK4789
VisHOLMSUNDN 0059LLK2150
VisHAFBJØRGN 0060LLG3692
VisSJONØYN 0067LLF5265
VisFANGSTN 0068LLK5559
VisSIVN 0070LLM2954
VisBRINCAN 0075LLM9979
VisHAVBRISN 0078LLM8655
VisDINABØENN 0087LLK7089
VisDENNIS OLAIN 0091LLK5160
VisHÅLØYGERN 0094LLM8429
VisSTRAUMØYN 0098L
VisLOVUNDVÆRINGN 0100LLG6630
VisNILSEN JRN 0101L
VisRAVNUNGENN 0107L
VisLURØYBASN 0114LJWVR
VisSLETTHOLMENN 0118LLAVF
VisFRIDTJOF KN 0120LLK8527
VisSIGVEN 0127LLK5353
VisSTRAUMBERGN 0001LFLDEF
VisÅKERØYVÆRINGN 0002LFLH4005
VisFLOINGN 0003LFLK2122
VisLYKKENN 0004LFLM7131
VisRANDI ELISEN 0005LF
VisTRITONN 0006LFLM9254
VisBELLAN 0010LFLF6428
VisKENT-RUNEN 0023LFLM2629
VisKLUBBENN 0024LFLK3483
VisLÅRINGENN 0027LFLK9269
VisLEIRFJORDVÆRINGN 0067LFLK2638
VisBAMSEN 0004LNLK8133
VisIDAN 0007LNLF5603
VisGANASN 0008LNLM2032
VisNYLONN 0011LNLM4899
VisLODEKN 0016LNLK2611
VisLAKSENN 0017LN
VisLYKKEN JUNIORN 0018LNLK5179
VisHAVSULAN 0019LNLM8095
VisPEDER FN 0020LNLF2854
VisÅSEN 0024LNLG4904
VisHESTENN 0028LNLK2149
VisRINØYN 0048LNLM8856
VisVANJA ANITAN 0068LNLM6388
VisVESTFLUN 0077LNLM2520
VisKANSTADBUENN 0080LN
VisM.YTTERSTADN 0307LNLFTI
VisOLEAN 0002ME
VisGLIMTN 0003MELK6226
VisHAVFRUAN 0004MELM6981
VisALFREDN 0006MELK5127
VisVASSANAN 0007MELG7166
VisJOHAN RN 0008MELF5531
VisJULIE MN 0009MELM6389
VisGLOMNESN 0010MELM5323
VisJOHN-IVARN 0013MELK3928
VisPOLARHAVN 0016MELISK
VisHELLØYN 0017ME
VisKRISTIAN TN 0018MELG9620
VisAMIGON 0019MELM7922
VisSAGA INEZN 0020MELK5867
VisLENAN 0022MELM5089
VisSEKAN 0023MELK4707
VisSELVÅG SENIORN 0024MELJXW
VisEINAR ERLENDN 0025MELDHW
VisSMARAGDN 0030MELM6692
VisENGØYN 0033MELM8074
VisØYFISKN 0034MELIAG
VisCATHRINEN 0035MELM6205
VisKOLBJØRN MN 0037MELM7077
VisLOVISAN 0039MELM9941
VisSIGURD MN 0040MELM9862
VisMELØYSUND JRN 0041MELK7043
VisMELØYVÆRINGN 0042MELG2715
VisTINDVÆR IIIN 0045MELM8933
VisLINASN 0048MELM6582
VisKASPERN 0049ME
VisMELØYFJORDN 0051ME3YUG
VisSTORTINDN 0052ME
VisØIENN 0053ME
VisSTØTTVÆRN 0054MELH4265
VisSTINE MAYAN 0055MELK3190
VisVARDARN 0056MELK2857
VisBRUTUSN 0057MELK3143
VisPOLAR ATLANTICN 0058MELGML
VisICEN 0059MELK3323
VisLEIF-OLAIN 0063ME
VisNYEGGAN 0066MELM8669
VisALEA HELENN 0067ME
VisEMILIEN 0069ME
VisFLØSKJÆRN 0074MELF6283
VisKAROLIUSN 0075MELM7254
VisCAROLINEN 0077ME
VisHAUGHEIN 0080MELK7187
VisJUNGMANNN 0084MELK3379
VisSTRØMØYGUTTN 0087MELM9153
VisHORNTINDN 0090MELK3727
VisKJØNSKJÆRN 0093MELK2516
VisHAVNÆRINGENN 0096MELK2274
VisGLITTERTINDN 0097ME
VisMORTSUNDVÆRINGENN 0098MELM8350
VisBITTAN 0099MELM7009
VisHOLMVÅGN 0117MELNUE
VisNEPTUNN 0125MELM5024
VisPOLARFANGSTN 0131MELJFG
VisGRØNØYTRÅLN 0181MELK4671
VisMELØYBASN 0188MELK3735
VisØRNAN 0200MELK5450
VisMINIBANKENN 0208MELM4806
VisNATHANIELN 0217MELG4732
VisMARIEN 0233MELM8540
VisOLAV SELVÅGN 0281MELM9377
VisEDVIND OLAIN 0323MELK9908
VisLARS-GØRANN 0328MELK5340
VisVAARHEIMN 0376MELM3032
VisMAGNYN 0444MELM3536
VisNORDLYSN 0479MELK7539
VisRØDHOLMN 0003MSLM2799
VisKIM ROGERN 0004MSLHAJ
VisTHEA OLINEN 0008MS
VisLITJ SKJÆRETN 0010MSLK5350
VisLEONN 0012MS
VisBUNESN 0013MSLK6844
VisFIAN 0014MS
VisMOTN 0015MSLK9866
VisKARI ANNEN 0018MSLK2062
VisANNA-SOFIEN 0019MSLICN
VisHELLODDENN 0021MSLH2099
VisANNE-METTEN 0022MSLM8771
VisBRISN 0023MS
VisKARIDAN 0024MS
VisJUVELN 0025MSLK2433
VisSVABERGN 0027MSLM6022
VisREINEGUTTN 0033MSLG4129
VisANDRINEN 0035MSLM8769
VisEVRON 0037MSLK2407
VisSTILLEBØENN 0038MS
VisHARDHAUSN 0039MSLK7553
VisBØLGENN 0042MSLM7589
VisKEN STIANN 0045MSLM5897
VisNIKEN 0047MS
VisELIN RENATEN 0048MS
VisKYSTVÆRINGN 0051MSLM2927
VisNORØYN 0053MS3YOR
VisVESTRIN 0056MSLM9282
VisTULIPANN 0057MSLM8333
VisHELLSEGGAN 0058MSLK6160
VisANN-HELENN 0059MSLK4763
VisARNEN 0062MS
VisHAVLEIKN 0063MS
VisSKARVHOLMENN 0064MSLM9037
VisVESTSKJÆRN 0065MSLGAK
VisELENA MARIEN 0068MSLK2712
VisPEDER BN 0070MSLM2752
VisFRIGGN 0074MSLM2405
VisJACOBN 0076MS
VisELIASN 0078MSLM6029
VisRASMUSSN 0079MS
VisHEGEN 0080MSLM2995
VisVERONICAN 0083MS
VisGJETTN 0084MS
VisNOREGGN 0085MSLM5610
VisREINEFANGSTN 0086MSLMEC
VisMIRON 0087MSLF5534
VisMOT 2N 0089MS
VisREINEBUENN 0090MSLMGW
VisNORDHOLMENN 0091MSLM8388
VisKVITTINDN 0093MS3YBF
VisHELLN 0095MSLM9908
VisMAGNUSN 0097MSLM9220
VisKVALVIKN 0100MSLM3229
VisKVALVIK JRN 0102MSLM2389
VisTINDSTØN 0103MSLM3524
VisTHOMAS ALEXANDERN 0104MSLG4735
VisDAG VIGGON 0105MSLK7130
VisSKRINEN 0114MS
VisSOLBJØRNN 0118MSLK5670
VisSTJERNENN 0127MSLK2029
VisMOSKEN 2N 0137MSLGHI
VisVALTIN JRN 0144MSLM9893
VisODD ROGERN 0147MSLM7235
VisNY-MÅTINDN 0151MSLAZX
VisDEMRINGN 0152MSLM7294
VisPÅL MAGNUSN 0155MS
VisODDNYN 0157MSLA6154
VisCARINAN 0159MSLM2091
VisVESTHOLMN 0160MSLM5443
VisSANDVÆRN 0165MSLJIZ
VisSOLVANGN 0166MSLG2878
VisMARIUSN 0172MSLM2452
VisHIMMELTINDN 0200MSLK2556
VisOLSTINDN 0206MSLK5981
VisPEONN 0207MS
VisPEDER ELIASN 0230MSLM9618
VisKVALVIKVÆRINGN 0232MSLK3541
VisSANDER ANDREN 0244MSLELQ
VisFRØYBANKENN 0272MSLJML
VisANN BRITAN 0298MSLMMU
VisØRNAN 0384MSLM6975
VisVIKINGN 0450MSLM9142
VisMOSKENN 0666MSLGIF
VisUTHEIMN 0004NLM3208
VisSNEGGLAN 0005N
VisEMILYN 0006NLM9043
VisVARGENN 0008NLM2787
VisELISEN 0010N
VisRUTHAN 0064NLM9876
VisGENERALNN 0100NLM4923
VisLINDAN 0001NALK4781
VisRUNA ELIDAN 0004NALJIQ
VisFLON 0006NA
VisALSØYJENTAN 0016NALK5114
VisHAVELLAN 0001RLF5319
VisDIANAN 0003R
VisMINIBANKENN 0007RLD9099
VisSTIGN 0008RLK2124
VisHAVBUENN 0009RLM2914
VisMARIUSN 0010RLK3237
VisRUBINN 0011RLM3264
VisIVAR JUNIORN 0012RLG2493
VisISAK OLAIN 0013RLM2069
VisSØRVÅGSUNDN 0016RLK4383
VisKVALVIKN 0021RLM6026
VisSVEBØENN 0023RLK2954
VisNESØYFISKN 0027RLM8293
VisANNABELN 0028R
VisPOLARVINDN 0029RLM6804
VisRØDØYVÆRINGN 0030RLK5588
VisMARITAN 0031RLK3317
VisSTORMOJENTAN 0032RLM4965
VisTERNAN 0034R
VisHANNA CAROLINEN 0052RLM9729
VisSMÅSKJÆRN 0056R
VisVALVÆRGUTTN 0060RLM6070
VisLAXENN 0061R
VisVARDENN 0068RLK2630
VisSJÅVIKNESN 0070RLG7484
VisINGER ANNN 0072RLM5203
VisHÅVARDN 0074RLM7492
VisISBJØRNN 0077RLK5895
VisSØRVIKN 0080RLK4981
VisSTEN TOREN 0096RLK4529
VisÆGIRN 0100RLK5045
VisVÅGASKJÆRN 0122RLK4031
VisSMÅENN 0126RLM2292
VisNESØYVÆRINGN 0171RLM5952
VisHAVBRISN 0205RLK6798
VisLIV GERDN 0454RLM5130
VisKNERTENN 0002RALM4787
VisSYRENN 0088RALK3123
VisNIKLASN 0001RTLM9510
VisSJØDRØMN 0003RT
VisTERJE ROARN 0004RTLM6383
VisALF-JENSN 0006RTLK2582
VisCELINAN 0007RTLM5440
VisSNØGGN 0009RT
VisSJØSTJERNAN 0010RTLK5941
VisJUNIORN 0011RT
VisORMENN 0014RT
VisFLINKN 0017RT
VisNYSTRANDN 0018RTJWOC
VisSTAMNESVÆRINGN 0020RT
VisKAIA CICILIEN 0021RTLK6918
VisGLIMTN 0022RT
VisBUVÆRN 0023RTLF5656
VisVYTISN 0024RT
VisHELLSKJÆRN 0025RTLM8308
VisSPURVENN 0026RT
VisSTAVØYN 0027RTLM5615
VisFALCONN 0028RT
VisANDREAN 0029RT
VisHAVHESTENN 0030RT
VisANDREASSEN JUNIORN 0031RT
VisPASAT IIN 0032RTLK7607
VisPASATN 0034RTLM5184
VisVERONICAN 0035RT
VisCONQUESTN 0038RTLK2145
VisLINUSN 0044RTLM9861
VisORIONN 0046RTLM8262
VisKINE MARTINEN 0049RT
VisHAVØRNN 0051RTLK4259
VisVENUSN 0052RTLF3954
VisSKOMVÆRFISKN 0053RTJXMK
VisSJØTUNN 0054RT
VisRØSTVÆRINGN 0055RTLM6185
VisKÅRE MARTINN 0059RT
VisSTINE HELENN 0060RTLK2812
VisJØRN-HARALDN 0065RTLM5810
VisGRIMSØYN 0066RT
VisRØSTHAVETN 0067RTLM5155
VisBELLA MARINAN 0068RTLK4157
VisROSØYN 0071RTLF5320
VisHAVFRØKNAN 0076RTLK3171
VisSANDØYN 0080RTLG3543
VisAURORAN 0082RTLM9404
VisFÆRØYFISKN 0083RTLM5953
VisHAVURN 0085RTLM4189
VisESPEN CATON 0086RTLG2396
VisAAGE STEINARN 0094RTLK2034
VisNORDFANGSTN 0096RTLK3114
VisSIMENN 0109RTLM2929
VisCRISTINA RN 0140RTLF6174
VisSJARMN 0142RTLM6065
VisJULIANN 0161RTLM9649
VisTJØNNØYFISKN 0005SA
VisDARJAN 0011SA
VisNORBASN 0042SALK2821
VisEGONN 0061SALM8358
VisTORSKENN 0004SFLK2988
VisFRØKNAN 0006SFLK5707
VisTENNSKJÆRN 0007SFLM5848
VisSTARTN 0009SFLM9348
VisMELITAN 0011SF
VisMARIAN 0027SFLM5992
VisJANNE-KATRINN 0044SFLK2345
VisTACIANE-NN 0049SFLK6242
VisPLUGGENN 0107SFLK3791
VisMARINAN 0270SFLM5502
VisSKREIENN 0004SG
VisFJORDBRISN 0007SGLK7493
VisGAUTEN 0009SGLM5330
VisHØVDINGENN 0010SGLE4364
VisFREYAN 0011SGLM8305
VisSPANTAN 0014SGLK4719
VisVONN 0015SGLM5459
VisANETTEN 0018SGLM2801
VisVERSLAN 0019SGLM8126
VisMÅKØYN 0021SGLM6490
VisPOSEIDONN 0023SGLK3602
VisVENUSN 0027SGLM6140
VisENGELØYVÆRINGN 0035SGLM6248
VisLOMWIN 0038SGLM9821
VisVIKSTJERNAN 0045SGLK6970
VisTORVÆRINGN 0049SGLM2134
VisØKSSUNDN 0059SGLK6737
VisMAILENAN 0075SGLM8493
VisSAGAGUTTN 0077SGLF2327
VisHAVELLAN 0078SG
VisFESTUSN 0079SGLM9380
VisVALSVÆRINGN 0086SGLM8102
VisMONSBØENN 0113SGLK8475
VisVITAMINN 0138SGLM8637
VisFIXN 0143SGLK6665
VisLOMVIN 0152SG
VisPER EGILN 0157SGLK2624
VisAKTERØYN 0248SGLF6616
VisTERNAN 0310SG
VisFRIGGENN 0002SOLM7900
VisHARDHAUSN 0003SOLK3290
VisROALD SENIORN 0004SOLM7630
VisOLAGUTTN 0007SOLLRW
VisEAN 0010SOLH4018
VisSJØLIVN 0011SOLM3459
VisHAVSOLN 0012SOLH3836
VisANNE HEIDIN 0015SOLM8864
VisHOLMENN 0017SOLM4409
VisSANDRAN 0018SOLM7132
VisJENSNESN 0019SOLK2417
VisOCEANN 0020SOLG3037
VisLIV ODDNYN 0022SOLK8234
VisERLANN 0023SOLK5597
VisADINEN 0024SOLH2516
VisKRISTINEN 0027SOLK5132
VisVILLMINKENN 0028SO
VisLAGUNN 0029SOLM2111
VisSANDRAN 0033SOLK3005
VisULAN 0034SOLM6019
VisARIELN 0038SOLM5689
VisANNIEN 0039SOLK7950
VisSOFIEN 0046SOLD4950
VisIDAN 0048SO
VisELANN 0049SOLM2507
VisHOLMØYN 0050SOLCLP
VisJULIANEN 0052SOLK7626
VisJOTINDN 0055SOLK3848
VisKOMETN 0057SOLM6489
VisTOR-KÅREN 0058SOLM5331
VisTIRILN 0066SOLF4289
VisBERGN 0068SOLM8196
VisEWAN 0071SOLG7413
VisANNIKAN 0075SOLG8052
VisNEMINEN 0076SOLM8830
VisWENCHE MERETHEN 0080SOLM8445
VisFRIDE SOFIEN 0081SOLK2567
VisCELINNN 0082SOLM2674
VisFLØYFISKN 0088SOLM6099
VisODDVAR JUNIORN 0089SOLK8044
VisTRONDN 0092SOLM8037
VisÅKERNESN 0096SOLM4854
VisLANGØYN 0100SOLJWI
VisKETLINN 0119SOLMRJ
VisSKAR IIN 0120SOLM2356
VisTORA BN 0150SOLG5725
VisBALDERN 0230SO
VisAURSØYN 0003TFLM5682
VisHAUKØYFJORDN 0004TFLMWT
VisJUNEN 0005TFLK3778
VisELVINEN 0006TFLK4723
VisMIMIN 0011TF
VisVESLAN 0015TF
VisHAUKØYN 0024TF
VisUNNIN 0037TFLF5226
VisSOLSTRÅLENN 0051TFLM2147
VisTERNINGENN 0131TFLM9321
VisTHORSHAVETN 0002TNLK5641
VisTROLLFJELLN 0003TNLK6514
VisTRÆNHAVETN 0005TNLG8762
VisSJØLIVN 0006TN
VisOSKAR ZAHLN 0007TNLG8974
VisUTVÆRN 0008TNLK2617
VisHAVELLAN 0010TNLK7085
VisBOLGAN 0011TNLG6996
VisROTAN 0012TN
VisLEISKJÆRN 0014TNLK4650
VisHUSØYGUTTN 0015TNLM8670
VisNOAH ANDREN 0016TNLD5443
VisNORØYN 0018TNLL5206
VisIDA KONTANSEN 0020TN
VisASTERIASN 0021TNLF6858
VisHILDE HELENEN 0025TNLM6344
VisTRÆNAGUTTN 0028TNLK9262
VisTRÆLBØENN 0031TNLK2058
VisHAVFLORAN 0037TNLM6256
VisTRÆNFJORDN 0040TNLG7145
VisSANNAGUTTN 0043TNLM2211
VisSTERON 0059TNLG7400
VisSKAGENN 0065TNLM7663
VisTOPASN 0070TNLK6223
VisSANDFLÆSAN 0079TNLM5781
VisSYNØYN 0010TSLM9353
VisSONJA ELISABETHN 0029TSLK5651
VisTRESSN 0001V
VisKNUT OLAVN 0003VLESF
VisUNNI MN 0004VLD2100
VisHAVBASN 0007VLH2613
VisADA MN 0008VLM8294
VisSOFIEN 0009VLM8099
VisBOY-ANGELN 0010VLK8049
VisPETRAN 0013VLM4551
VisGAUTINDN 0015VLM2049
VisSULØYN 0016VLK7840
VisLINN SN 0017VLG7186
VisRAMONAN 0018VLM7862
VisSOFIEN 0019VLH2501
VisSOLVÆRN 0020VLG9378
VisELISEN 0023VLG3505
VisOLE OSKARN 0024VLLYH
VisKNUT PN 0025VLM2207
VisKARINN 0026V
VisAURORAN 0028V
VisHORNSUNDN 0029VLK2031
VisHAVPRYDN 0030VLEWI
VisVÅGØYSKJÆRN 0031VLM7465
VisNORDBLINKN 0032VLM4558
VisSTENSVOLD SENIORN 0033V3YTR
VisALINEN 0034VLK2164
VisMATHILDEN 0035VLM8886
VisANNE MARIEN 0036VLM6888
VisKARL-VIKTORN 0037VLGCA
VisSANDERN 0040V
VisNAGN 0041V
VisRYSTADVÆRINGN 0042VLM7986
VisSKARVENN 0043V
VisKLARAN 0045VLF6751
VisRAVNØYN 0046VLK2694
VisØYNESN 0047VLHXQ
VisJANN YNGVEN 0048VLM9598
VisBLUE MASTERN 0049V
VisSKUVINGENN 0050VLM9927
VisVICKIN 0052VLM2485
VisNO PROBLEM IIN 0053VLF5059
VisJOHANNEN 0055VLM4403
VisVIKSKJÆRN 0056VLK3292
VisNIKITAN 0058VLM5584
VisSVINØYVÆRINGN 0060V
VisANNN 0061VLH2367
VisTRIPPEL AN 0062VLF6083
VisSEINGENN 0064VLFUD
VisYNWAN 0065VLG7750
VisMB NJORDN 0068VLJ4148
VisJUNIN 0069VLK8253
VisLYKKENS PRØVEN 0071V
VisARNE-JOHANNEN 0072VLG2785
VisSJØPYNTN 0073VLK7066
VisTOYAN 0074V
VisDENTAX SENIORN 0075VJXVK
VisSMÅENN 0076V
VisRAGNI MERETHEN 0078V
VisFRIDAN 0079VLF7143
VisKRANSVIK JRN 0081VLJDJ
VisHALIBUTN 0084V
VisMYRESJARKN 0087V
VisSTABBENN 0088VLM8470
VisLENE MARIEN 0089VLM9904
VisMARLENN 0091VLM5877
VisMAJAN 0092VLK5957
VisANNEMORN 0098V
VisSANDRA-AMALIEN 0099VLA3861
VisSLETTINDN 0100VLH2058
VisJAN GUNNARN 0101VLM4904
VisTORNADON 0102VLK2118
VisBORGENFJORDN 0103VLF4253
VisHARINGBUENN 0105VLM6491
VisFISKØRNN 0106VLF2062
VisH NILSENN 0107VLNQL
VisOLAV-BØRREN 0109VLM4529
VisTORAN 0110VLM8257
VisSOTENN 0113V
VisSJØLEIKN 0114VLM2987
VisVESLAN 0115VLM4916
VisALBATROSS IIIN 0116VLK7757
VisTHEON 0117V
VisALBATROSSN 0118VLK7895
VisH MALNESN 0119VLE5293
VisBRENNINGENN 0121VLA9562
VisJOAKIMN 0134VLM5167
VisHAVBRISN 0138V
VisKRANEGUTTN 0140VLK5639
VisIDA BEATEN 0143VLK2809
VisINGON 0144VLK5617
VisM MALNESN 0149VLG2562
VisKYSTENN 0150V
VisARIADNEN 0153VLK4159
VisMYRA 24N 0154V
VisRASAN 0155VLM8981
VisSTRANDVÆRN 0158VLM6667
VisKJARTAN K.N 0159VLM6505
VisHÅVARDN 0162VLM6801
VisHENRY JN 0166VLK7238
VisSISSELN 0168V
VisEIEVÆRINGN 0176VLM9178
VisNICHOLASN 0177V
VisKAMILEN 0179V
VisSVERRE JUNIORN 0182VLG2978
VisTEKLAN 0186VLF5202
VisSARAHN 0197VLF3542
VisHESTHOLMENN 0200VLM5990
VisGUNN-LOTTEN 0202VLM2699
VisAUSTNESFJORDN 0207VLM8282
VisHILDRINGN 0218V
VisSJÅBØENN 0232VLM9795
VisLAUPSTADVÆRINGN 0250VLM8426
VisSVATINDN 0253VLK4452
VisTRYGG IIIN 0258VLM8667
VisSLETTVOLL JUNIORN 0262VLM5351
VisLAUKVIKVÆRINGN 0270VLG7737
VisSLETTVOLL SENIORN 0282VLK3313
VisNICOLINEN 0285VLM8502
VisØRSVÅGN 0286VLH3201
VisVOLLENN 0304VLK5616
VisEGILSONN 0311VLM6545
VisMERCEDESN 0348V
VisRISVÆRN 0349VLM7598
VisMIAN 0350VLK5112
VisSTJERNTINDN 0415V
VisFISKHOLMENN 0438VLM5866
VisS JOHANSENN 0450VLM2683
VisNESODDN 0465VLM5947
VisBREMVÆRINGN 0487VLM2663
VisMAGNAN 0619VLM3325
VisSINGSHOLMN 0001VALK2721
VisHOBBYN 0003VA
VisJØRNN 0004VA
VisKJELLØYN 0006VALK2678
VisTOMMY ANDREN 0007VA
VisKATHARINAN 0009VALM8220
VisSJÅVIKBUENN 0015VALM6203
VisLEONARDN 0017VA
VisKIRKØYBUENN 0018VALM8427
VisRAGNHILDN 0024VALM5846
VisKVITHOLMENN 0025VALK6818
VisSIGNALN 0026VALM9868
VisØYVÆRINGN 0034VALM6263
VisLISØYSUNDN 0037VALM2425
VisKILVÆRFJORDN 0040VALM6680
VisTORGVÆRINGN 0047VALM5933
VisJUSIKAN 0048VALM9804
VisSTORMLEIKN 0068VA
VisVEGAFISKN 0087VALM9753
VisEIDEM SENIORN 0088VALK7819
VisLOMSØYN 0122VALM6431
VisMÅØYSUNDN 0123VALM9474
VisFLATSKJÆRN 0152VA
VisLILJAN 0164VALM5722
VisFANDANGO IIN 0002VN
VisRØYN 0004VN
VisFANDANGON 0005VNLG2355
VisZORAN 0007VNLF6451
VisNORDSTADBUENN 0008VNLM5834
VisSTORMGUTTN 0010VNLM2867
VisROTNESFJORDN 0014VNLM4414
VisARIEL HARDYN 0001VRLGBJ
VisLEAN 0003VRLI4490
VisBERG SENIORN 0005VRLIQO
VisELLBØENN 0007VRLM4749
VisMIDNATSOLN 0008VRLK9768
VisVESTERNESN 0010VRLK9224
VisHÅREKN 0011VRLK7646
VisVÆRØYJENTAN 0028VRLG2060
VisTORE GØRANN 0029VRLK2119
VisHAVGLØTTN 0031VRLK2967
VisBUHOLMENN 0037VRLM3800
VisLEISKJÆRN 0038VRLK3767
VisØYNESN 0042VRLK2819
VisODINN 0051VRLK3849
VisTORAN 0052VRLM6536
VisDAG-SENIORN 0054VRLLFY
VisLINE MARIEN 0057VRLK9288
VisBAILEYSN 0058VRLG4000
VisNORDTINDN 0060VRLK5820
VisNORDHAVNN 0062VRLF5007
VisSKANTIN 0071VRLK3256
VisSJØSTJERNAN 0072VR
VisVÆRØYBUENN 0074VRLK5688
VisVESTERBØENN 0079VRLM2819
VisSMÅHAUG SENIORN 0080VRLFFQ
VisKIM RICHARDN 0086VRLK4824
VisKRISTIN MARITAN 0092VRLK7751
VisHAVGLIMTN 0109VRLK6763
VisTINDSKJÆRN 0111VRJXVS
VisSTAR VIKINGN 0118VRLK7332
VisFØYKENN 0126VRLM2854
VisVÆRØYGUTTN 0129VRLM4865
VisHAVBØENN 0130VRLCCS
VisJOHAN BERGN 0145VRLLWT
VisVICTORIAN 0147VRLG5695
VisTRION 0216VRLHYD
VisSKOGSØYVÆRINGN 0270VRLJLR
VisSENNHOLMENN 0382VRLKND
VisØYASKJÆRN 0450VRLMQT
VisINNVÆRN 0008VSLK2716
VisFLIPPER 2N 0018VSLM5138
VisKEN-ELINN 0019VSLK5878
VisINGRID-KRISTINEN 0025VSLM8974
VisKILBUENN 0080VSLM9662
VisTROND-ANTONN 0002VVLM6137
VisBALLSTADØYN 0003VVLFGX
VisIDAN 0004VVLG3406
VisSVANAN 0005VV3YHV
VisNORDTINDN 0006VVLEGQ
VisHELENAN 0007VVLK7338
VisSTORHOLMN 0008VVLJBK
VisPOLARISN 0009VVLK5032
VisALF SENIORN 0010VVLM3393
VisHAVGUTTN 0011VVLK7968
VisSTRANDFLÆSAN 0012VVLM6677
VisFJORDBØENN 0013VVLE3562
VisAMALIE RN 0014VV
VisJANNEN 0015VV
VisREINEVÆRINGN 0017VVLM7809
VisT.SIVERTSENN 0018VVLK5376
VisSKRETINDN 0019VVLH3376
VisØYAGUTTN 0020VVLM6221
VisUREGUTTN 0022VVJXLG
VisEGGLANDN 0023VVLK5711
VisOLEGUTTN 0024VV
VisSKOLMENN 0025VVLJOB
VisVIKSTJERNAN 0026VVLM8587
VisBORGVÆRN 0027VVLM6637
VisANGELN 0029VVLF4107
VisANNA MARIELLN 0030VVLK4586
VisBRUTUSN 0032VVLM2949
VisBØRRESEN JRN 0036VVLK3728
VisDYNSKJÆRN 0037VVLM7539
VisMATHEAN 0040VV
VisALEXANDRAN 0042VVLK7097
VisKROGH SENIORN 0043VVLM6275
VisJOKERN 0044VVLK3210
VisVILDEN 0046VV
VisIVERSEN JUNIORN 0049VVLK2527
VisBALLSTADGUTT JRN 0050VVLK7118
VisGURATINDN 0051VVLF5296
VisNORMANNN 0052VVLL6396
VisTATINDN 0053VVLH2615
VisGILLN 0055VVLKQZ
VisBUKSNESFJORDN 0056VVLKEA
VisSJØBRISN 0057VVLF3456
VisSANDRAN 0058VVLK5116
VisVERONICAN 0059VV
VisBRAGEN 0060VVLM6503
VisLOFOTVÆRINGN 0062VVLK6250
VisSANDERN 0063VV
VisEDITHN 0064VV
VisNIKKON 0065VVLG9241
VisSEIBUENN 0068VVLK6447
VisBØRØY IIN 0069VVLM5321
VisUNSTAD JUNIORN 0070VVLAHF
VisKIMN 0071VVLM8334
VisSTAMSUNDVÆRINGN 0072VVLK7482
VisKVILHOLMENN 0073VV
VisOLE INGEN 0074VVLK3221
VisANTARCTIC SEAN 0075VVLAWR
VisEGGUMSVÆRINGN 0076VVLK3041
VisULAN 0077VVLK7011
VisAASHEIMN 0079VVLF5231
VisØYBUEN JRN 0080VVLM6716
VisSTEINRYGGENN 0082VVLK7676
VisHANNAN 0083VVLK9864
VisSPLEISN 0084VVLK5305
VisBENTEN 0088VVLK2815
VisMARINAN 0089VV
VisKLOGRUNNN 0090VVLK4798
VisSJØGUTTENN 0091VVLF5709
VisIDA ANGELICAN 0093VVLM9863
VisROY-MAGNEN 0097VV
VisARVID GISKEN 0098VVLM7554
VisOVESEN JRN 0100VVLM8079
VisTRINEN 0102VV
VisTØTTAN 0103VVLM2471
VisHAVGULLN 0104VVLM6881
VisROHOLMENN 0105VVLIUZ
VisSJØTUNN 0106VVLM6613
VisSKAGODDENN 0107VVLM6158
VisNOREGGAN 0108VVLM4927
VisM JØRGENSENN 0109VVLK9585
VisINGRID MARIEN 0111VVLK2173
VisTINAN 0114VVLM7491
VisKONGSHOLMN 0115VVLK6197
VisBUØYN 0116VVLF6422
VisFJORDPRINSN 0117VVLM5121
VisMERRICKN 0118VVLK5684
VisSENJASUNDN 0119VVLN2841
VisTROND HARALDN 0120VVLM3829
VisHAUGVIKAN 0121VVLH3667
VisROKKANN 0123VVLM6169
VisHAVSULAN 0124VVLM6318
VisGADUS NJORDN 0125VVLDDF
VisÅKERSKJÆRN 0126VVLM7683
VisTRYM-AKSELN 0127VVLM7626
VisLOMENN 0128VVLM8412
VisANTARCTIC ENDURANCEN 0130VVLEZY
VisLOBON 0136VVLG3787
VisTOMINEN 0137VVLM2930
VisANDERSSONN 0138VVLK5901
VisJIM-ROGERN 0139VV
VisLOFOTHAVN 0140VVLF5654
VisJAN HN 0141VV
VisLEIBØENN 0146VVLM6411
VisMADELENN 0147VV
VisELIN-TORILN 0150VVLAVU
VisFESKARGUTTENN 0153VVLK5910
VisHAVØRNN 0154VVLM6662
VisMONICAN 0155VV
VisTONYN 0156VVLM6776
VisKJEØYN 0157VVLF6387
VisVESLAN 0160VVLM4935
VisMAJA 2N 0161VVLK4544
VisSTRAUMENN 0162VVLM6234
VisAMIGON 0163VVLM2419
VisEMMA GISKEN 0164VV
VisMALLYN 0169VV
VisSANDHOLMENN 0170VVLK2169
VisØYSKJÆRN 0172VVLM9345
VisHELENN 0173VVLK4721
VisMORTSUNDVÆRINGN 0174VVLM6634
VisRØAGUTTN 0175VVLM2354
VisPERLEMORN 0177VVLG8426
VisNONSTINDN 0180VVLK7508
VisNYBAKK SENIORN 0181VVLG3750
VisEMIL ANDREN 0183VVLM5211
VisPILTENN 0185VV
VisBRITTN 0187VV
VisSANDØYN 0189VV
VisASIAN 0195VVLG6557
VisSALTVÆRINGN 0199VVLM4481
VisSTRATOSN 0210VVLF2305
VisMAYN 0211VVLM8776
VisLINDA-MARIN 0214VVLM7062
VisLEIF HN 0218VVLM6081
VisNORDHAUG SENIORN 0219VVLM7594
VisHEMMINGODDEN JRN 0220VVLK5953
VisKURT HN 0236VVLM9242
VisORIONN 0243VV
VisMARIEN 0250VVLG3751
VisLEIF OLEN 0253VVLF3834
VisJOHAN MARTINN 0254VVLM2143
VisSEBASTIANN 0260VVLK9909
VisLANGSKJÆRETN 0261VVLM6789
VisNORØYN 0263VVLM7798
VisERIK-MAGNUSN 0266VV
VisSTRØMØYN 0278VVLF6575
VisLINE MARIN 0282VV
VisBALLSTADVÆRINGN 0300VVLEUL
VisSAGA SEAN 0301VVLNSK
VisNYGRUNNN 0325VVLM4347
VisSTRAUMVÆRINGN 0335VVLK7145
VisMEFJORDN 0340VVLJFU
VisJUVELN 0361VVLAZH
VisSTORFJORDVÆRINGN 0475VVLM9109
VisROWENTAN 0666VVLJBC
VisMELØYJENTAN 0001ØLF5596
VisRAGNIN 0002ØLF6193
VisTOR JONNYN 0003ØLK9125
VisSJØBÅRAN 0004Ø
VisVICTORIAN 0009ØLF5829
VisVÅRHEIMN 0011ØJXSK
VisØYULFN 0012ØLF6158
VisGUNNAR JARLN 0014ØLLGI
VisALVEN 0015ØLM5507
VisTUVAN 0016Ø
VisSIMONN 0017ØLF6311
VisHAVBRYNN 0019ØLK4261
VisSJØTINDN 0020ØLM5098
VisNORDBØENN 0021ØLK5876
VisHAVBRIS JRN 0026ØLM6009
VisSOMMARØYN 0030ØLF5932
VisEINARN 0031ØLH3495
VisMALINN 0034Ø
VisVÅGENN 0036ØLK4642
VisFLIDN 0041ØLF4082
VisVIKHOLMENN 0042ØLM3490
VisGUNNARN 0043ØLG9547
VisMØYSALENN 0046ØLG3929
VisFRØYAN 0047ØLK4791
VisCAMILLAN 0048ØLH3107
VisISBJØRNN 0049ØLG8911
VisKAMILLA GRANDEN 0050ØJWLM
VisSTABBENN 0051ØLM9312
VisNORLINERN 0054ØLG6271
VisDALBUENN 0055ØLK6999
VisORIONN 0057ØLK6828
VisMARTYNAN 0058ØLM4971
VisLANGNESVÆRINGN 0059ØLK2481
VisØYLANDN 0060Ø3YQF
VisKVITHOLMENN 0061ØLH2789
VisANNAN 0064ØLM6732
VisSVEIN JOHANN 0065ØLM6462
VisIDUNN 0066ØLM2344
VisMATS BØRGEN 0067ØLM2993
VisGLIMTN 0069ØLM5285
VisMEAN 0070ØLK3438
VisMULEGGAN 0071ØLM6051
VisHAVSULENN 0073ØLK7835
VisCAPELLAN 0078ØLK7885
VisRICHARDN 0079ØLM4590
VisTERTENN 0081ØLM9499
VisFIRSTN 0083Ø
VisMÅKENN 0084ØLK5900
VisRØSTADN 0085ØLK7126
VisMYLINGN 0087ØLM3657
VisBRASØYFISKN 0089ØLK4587
VisVITON 0093ØLF5228
VisHAVBRYNN 0095ØLF6608
VisDAINORAN 0096ØLM9467
VisHELLAN 0098ØLM5954
VisOLAFUR IIN 0099ØLG4762
VisSTIG JUNIORN 0101ØLM7135
VisKNUDSENFISKN 0103ØLH3510
VisSAN MIDTBUN 0106Ø
VisSJARKEN JUNIORN 0109ØLM7975
VisEMMYN 0111ØLH4011
VisBÅRHOLMENN 0116ØLM5749
VisVILMAN 0117ØLG3322
VisISAKN 0119ØLN7077
VisFALKENN 0124ØLM5408
VisLEONARDN 0128Ø
VisISFUGLN 0131ØLK2078
VisRAINERN 0134ØLM5049
VisVORNESVÆRINGN 0136ØLK5647
VisGOMIEN 0137Ø
VisROGNAN JRN 0141ØLF3790
VisHAVBRISN 0142ØLM2456
VisINGRIDN 0144ØLK4327
VisRONJAN 0145Ø
VisKVANHOLMENN 0151Ø
VisSKUMRINGN 0152ØLK3295
VisBRUTUSN 0155ØLM5456
VisSOLTINDN 0162ØLM7498
VisØKSNESN 0164ØLLPQ
VisOLINEN 0165ØLF3474
VisMYREBUENN 0168ØLM6339
VisMYREBASN 0169ØLLKK
VisJULIEN 0170Ø
VisLOVUNDLAKSENN 0174ØLM2556
VisLEX GRANDEN 0175ØLM8221
VisHELMINEN 0178ØLM3503
VisVIVAN 0179Ø
VisNORHAVETN 0182ØLM5696
VisSENHOLMBUENN 0191ØLM3001
VisMARTINN 0192ØLM8264
VisMYREVÆRINGN 0202ØLK6532
VisLEANDERN 0220Ø3YCU
VisNORDGRUNNN 0223Ø
VisSKREIENN 0226ØLM9382
VisLINNN 0230Ø
VisJUNIORN 0239Ø
VisRYVINGENN 0240ØLK5591
VisKYSTFISKN 0253ØLGLX
VisISABELLN 0255ØLK7808
VisRYVARDENN 0260ØLK9127
VisLILL RAINERN 0264ØLM7215
VisOLAV DALENN 0278Ø
VisØYVÆRN 0300ØLK4673
VisLANGENESN 0302ØLM2496
VisLYKKENN 0320ØLM4573
VisSKIPNESN 0326ØLK8075
VisGUNNAR KN 0346ØLEPP
VisODANEN 0400ØJXWA
VisSPUTNIKN 0443ØLM4947
VisPRESTFJORDN 0445Ø3YHX
VisØYABUENN 0474ØLM4586
VisROYNT0003F
VisOKNT0005FLF6684
VisBIG BOSSNT0010FLM5524
VisVALCONT0018FLM7214
VisARINANT0027FLG7388
VisSAFIRNT0040FLM8125
VisIKAROSNT0070FLE9556
VisAUKENNT0107FLM2408
VisTRYGVASONNT0005FA
VisMAY VANJANT0001ILM7543
VisNYHOLMNT0002LLK2292
VisMEHAVNT0010LLK2262
VisLEKAVÆRINGNT0121LALM2592
VisSILDNT0011N
VisOTTERØYBUENNT0035NLJKF
VisBUSTERNT0088NLF7111
VisTINENT0003NR
VisBIRGER JOHANNT0005NRLK4417
VisRASKENNT0006NRLF5835
VisGULLFISKNT0010NRLM5416
VisTRIONT0011NR
VisSILVERNT0012NRLF5898
VisTIKANT0016NR
VisBØLGENNT0018NR
VisSANDERNT0019NR
VisVIDAR VIKINGNT0024NR
VisARNØYVÆRNT0025NRLG8118
VisFLAMINGONT0029NRLK4459
VisARNØYFJORDNT0030NRLMOV
VisKIONT0031NRLF5906
VisSILJENT0051NR
VisHEGENT0055NRLM2547
VisØRNSKJÆRNT0064NRLM5653
VisMARØYSKJÆRNT0072NRLM9203
VisALBINGNT0082NRLK2992
VisOLE JNT0125NR
VisNORDLYSNT0129NRLM6597
VisSTEINSØYNT0130NRLM7923
VisBRAVOURNT0009SDLK3152
VisLIBUNT0005V
VisMALMENNT0006VLM2028
VisBALANT0008VLM5979
VisNATALIENT0013VLK2228
VisSANDERNT0016V
VisHYDRANT0019VLK6978
VisREMYNT0022VLM5694
VisBAKKEBUENNT0023VLG5219
VisKVALØYFJORDNT0024VLM7955
VisHAVBLOMSTNT0026VLG2977
VisDINANT0030V
VisFLYFISKNT0032VLM8883
VisINGERNT0034V
VisHÅVTINDNT0040V
VisANTON JUNIORNT0041VLM6676
VisVESLEMØYNT0046VLK3252
VisSTEFANNT0052VLM6569
VisLYNN MARYNT0064VLM6309
VisSULAVÅGNT0070VLK7984
VisHARALD BERGENT0076VLM6393
VisMALONT0088VLM2897
VisSIGRID KRISTINENT0093VLM6082
VisVESTHAVNT0120VLM8525
VisSTORVIKNT0124VLM6109
VisSANNAJENTANT0129V
VisGISUNDNT0136VLM8356
VisSATURNNT0138VLK5174
VisSØRØYANT0151V
VisNORDLYSNT0157VLM8772
VisANDERØYNT0164VLK8145
VisSNEFJELLNT0169VLK5140
VisVALØYTINDNT0181VLK5329
VisFESTUSNT0185V
VisVIKNAFISKNT0186VLK7743
VisHAVLINERNT0208VLK5590
VisHATLAND JUNIORNT0225VLK2751
VisODIN OLIVERNT0233VLM8064
VisVITONT0246VLK8225
VisJANNE-LISENT0260VLM7243
VisSTIG HARRYNT0300VLH2430
VisRÅSAGUTTNT0338VLK6385
VisBALDUSKANT0364VLM6232
VisEMMANT0400VLM9930
VisSØRSTEINNT0401VLK2734
VisTRØNDERBASNT0500VLJVY
VisTHORALFNT0016VLLM2484
VisJAN IVARNT0001VN
VisVALENTINNT0020VNLM6229
VisVIKINGENO 0001OLM5425
VisFJORDTASSO 0003O
VisSPJÆRØYO 0004OLM2527
VisFJORDGUTTO 0005OLG2166
VisGULJOO 0006O
VisPELIKANO 0008O
VisOFFSHORE HUNTER IIO 0009OLG2129
VisLUNAO 0013OLM9386
VisHELENEO 0014OLG8262
VisMAKALAUSO 0016OLK3165
VisVENDELO 0017OLG5264
VisBOTTAO 0027OLF5944
VisKORSVIKR 0002BLF6261
VisBASR 0003BLF6963
VisLEPPÅR 0005BLF7002
VisVESTERVÅGR 0006BLM7728
VisTRAUER 0007BLF6991
VisSMURFENR 0008BLF6901
VisLOMMENR 0010BLG2700
VisNORAVINDR 0011B
VisJARSTEINR 0012BLK3566
VisKOMAR 0015BLM9260
VisLOUISER 0016BLH2827
VisTEXASR 0019BLF5261
VisVÅGHOLMR 0020BLM2661
VisHÅFLUR 0022BLEQI
VisVÅGANR 0024BLM7806
VisVÅGANESR 0027BLM6654
VisLITENR 0029BLK2979
VisKJEØYR 0030B
VisSMURFELINER 0039BLH2969
VisAKSDALENR 0040BLG8634
VisKJEØYR 0060BLF6990
VisHAWAIR 0070BLF7156
VisMIRA JRR 0090BLG8156
VisEBENEZERR 0002ESLF5171
VisGULDRINGNESR 0003ESLKZZ
VisNATALIER 0010ES
VisHANSVIKR 0012ES
VisMYKLEBUSTR 0015ES
VisBRAVO 2R 0016ES
VisSEGLEMR 0017ES
VisELINER 0019ES
VisSVANENR 0020ES
VisTERNENR 0022ES
VisTUTTAR 0024ES
VisARAR 0025ES
VisTEKLAR 0028ESLF6926
VisVÅRSOL IIR 0030ESLF6909
VisSIRAFISKR 0034ES
VisFANNYR 0036ES
VisJOHN JUNIORR 0051ESLK3046
VisTANGENR 0062ESLNTU
VisTERJER 0067ES
VisSAWR 0074ES
VisROALDSENR 0080ESLJYA
VisINGEBORGR 0081ES
VisTOBIASR 0112ESLD9061
VisLØYNINGR 0114ESLH3237
VisEKKOR 0149ES
VisVIDARR 0151ESLM8726
VisJOHANNER 0186ES
VisLANDAR 0005F
VisHELLEFISKR 0006F
VisNORDFLUR 0007F
VisNISINGENR 0009F
VisRAVNØYR 0011FLK3665
VisVESSIBUENR 0014FLK6282
VisLAKVAR 0016FLG5777
VisMERKELR 0019F
VisNJORDR 0030FLK7554
VisLANDAR 0031F
VisSJØSPRØYTR 0075F
VisJULIER 0001FDLH2373
VisSOFIER 0003FDLG8334
VisNOAHR 0007FDLH3400
VisLYSEFJORDR 0008FD
VisRONNYR 0002GLK5436
VisSCOMBRUSR 0001HLG8393
VisANDUNGENR 0002H
VisVIKSEFJORDR 0005HLF5332
VisNESTHOLMR 0006H
VisMAVIR 0008H
VisARNIR 0010H
VisLIBEROR 0011HLK3580
VisADELER 0016H
VisHANNER 0019H
VisVIGDISR 0021HLK2392
VisTOBIASENR 0025HLA8828
VisRUSKENR 0027H
VisØYMON JUNIORR 0041H
VisHAVØYR 0044HLF3293
VisCONVOY JUNIORR 0060H
VisBØLGENR 0061HLK6708
VisRADARR 0065HLG5799
VisCONVOYR 0068HLG2232
VisVÅGENR 0001HA
VisTUVA-KATRINER 0006HALG9927
VisALF MAGNER 0013HA
VisNITAR 0014HA
VisSVANENR 0016HALK3224
VisVÅGSBUENR 0019HALK7233
VisTONNYR 0022HA
VisVESTRIR 0024HALK8287
VisSKÅRHOLMR 0087HALANV
VisMADELENR 0002HM
VisSLOEKSPRESSENR 0004HMLH2046
VisKONGSNESR 0006HMLM2553
VisCBR 0008HMLF6941
VisLABRUSR 0009HMLF5665
VisANDRINER 0010HMLF6940
VisMAREISR 0018HMLF6944
VisCETUSR 0001KLFFK
VisE.J.KR 0002KLM4574
VisVIKINGBANKR 0003KLLAS
VisBUØYR 0004K
VisLAURAR 0005K
VisKALLER 0006KLH3891
VisVEAR 0007KLMMJ
VisROSAR 0009K
VisHAVLYNR 0010K
VisKRISTINR 0012K
VisSUSHIR 0013K
VisJOHLENAR 0015KLH3172
VisLILLYR 0019KLH3978
VisMOLINERGUTTR 0020KLG7405
VisMIRIAMR 0021KLH3470
VisKVIKKENR 0023K
VisBELLR 0024KLK5566
VisSILVERVÅGR 0025KLFYI
VisOPHELIAR 0027K
VisCOMBOR 0032K
VisVEIFLUR 0033KLK6597
VisSMÅENR 0034KLF6245
VisGUNNERR 0035K
VisKARMØYFJORDR 0036KLM9437
VisNEBBENR 0037K
VisEGGØYR 0038KLM8940
VisELVIRAR 0040KLF6081
VisJIMR 0042K
VisSKÅRENR 0044KLK2275
VisSOLGLYTTR 0045KLG8309
VisLUCKYR 0046K
VisKVARTNESR 0047KLK5749
VisWAARØYR 0049KLM9703
VisEMOR 0054K
VisHOPVÅGR 0055KLK5082
VisANNA CHRISTINER 0057KLH2620
VisMATELR 0058KLM7783
VisROSØYR 0059KLM7226
VisTERJER 0061K
VisMALIR 0064K
VisFELIXR 0065K
VisUNNIR 0066K
VisLITLA ROSAR 0067K
VisÅKRABUENR 0068K
VisVEIDINGR 0069KLFPA
VisVEIFLUR 0070K
VisJOLENAR 0071K
VisANDREAR 0073K
VisKVITINGR 0074K
VisSKÅRENR 0075KLH4282
VisÅKRAGUTTR 0077KLF6860
VisMJØLNERR 0079K
VisPIRENR 0080K
VisCHANTELLER 0081KLG7578
VisLIEGUTTR 0082KLF5116
VisAMORR 0084K
VisVICTORYR 0085K
VisVICTORY JRR 0086K
VisIDA MARIER 0091KLH2215
VisREPSØYR 0092KLG6591
VisHANNAHR 0094K
VisKAVHOLMR 0096KLK3270
VisFALCONR 0097KLK5889
VisVIKKYR 0100K
VisPITLOR 0103K
VisDUØYR 0105K
VisSEISKJÆRR 0112KLK8992
VisLUKKAR 0116K
VisSJØBASR 0129KLK2950
VisERLYR 0133KLAVH
VisELIASR 0135K
VisVÅGAVIKR 0151KLK7227
VisLYNR 0162KLM2720
VisSTRANDR 0168KLM4083
VisANN CARINAR 0170KLM7954
VisDRISTIGR 0177K
VisHELENAR 0178KLK2318
VisLOBSTERR 0180KLK7995
VisVICMAR 0182KLK6672
VisFLØSUNDR 0185KLNWW
VisÅLENR 0193K
VisKRISTINAR 0261K
VisSALVØYR 0333KLECG
VisTOYAR 0344KLK8222
VisJENSR 0409K
VisESKIMOR 0790K
VisGUNNYR 0001KPLF4208
VisTRIMR 0004KP
VisKONRADR 0006KP
VisSOLAGUTTR 0007KPLG3782
VisSINDRER 0014KP
VisSTINTÅ IIR 0015KPLF7040
VisKVEDNÅR 0001KV
VisLANGØYR 0003KVLK2644
VisEIMAR 0029KV
VisLEIABUR 0036KVLM2844
VisTORØYR 0001R
VisVENARØYR 0002RLH2268
VisSJØTROLLR 0004R
VisTORØY 4R 0005R
VisHERKULES 2R 0007RLK5724
VisSJØTROLL 2R 0009R
VisMÅKENR 0011R
VisTORØY IIR 0018RLM8239
VisSTINER 0022RLF6878
VisSTINTÅR 0037R
VisSTANGHOLMR 0055RLF3705
VisLARS GUNNARR 0071R
VisHERKULESR 0077R
VisHAVSOLR 0001RBLA2110
VisSIGNALR 0001SLF6950
VisLEVIR 0002S
VisJENSR 0003S
VisODDIR 0004S
VisSANGISR 0005SLK7124
VisTHOMASR 0006S
VisELDORADO IIIR 0008S
VisDAKOTA SKYR 0009S
VisABYSSR 0010SLF5727
VisMAJAR 0011S
VisSTINTÅR 0012S
VisLABRI FISHINGR 0013S
VisCOYGFISK JRR 0014SLK6245
VisTORDENSKJOLDR 0015S
VisMARIR 0018SLF6949
VisVASSØYGUTTR 0019SLG9838
VisJAMAR 0020S
VisSELVÅGBUENR 0021SLH2617
VisBELLSUNDR 0025SLK5304
VisVASSØYBUENR 0030SLK7574
VisVAAGER 0032SLM6643
VisTORØY 6R 0041SLD7812
VisTORØY 5R 0044SLD6041
VisBYJENTAR 0055SLM9646
VisNORR 0075S
VisPRINCER 0077SLH2419
VisHÅSTEINR 0088SLG3401
VisGUFFENR 0001SD
VisRODIANR 0002SDLK5122
VisDAMASKUSR 0003SD
VisTØSSENR 0005SDLK6150
VisSILDENR 0008SD
VisMÅSAFINNR 0011SD
VisRODIAN JUNIORR 0014SD
VisVÅGANR 0021SDLK5334
VisFLYNDRÅR 0043SDLF4046
VisBUENR 0003SKLF6578
VisLINDAR 0004SK
VisSØNNAVINDR 0006SKLF2814
VisMARTORR 0007SKLG6409
VisDANIR 0008SK
VisTEODORR 0009SKLK7787
VisVESTAVINDR 0010SKLGGC
VisTRULSR 0013SK
VisTEOR 0017SK
VisFALKENR 0022SK
VisELINR 0023SK
VisØSTAVINDR 0025SKLM2284
VisSANDSBUENR 0033SKLK3872
VisANN KRISTINR 0048SK
VisKARINAR 0058SK
VisSOLSTRAND SØRR 0070SK
VisNIMAR 0116SK
VisKURTIR 0001SOLF4112
VisCARISAR 0002SOLF5355
VisHAVDURR 0003SOLF5639
VisBASTIANR 0004SOLK7644
VisHAVMANNR 0006SO
VisHUGENR 0010SO
VisBOIER 0011SOLH2828
VisOPTIMISTR 0012SOLF6221
VisROTTENR 0014SOLF3828
VisROTTFISK 2R 0015SO
VisIDA KRISTINER 0016SO
VisKONRADR 0017SOLG5774
VisBLÅMANNR 0035SO
VisROTTFISKR 0055SOLK7944
VisSJØLYSTR 0066SOLG3688
VisANNE KATHARINAR 0001SSLG5812
VisSJØMÅKENR 0002SS
VisORCAR 0003SS
VisÅSSJØENR 0004SSLG6181
VisFOSSANGUTTR 0005SSLG8497
VisHEDLESJITENR 0007SSLF6942
VisCLARAR 0016SSLH4150
VisKVIKKR 0050SS
VisKARINOR 0001ST
VisKRISTINAR 0004STLM2509
VisULLAR 0005STLH2213
VisHENIAR 0008ST
VisSILVER IIR 0009STLM2792
VisSTINGR 0010STLF6845
VisIDSE JRR 0011ST3YZI
VisTEISR 0012STLF5684
VisDIDDIR 0014ST
VisSTORE BONDEBÅTR 0015ST
VisIDSEGUTTR 0017STLM5759
VisLAMOR 0018STLM9167
VisSØRBASR 0021STLM8449
VisVESTERSJØR 0023STLM8480
VisLINDAR 0026STLH3514
VisSVINTENR 0027ST
VisKARINO IIR 0039STLF6947
VisTRIOR 0060STLK5985
VisHÅKONR 0069ST
VisRABASR 0075ST
VisKARINO IVR 0080STLF6948
VisNESBUENR 0001TVLG2299
VisNESKVIKKENR 0002TVLF6816
VisKROLEIR 0003TVLM9531
VisGISVIKR 0005TV
VisDOWNBEACHR 0006TVLF6946
VisARVER 0008TV
VisFANGSTR 0015TVLM2241
VisHØVRINGR 0018TV
VisNESFISKENR 0019TVLF6788
VisEMELINR 0023TV
VisØSTEBØVIKR 0027TVLG5165
VisSJØSTJERNAR 0041TV
VisSVINTENR 0042TVLF6787
VisLORTEBALJÅR 0069TVLF6943
VisFJORDGUTTR 0082TVLK4622
VisØYGUTTR 0088TVLK3158
VisMIXR 0847TV
VisLAUSINGENR 0001U
VisAMALIER 0004U
VisUNIR 0008U
VisLYRENR 0014ULF6545
VisLOBSTER KINGR 0018U
VisSIGRID MARIER 0022ULK7746
VisDIMANNR 0048ULM9590
VisCONSOLR 0051ULM6164
VisLUNAR 0004VLH2650
VisTERNAR 0005VLK9146
VisSVANENR 0006VLK3375
VisLAKSENR 0008VLM7306
VisTOLLAK JUNIORR 0013V
VisSTRAUMBASR 0020VLEWL
VisLOMVIR 0056V
VisVESTERHAVSF0001ALDQN
VisALBACORESF0003ALADH
VisSJØVÆRSF0006ALALK
VisUREDD JUNIORSF0007A
VisSJØGLANSSF0008ALIZI
VisUREDDSF0009ALM5851
VisTORESONSF0010ALK3509
VisFIXSF0014A
VisMILLASF0015ALM3265
VisSJØBLOMSTSF0016A
VisBERGØYSF0017A
VisJONATHANSF0018A
VisMAREN SOFIESF0019A
VisOLE MORTENSF0021A
VisKASPERSF0022A
VisMAGNUSSF0024ALG2677
VisINGRIDSF0028ALG7518
VisKYSTBASSF0030ALK5007
VisHAVROSF0034A
VisOTTOBASSF0044ALM2703
VisBUEFJORDSF0045ALLND
VisKOGGENSF0049A
VisBRUFJORDSF0094ALK3145
VisTETSF0101ALM7989
VisSTAVFJORDSF0130ALM2696
VisTORESF0131A
VisEVA KARINSF0137A
VisORIANASF0138ALG7164
VisSJØFLUSF0139ALK2053
VisTONE HEIDISF0206ALM6512
VisSELVIK JUNIORSF0208ALK9488
VisSKÅR SENIORSF0226A
VisHILLERSØYSF0246ALJWW
VisKVIKKSF0002B
VisFRØYABUENSF0005BLF6470
VisVERNINGSF0007BLK2987
VisFISKSF0009B
VisJON-TORESF0012B
VisSONJASF0017B
VisFØRDESF0018BLK6642
VisLINEBASSF0019BLK7492
VisVESTSTEINENSF0020BLJCM
VisSVALENSF0023B
VisRAYASF0024BLM9086
VisCASPERSF0025B
VisHARINGBASSF0026B
VisVESTFARTSF0028BLLRG
VisRANDISF0038BLM2508
VisSVANENSF0042B
VisVESTVÆRSF0050BLK7198
VisSMØYSUNDSF0052BLG4641
VisTROLLGUTTSF0055B
VisØYVÆRSF0069BLK6056
VisØYVINDSF0078B
VisHAVRANDSF0081BLK2359
VisANNJOSF0087BLK6203
VisGROTLESF0088BLGCT
VisANNASF0096BLK2319
VisHASTINGSF0097BLLMP
VisOLE CATOSF0110BLM2548
VisNIGARDSØYSF0122BLH2364
VisLENDINGSF0123B
VisKLITTENSF0134B
VisIGLANDSF0175BLM9326
VisSTEILSF0200BLK3247
VisSHANTYSF0270BLM7544
VisODINSF0001BS
VisBALESTRAND FJORD ANGLINGSF0002BS
VisHAVSULASF0062E
VisNEMOSF0001FLK9455
VisSKJONGHOLMSF0007FLHSQ
VisBLUEFINSF0012FLLAV
VisSJØBASSF0014F
VisALDASF0016FLM8641
VisJANICASF0019F
VisLINDSJØSF0022FLK4961
VisFANØYVÅGSF0025FLCRO
VisMERKURSF0027F
VisVEIBASSF0029FLG2441
VisTERNASF0030F
VisSMÅENSF0031F
VisBJARNESONSF0032F
VisVILDESF0034FLG9225
VisFORSØKSF0035FLM7164
VisYTTERØYSF0040FLG4020
VisÆSØYBUENSF0041FLK5937
VisEVASF0045FLK4598
VisTOM-ROBERTSF0047FLM7949
VisHETLEVIKINGSF0048FLG4260
VisLENNARTSF0055FLA2722
VisORIONSF0056FLM2110
VisBREIVIK JUNIORSF0060FLDZC
VisHÅSKJÆRSF0069FLM8935
VisMUNINSF0088FLF6890
VisKJEHOLMSF0148F
VisDAGURSF0161FLM5963
VisHUGINSF0221FLH2972
VisFISKEBASSF0230FLDFS
VisROXYSF0001FDLK2628
VisEIVINDSF0004FD
VisFJORDGLANSSF0001FLLK5192
VisBENJAMINSF0003FL
VisARALDEN JUNIORSF0005FL
VisVIBEKE HELENESF0001GLLMQ
VisNATALIESF0010G
VisTELOSF0020G
VisKNOTTENSF0021G
VisZICOSF0027G
VisVESTBRIS 2SF0050GLMCW
VisSJØGUTTSF0084G
VisJANSF0085G
VisJOMARSF0099G
VisRANISF0100G
VisÅFJORDSF0003HLF4209
VisREALSF0023HLK8781
VisHØYANG BJØRNSF0027HØ
VisZETA IISF0004N
VisZETASF0005NLK6142
VisODINSF0006N
VisHOVDEN VIKINGSF0002SLEYN
VisFRØYANES JUNIORSF0004SLFLJ
VisVESTKAPPSF0006SLFLF
VisSUNDNESSF0009S
VisARGO JUNIORSF0010SLK6829
VisLINDISFARNESF0012SLK7521
VisFRØYANES SENIORSF0014SLAYK
VisVESTLINERSF0015SLELD
VisROSØYSF0025SLM5555
VisLIKOSF0029SLF4177
VisSOL MARSF0030SLG7892
VisPENGEPRESSASF0031S
VisSKJOLDSF0041S
VisSTERLINGSF0042S
VisSELJEFISKSF0050S
VisSIWOSF0061S
VisSTÅLHOLMSF0062SLF5183
VisDJUPAVIKSF0076SLK2642
VisFJELLMØYSF0090SLIWR
VisKVITNESSF0100S
VisMYKLENSF0152S
VisSAILOR 2SF0186S
VisODINSF0213SLM9292
VisARTNES JUNIORSF0001SD
VisBIKINISF0003SU
VisTRYGGENSF0005SULF5868
VisSVEBASSF0008SULJTV
VisSABBENSF0009SU
VisMALTONSF0010SU
VisTEMPOSF0012SULM9515
VisSULEBOMSF0013SULK2073
VisPOLLEN SENIORSF0014SULF6900
VisLYNGØYSF0015SU
VisVÅRBUDSF0016SULM3369
VisSJARMØRSF0017SULCGM
VisSKARØYSF0019SU
VisSOLGLYTTSF0020SULM7582
VisPINTOSF0021SU
VisAMANDUSSF0022SU
VisSJALABAISSF0024SU
VisLEIKSF0025SU
VisJAN-OVESF0028SULK5110
VisYTRØYSF0029SULK2706
VisNÅREBASSF0033SU
VisSTEINFJORDSF0034SULK3075
VisTOBIASSF0035SU
VisTORGUNNASF0036SULH3301
VisSOLYSSF0038SULM6960
VisSULINGENSF0040SULK4083
VisSIGNALSF0047SULK2814
VisSJONGLØRSF0051SULFEP
VisBARSTEINSF0069SULK7148
VisTÅRNSKJERSF0070SULM8244
VisMODIGSF0085SULM9625
VisSULEBASSF0100SULECW
VisSULEGUTTSF0205SULM9322
VisALKENSF0217SULM9274
VisLOSFISKSF0222SULM2228
VisRA IISF0488SU
VisANDREA LSF0001VLHWW
VisJUNIORSF0002V
VisIDA MARIESF0008VLG2596
VisHENDANESSF0010VLG3839
VisTINSF0011VLK4119
VisHAVSETSF0012VZA1113
VisDAFFENSF0015V
VisTERJE VIKENSF0018V
VisLOUISE OSF0019VLI7136
VisTORILLSF0020V
VisSJARKESF0021V
VisVITO IISF0022V
VisLEPPELINESF0024V
VisFURENSF0032VLM4685
VisMONASF0041VLM9549
VisGAMBLERSF0046VLELC
VisHADRIANSF0051VLJ3619
VisREGGYSF0060V
VisATINA IISF0067VLH2915
VisVESTGUTTSF0070V
VisCAROSF0083VLK8462
VisTORILLSF0085VLM2474
VisHAVBÅRASF0088VLL7694
VisTOBBENSF0089VLF7053
VisOPALSF0108VLN5098
VisODINSF0118V
VisBEATESF0156VLM5439
VisEKKOSF0168V
VisBRODDSF0174VLM9315
VisVESTER JUNIORSF0210VLM5970
VisHAVFLUDSF0212VLK5538
VisDRAGONSF0218VLK5314
VisNYKENSF0227V
VisBRODD JRSF0274VLF7054
VisSATURNSF0285VLK5664
VisBYTINGSF0312V
VisMADELENST0025ALK2155
VisVITOST0002AA
VisALBIONST0003AALK8960
VisBERGEBUENST0043AALK5943
VisVASØYGUTTST0001BLG9173
VisVASØYFISKST0003BLG6781
VisHAVBRISST0010BLK6833
VisMAILENST0024BLF3387
VisJAN HALVARST0001FLM6219
VisPONTUSST0002F
VisPECTEN HARVESTERST0003FLG8301
VisNORDHOLMENST0004FLK7759
VisFRØYSTEINST0005FLLJD
VisTEISTST0012FLK7384
VisTOBIASST0014F
VisFRIDAST0016FLG9322
VisEDNA SYNNØVEST0018FLJNB
VisFRØYFISKST0023FLK2475
VisSYLVIAST0024F
VisADRIANST0025FLF3305
VisHEGE ANITAST0026FLM4595
VisMONAST0030FLK8150
VisMORMORST0043FLF5858
VisMIAST0049F
VisVIGRUNN IIST0050F
VisAGNESST0052F
VisBOAST0057F
VisJANN GEORGST0058FLM8465
VisMAXIMUS HARVESTERST0061FLG2408
VisSULØYST0062FLK2913
VisTUNGVÅGST0063FLK7829
VisJOHAN HÅKONST0064FLG3720
VisTELLUSST0070FLM2965
VisSOLANST0075F
VisHEGOST0077F
VisNINAST0078FLG9771
VisHALTENFISKST0081FLK2756
VisVESTØYST0084FLK5243
VisNOYST0086FLF5937
VisÅRVAKST0088FLK6941
VisBRAKARST0093F
VisHELLEFISKST0094FLM2572
VisKAMHOLMENST0099FLM8023
VisBETTINAST0117FLK2532
VisØYAVÅGST0122FLM7091
VisNORDVIKST0130F
VisOLAV JUNIORST0147F
VisGUTENST0161FLF5448
VisCAPRIST0165FLM7184
VisFILIPST0185FLG9945
VisSOLVÆRST0201FLM8695
VisNYSTUBUENST0202F
VisMIKAELST0214F
VisASKATIST0231FLM9918
VisSJØBLOMSTENST0234FLK4099
VisTONJEST0264F
VisWÅGØYST0265F
VisJONASST0300FLM5812
VisFALKST0312FLM9005
VisNEPTUNST0333FLK2884
VisMEHOLMST0400FLK4657
VisARILDSONST0488FLK8169
VisMERCURST0500FLM2828
VisH.A.H.ST0001H
VisVEDØENST0002H
VisARIELST0006HLG7102
VisANEST0010H
VisISABELLST0011H
VisSJØSVANENST0012HLK9894
VisHEGE-CARINAST0016H
VisARESST0021HLE3756
VisEINVIKBUENST0024HLG2399
VisSTARFISHST0027H
VisMEAST0028HLM4429
VisTALYNST0033H
VisØYHOLMST0034HLM2280
VisELIN ANITAST0042H
VisJUTINAST0044HLK8170
VisHITTERVÆRINGST0052HLK2803
VisHITTERØST0055HLM5772
VisSTINE SOFIEST0067HLK7194
VisFRODEST0105H
VisPÅLST0121HLM7546
VisHJERTØYBUENST0227HLM4946
VisAMALIEST0270HLM2457
VisHEPSØHAVST0001OLARU
VisKYAST0002OLK3631
VisRAMSØYST0003OLM9655
VisTVERRPLUGGENST0006OLG9623
VisSJØSTJERNAST0009OLK4729
VisSTEVENST0019O
VisLOMVIST0025OLM7021
VisBRORST0035OLK6067
VisTHORYST0036OLM9031
VisUNCLE JOHNST0041OLJ4267
VisØYSJARKST0046OLK3554
VisFORSØKST0069O
VisBÅTSKJÆRST0111OLM2398
VisKRISTINEST0004OLLK9996
VisTYRST0001R
VisSJØBRISST0004RLM9311
VisVIKAGUTST0006RLG3043
VisRINGSKJÆRST0007RLK6332
VisINGER LISEST0008R
VisMASKOTST0010R
VisHAMNAHOLMST0012RLK2777
VisVIMAXST0017RLM6482
VisSKAGENST0018RLK8293
VisLOTHEST0021R
VisJENTOFT THEODOR2ST0024R
VisKÅPAST0027RLK2643
VisBRANDYST0030RLM9441
VisHØVDINGST0056RLK6018
VisFJORDBASST0060RLK2782
VisEIVÆRINGST0075RLK7601
VisJENNYST0185RLM2998
VisFRENGENST0001RSLM9240
VisSILDJOST0004RS
VisTRØNDERHAVST0031RSLJBI
VisVIKINGST0005SILK2625
VisBOREASST0002SKLM8612
VisLUNAST0002T
VisEMILST0007TLM9428
VisTORSHAVST0008TLF5115
VisFARKST0014TLG8847
VisMARENST0015T
VisSARAST0017T
VisTHEAST0018TLM5902
VisRAVNST0025TLM8504
VisBÅTSMANNST0029TLK2432
VisRITA MARIEST0033TLM2655
VisVARNAST0044TLK4919
VisSJØ-LIVST0051T
VisTYFONST0060TLK2746
VisRANDI-HELENST0096TLM9313
VisMARIA HELENST0004Ø
VisPOLARLYSST0008Ø
VisHUGNADST0017ØLK8196
VisTJONGENST0044ØLM4049
VisRAGNA ELINST0056ØLM6337
VisMALANGSGUTTT 0001BLM9120
VisSNETINDT 0002BLM5780
VisSAMSONT 0004BLK9453
VisSAILORT 0007BLF3912
VisFRØYT 0009BLK9172
VisVETA LUCIAT 0011BLK5154
VisALICE ANDREAT 0012BLM7729
VisSKOGSHOLMENT 0014BLD2971
VisTORBUENT 0018BLM8846
VisFJORDBLOMSTENT 0022BLD6263
VisNILS EIVINDT 0023BLM4917
VisMÅRFJELLT 0026BLM8527
VisVESLE-SISSELT 0073BLM7063
VisMAIKENT 0088BLM8892
VisVARNEST 0143BLM9095
VisLARS-ANDREAST 0176BLM5951
VisFLÆSBUENT 0001BGLM9219
VisFJORDFANGSTT 0005BGLM2967
VisELVIRAT 0007BGLM8920
VisFLOBJØRNT 0014BGLENG
VisFRØGRUNNT 0017BGLF6185
VisMARIUST 0021BGLA5507
VisBEN HURT 0022BGLFUP
VisHEGE THERESAT 0026BGLLLI
VisBREITINN IIT 0035BGLJ6610
VisSARIT 0044BG
VisKIM ROBINT 0053BGLM9176
VisBREITIND 1T 0055BG
VisPELLET 0061BG
VisSANDVIKBUENT 0075BGLM2621
VisAKSELSONT 0077BGJXVM
VisTURIDT 0078BG
VisMEFJORDT 0182BGLM2253
VisVESTERBØENT 0033DLM6670
VisMISUNDT 0035DLM7480
VisDYRØYT 0039DLM8256
VisHAVSULAT 0020GLM7055
VisODD LUNDBERGT 0055GLFUO
VisJ.BERGVOLLT 0001HLLAJ
VisTØNSNEST 0002HLLAD
VisELLENT 0003HLK2641
VisVÅGART 0004HLM5541
VisKJELL OTTOT 0006HLM6368
VisVERA MARIAT 0009HLM6668
VisTARZANT 0011HLM4161
VisALTEVAAGT 0015HLM5043
VisKÅRET 0016HLF2558
VisBERGSVÅGT 0017HLK5021
VisHARSTADVÆRINGT 0018HLK4405
VisKÅGTIND IIT 0019HLFBW
VisROGLAVÆRINGT 0021HLH2388
VisKAROLINET 0022H
VisSTIG MAGNART 0025HLG7862
VisNORDBUENT 0042HLM7001
VisSTOREGUTTT 0045HLM5991
VisAUNEGUTT 0046HLF5276
VisVÅGART 0054HLK7976
VisODINT 0055HLK7454
VisCADOT 0060HLM5030
VisVARØYTINDT 0072HLM9977
VisHØKENT 0074HLM8271
VisELJANT 0076HLK9994
VisSOLBRIST 0080HLK4122
VisSJØLIVT 0086HLM2397
VisNORDHAVETT 0001ILEPQ
VisJENS-BT 0005ILF6076
VisANNBIDAT 0014I
VisSPURVENT 0016ILM4895
VisDRIVART 0021ILM2053
VisFRANTSEN JUNIORT 0025ILJDR
VisBREIVOLLT 0044ILH3067
VisINGET 0047ILM8810
VisBENTEMORT 0048ILK7930
VisSTRAUMVÆRINGT 0055ILM8661
VisMALOFISKT 0068I
VisSTRAUMVANGT 0080ILK5298
VisSVANFJELLT 0085IJXSD
VisENGENESVÆRINGT 0086ILM9696
VisMAJA IRENT 0120ILM9957
VisNORAT 0001KLG6199
VisSOFIET 0002K
VisSTEINNESVÆRINGT 0004KLG2810
VisJANNE-MARIET 0005K
VisHAVGLIMTT 0006KLF6032
VisSJÅVIKNEST 0008KLK3479
VisVANNØYVÆRINGENT 0009KLK4991
VisGRIMSHOLMT 0011KLG4182
VisMARIANNET 0014KLK7277
VisVOLDINGENT 0015KLG2650
VisLIPELLAT 0016KLM8306
VisVARGT 0017KLM9102
VisMIET 0018KLG9384
VisGÅSANT 0020K
VisKJAPPT 0022K
VisTORSVÅGT 0023KLG3464
VisSJØLILLT 0025KLM6745
VisBLANKFISKT 0026KLK7988
VisMAIBLOMSTENT 0031KLM7354
VisKARLUFT 0034KLA5071
VisVIKANEST 0035KLM2573
VisMORTENT 0036KLM2730
VisSARAHT 0037K
VisANNAT 0038KLF6600
VisDINAT 0039K
VisCHUBBAT 0040KLK7911
VisJANITAT 0042K
VisODD YNGVET 0044KLM2864
VisLYKKELITENT 0045KLK5181
VisADA-SOFIET 0046K
VisERLINGSONT 0048K
VisEIRIKT 0049KLM8396
VisBURØYT 0051KLK5083
VisRASAT 0052KLM9993
VisNONSTINDT 0053KLF6344
VisDÅSAT 0055K
VisANNE-MERETET 0056KLG4253
VisHAVSJØT 0059KLM2932
VisSTORNEST 0060KLG2280
VisKNOTTINDT 0061K
VisPAUL KJETILT 0064KLK5190
VisARME DRENGENT 0065KLG7350
VisVALKYRIENT 0067KLG4115
VisSIMSONT 0068KLK5384
VisMR. RALFT 0069KLM9902
VisTUEBAST 0071KLM6748
VisKLUBBENT 0073K
VisHAVELLAT 0078KLM7859
VisALISET 0080KLG3106
VisSOLHEIMT 0081K
VisESPENT 0084K
VisSUTINDT 0087KLM6681
VisSTANGNEST 0089KLM8690
VisMARKUST 0090KLG9404
VisTØFFET 0092K
VisLUNDET 0093KLG9686
VisEDEL VINDT 0094KLF5800
VisEINART 0095K
VisNINA MARIT 0097KLH2017
VisNOAHT 0098K
VisGULLET 0099KLG9859
VisKAROLINET 0100KLG9007
VisROGNKJEKSAT 0106K
VisSKOGARØYT 0110KLK4423
VisSNOKENT 0111K
VisVALAGUTTT 0112KLF5705
VisHÅKONT 0114K
VisAURORAT 0116KLG8218
VisVIKINGT 0117K
VisOTTOBÅTENT 0121KLM7591
VisVARØYT 0123KLK9705
VisMARJELLAT 0131KLF6284
VisSANDNEST 0132KLM8692
VisBURØYVÆRINGT 0133KLG8754
VisLAUNEST 0135K
VisVESTPYNTT 0138KLM7562
VisBILLYT 0140KLF6015
VisALANGENT 0143K
VisVARNAT 0147KLM9378
VisTERNAT 0152KLM8774
VisTROY ARONT 0161KLM7115
VisSTENALINET 0163KLM6300
VisPRIMUST 0173KLM6691
VisSTÅLBAST 0174KLNXH
VisVEST-TINDT 0177KLK4562
VisTUNFISKT 0178KLM9198
VisALF-ANDRET 0183KLM6338
VisVATNANT 0184KLM8753
VisROLF-ÅGET 0198KLM9306
VisMJØNEST 0199KLD2906
VisSKOGSFJORDINGENT 0200KLK4662
VisDUSJAT 0201KLM5581
VisMT SENIORT 0209KLH2992
VisKARLOT 0221KLM8342
VisANN TOVET 0224K
VisROHITT 0227KLK2831
VisFRANKLINT 0253KLM4423
VisSOLGLIMTT 0258KLM5557
VisLINDAT 0266KLF5529
VisLANGNEST 0278KLK2096
VisVERONICAT 0282K
VisFOXT 0300K
VisERGOT 0330KLM6908
VisNIKET 0371K
VisSJØHESTENT 0390K
VisMALIN AMANDAT 0392K
VisSKOGNEST 0395KLM3994
VisLENAT 0399K
VisTORGEIRSONT 0441KLM9439
VisBLÅTINDT 0481KLM6390
VisSKORØYVÆRINGT 0483K
VisGILLT 0591K
VisNORDNEST 0001KDLG7316
VisTINGANEST 0003KDLF4078
VisKIRAT 0005KD
VisYLVAT 0006KD
VisBASSØYT 0007KDLK8544
VisIVANT 0008KDLF5440
VisHENRYT 0009KDLM7450
VisKJAPPT 0011KD
VisBEKKAT 0018KDLK7221
VisKÅFJORDT 0021KDLG3454
VisSOLVEIGT 0032KDLM5487
VisSOLSTRANDJENTAT 0033KDLM6500
VisÅRØYBUENT 0039KDLK7733
VisSTRØNVIKT 0072KDLM8592
VisMARNAT 0103KDLM3289
VisBUSTERT 0154KD
VisHELENET 0180KDLM3465
VisGULLHOLMT 0007KFLM5857
VisFONNT 0009KFLM5271
VisLAKSENT 0050KF
VisDØNNINGT 0075KF
VisINGRIDT 0002KNLM9355
VisASBJØRNSONT 0004KN
VisYATZYT 0007KNLG8256
VisTVERRFJORDT 0011KNLM8719
VisODD JONNY IIT 0012KNLK3215
VisRØSTJENTAT 0024KNLK6977
VisFLYFISKT 0033KN
VisSNEBERG 2T 0036KN
VisNYLANDT 0040KNLK7555
VisDUNVIKT 0070KNLM8127
VisANDENESVÆRINGT 0081KNLMVM
VisVÅGENT 0093KN
VisNYEGGAT 0119KNLM9712
VisSKIMRINGT 0141KNLM2084
VisFJELLNEST 0149KNLM7749
VisPLUTOT 0251KNLM2840
VisØRAJENTAT 0004LLK3653
VisØRAFISKT 0005LLK4492
VisLYNGENFJORD 1T 0007LLHPA
VisSANDRUPSONT 0010LLM8528
VisFJORDBAST 0012LLM7685
VisKYSTFESKT 0014LLM2979
VisSARA KARINT 0020LLEBW
VisFJORDBUENT 0021LLK2773
VisMERKURT 0022LLK7544
VisELDORADOT 0025LLH3341
VisGLIMTT 0027LLK5557
VisSUKANYAT 0028LLM9030
VisJESSICAT 0031LLG3556
VisANNE-LISET 0041LLK2572
VisGULLFJELLT 0045LLM2880
VisLEAHT 0061LLG4482
VisWIKERØYT 0076LLCLK
VisSVEBÅENT 0081LLIVC
VisSTIAN-ANDRET 0100LLEHO
VisNJORDT 0125LLG5480
VisBRIST 0127LLM5719
VisRUBINT 0139LLM9680
VisSLETTENBERGT 0158LLLNQ
VisFJORDBUENT 0198LLM8721
VisUNNIT 0289LLM3413
VisROLF ASBJØRNT 0002LKLAIC
VisLARS-AINAT 0008LK
VisELENAT 0009LK
VisSARIT 0015LK
VisEINARSONT 0016LKLMCE
VisMEIBELT 0017LK
VisHUSØYSUNDT 0018LKLG7146
VisVIKABUKTT 0020LK
VisTRAPANIT 0021LKLM4563
VisHUSØYVÆRING IIT 0022LKLK4748
VisWIOLT 0024LK
VisØYLINERT 0025LKLG9148
VisMICHELLET 0026LKLG3032
VisWENCHE PT 0027LKLF5394
VisVIKAGUTTT 0028LKLM8411
VisSTORMT 0029LKLK8331
VisJM SENIORT 0032LKLK7821
VisLEGØYT 0034LKLK4846
VisEINAR JOHANT 0035LKLM8341
VisVÆKJAT 0037LK
VisVICTORIA PT 0040LKLM6570
VisKVITHOLMENT 0042LKLM2715
VisSEGLAT 0050LKLLZL
VisLEIF HELGET 0051LKLF6456
VisPREBENT 0052LK
VisSANDERMANT 0056LKLK5513
VisBASKENT 0059LK
VisJENSEGUTTT 0062LKLK9119
VisPIAT 0063LK
VisØYBAST 0066LKLK4216
VisSTEINART 0067LK
VisMALOGUTTT 0073LKLM6739
VisLILLT 0074LKLK9962
VisPAXT 0076LKLK7869
VisTUSSIT 0079LK
VisKEIPNEST 0080LKLAMB
VisFJORDFANGSTT 0081LKLM7284
VisVILDET 0083LK
VisHAVFLORAT 0084LK
VisSENJAFJELLT 0086LKLK2482
VisRUNDSKJÆRT 0089LKLM3946
VisREKYLT 0090LKLK7587
VisKRAVIKT 0092LKLK4767
VisMARIANNET 0094LKLM4795
VisLOGGENT 0096LK
VisPERT 0098LK
VisFJORDCATT 0099LKLK6817
VisLISE-BEATET 0100LKLLYL
VisSKJEGGESTEINT 0101LKLK2102
VisRENNEBUENT 0107LK
VisMARISOLT 0111LK
VisSENJAFJORDT 0115LKLG9185
VisVIKABUENT 0117LKLDLY
VisBALDERT 0119LK
VisDALGÅRDT 0124LKLK3055
VisBREIVIK SENIORT 0125LKLG9033
VisDAGFINNT 0132LK
VisSØRINGENT 0138LKLM9597
VisSENJAHAVT 0141LKLK3697
VisSTØBUENT 0142LKLM9207
VisSMÅVÆRT 0149LKLM6476
VisFORTUNAT 0161LKLAPP
VisGUBBENT 0168LK
VisELISE KRISTINT 0169LKLG4379
VisGRIMT 0180LKLG7888
VisEMMA SOFIET 0188LKLK3537
VisSENJAVÆRINGT 0189LKLJDT
VisTRONDSKJÆRT 0200LKLFBC
VisPÅL-STIANT 0231LKLM8589
VisSKOGNEST 0242LKLK4728
VisHEIDI KRISTINT 0297LKLK3646
VisMALANGSFJORDT 0350LKLH2384
VisBREITINDT 0404LKLG3792
VisJOHAN MARTINT 0410LKLH3058
VisTOR-MORTENT 0420LK
VisYAMAHAT 0464LK
VisHALLVARDSONT 0501LKLAJU
VisSKREIGRUNNT 0515LKLLMI
VisGAVELHOLMENT 0555LKLK6699
VisREISAVÆRINGENT 0003NLK2755
VisRANJAT 0005N
VisTRYGVET 0008N
VisRUSKENT 0009NLM5839
VisLILL-JENNYT 0011NLK6688
VisSOIANAT 0012NLG4285
VisSIGNET 0014NLK5311
VisJØRN ANDRET 0017NLM8686
VisTOR-MT 0018NLF5429
VisMARIAT 0019NLK5611
VisLOMSØYT 0024N
VisØYÅDT 0026NLG9129
VisKARL OSKART 0028NLM9137
VisHELENAT 0030NLG9114
VisMAJA SOFIET 0035NLL5559
VisTOVE MARIET 0044NLK2860
VisSTABBENT 0099NLM9480
VisPEPITAT 0117NLM6988
VisMERETHE IIT 0135NLM5885
VisKARL WOLMART 0001SLK7330
VisSEGLVIKT 0003SLG8461
VisTONØYT 0004SLK2764
VisLUNAT 0005SLF5011
VisNORMATIRT 0006SLF6141
VisHAVGLIMT 3T 0007SLM8570
VisARNØYTINDT 0008SLJZH
VisKARDINALT 0014SLF5191
VisLEA ELINAT 0018SLG6138
VisMEREDIANT 0021SJXNI
VisULØYBUENT 0022SLK2915
VisSK JUNIORT 0023SLK7774
VisFINNVIKT 0024SLK7806
VisKAMØT 0026SLK3167
VisKAMPENT 0027SLM9135
VisRAGNHILDT 0030SLG8071
VisEAT 0038SLM8389
VisSNØGGENT 0039SLM9645
VisIDUNSONT 0041SLK2661
VisIDUNT 0047SLM8485
VisOTELIET 0049SLK7283
VisGRY JANNET 0051SLG2114
VisVARDENT 0054SLK2925
VisTURT 0055SLK2471
VisAPOLLOT 0069SLK4959
VisOLDERFJORDT 0072SLK2897
VisBALDERT 0073SLM8273
VisTHINAT 0076SLK5696
VisBJØRNTINDT 0084SLK5988
VisSKOGNEST 0085SLM8526
VisARCTIC OPILIOT 0094SLFAZ
VisBRIST 0105SLM2597
VisÅRVIKGUTTT 0108SLK2850
VisODINT 0111SLK6613
VisJAN TORET 0112SLM5188
VisISBÅENT 0118SLM8783
VisFRØYDIS MARIET 0120SLK5124
VisFIAT 0128S
VisKATLAT 0138SLK7560
VisSØRHOLMENT 0188SLM7710
VisRENATO IIIT 0194SLK2824
VisMARTINET 0196S
VisFAVORITTT 0258SLM5833
VisHAVÅLT 0350SLK6045
VisKIMMENT 0381SLM4044
VisGLADIATORT 0005SALK2941
VisMONSUNT 0006SALG3433
VisEDVARD SENIORT 0008SALM7343
VisAUD-JT 0010SALF5925
VisALMA LAVINET 0012SALM9192
VisSJÅNEST 0014SALM5227
VisMOLLYT 0015SALM6362
VisHAVØRNAT 0016SALG7867
VisMARIUST 0017SALK5242
VisTOVEFJORDT 0018SALM8461
VisKARL MARTINT 0019SALM6532
VisNORSUNDT 0020SALM5666
VisSIGURDT 0021SA
VisTORSKENT 0025SALM8467
VisHAVFJELLT 0041SALF4232
VisJENS BERGT 0052SALG8624
VisAUD-JORUNNT 0064SALF6067
VisOMEGAT 0001SDLM7092
VisFJORDFISKT 0002SDLM8194
VisEKENBORGT 0003SDLK9911
VisORBITT 0005SDLJBR
VisSIGVALDSONT 0008SDLM4892
VisBJØRNØYT 0009SDLK8319
VisSULEGGAT 0018SDLK4515
VisTRONDBUENT 0020SDLK2868
VisNORFJELLT 0022SDLK4394
VisNYSTARTT 0002SKLM4255
VisNICOT 0003SK
VisGEIRT 0006SKLK8094
VisSYLVESTERT 0008SKLG3136
VisSVANENT 0010SKLK4772
VisDOLMAUNET 0012SKLM2729
VisFROANT 0014SKLG3332
VisMINIBANKENT 0015SKLM8012
VisLANGBÅENT 0016SKLM5932
VisKRISTINET 0018SKLM7039
VisVÅRBRIST 0020SKLM7732
VisKARATT 0178SKLM7259
VisGRYLLEFJORDT 0001SLLM6215
VisKARL SKOGT 0012SLLM9848
VisHAUNEST 0002TLK7604
VisLUCAST 0003TLM2776
VisODD LINDBERGT 0004TLK2032
VisSKJERODDENT 0005TLG6679
VisKVITUNGENT 0006TLGPZ
VisKEN-MICHAELT 0007TLG7348
VisFAGERVÆRT 0008TLM7130
VisOCEAN BLUET 0009TLF5203
VisMARIT 0011TLK3131
VisBØVÆRINGT 0014TLK2528
VisSMÅVÆRT 0015TLK7481
VisHÅR-BÅENT 0016TLF6253
VisAKSEL BT 0017TLG9879
VisCARDINALT 0018TLM6682
VisSJØTUNT 0019TLK3043
VisTERNINGENT 0020TLM9141
VisSKAGØYSUNDT 0023TLMUR
VisOTTART 0025TLEHT
VisHELGE VIDART 0026TLM7919
VisSLETTHAVT 0027TLK6804
VisROSKJÆRT 0030TLKJE
VisATINAT 0031TLG9980
VisTEISTENT 0032TLK7907
VisLOFOTVÆRINGT 0033TLDZL
VisLILL-NORAT 0035TLH3088
VisKÅRØYT 0038TLM6230
VisIDA THERESET 0040TLLIL
VisÅRNEST 0041TLK2785
VisASBJØRN SELSBANET 0042TLDGP
VisIDAT 0043T
VisGRØTØYT 0044T
VisTOR WERNERT 0046TLM6633
VisÅMØYT 0047TLG4729
VisANTONT 0049T
VisFURBÅENT 0051TLK5643
VisBIRGERSONT 0052TLCRI
VisTOM ARNET 0053TLM2042
VisKAPP LAILAT 0055TLM6614
VisMARINAT 0057TLK2724
VisMARIUST 0058T
VisEMIT 0059TLK7199
VisELLINORT 0061T
VisSOLSKJÆRT 0062TLG9271
VisSANDVÆR JUNIORT 0064TLM6514
VisAVANSET 0066TLG9850
VisVÅRBRIST 0067TLN6247
VisSKAGAT 0068TLM8941
VisVILDET 0076TLM2734
VisOLGAT 0077T
VisGRIMSHOLMT 0079TLAKF
VisRANDI HELENET 0080T
VisARCTIC OCEANT 0081TLK9777
VisLANCET 0083TLGKI
VisFJORDFISKT 0084TLM5575
VisH. LINDRUPT 0085TLM2371
VisMARION HELENT 0086TLM8663
VisVESLEMØYT 0087TLG8904
VisK.AMALIET 0088TLM9171
VisSOMMARØYBUENT 0090TLG4903
VisSTIAN JRT 0091TLM2077
VisM. JENSENT 0094TLK6099
VisAUSMAT 0096T
VisLILLEBAKKT 0097TLL8668
VisTOR-HENRIKT 0099TLG5556
VisBÅRAGUTTT 0100TJXPQ
VisHAVBÅENT 0101TLG5968
VisHERSØYT 0104TLM6982
VisMATHEUST 0108TLF5624
VisEVANT 0109TLD2355
VisGEMIT 0110T
VisSKULBARENT 0111TJWLH
VisJORT 0112TLG4316
VisFRUHOLMENT 0114TLLWF
VisMJØLNERT 0115TLK5589
VisCAMILLAT 0117T
VisFRU JANNET 0120TLG2264
VisVIBEKET 0121T
VisFISKER`NT 0122T
VisELITT 0123TLH2706
VisSKOGØYT 0127TLG8249
VisOTERNEST 0128T
VisSJÅBÅENT 0129TLM4395
VisROBINT 0130TLM6297
VisRØSNEST 0134TLK4100
VisKVITBJØRNT 0139TLM6811
VisBREMSUNDT 0141TLK3082
VisARNT IVART 0142TLK3234
VisASMUND SENIORT 0143TLK7577
VisJUNIORT 0144T
VisPOLAR PIONEERT 0145TLEHG
VisSELFANGSTT 0146T
VisNORDFJORDT 0149T
VisTUSSØYT 0153TLM5739
VisLØKSTINDT 0157TLK3334
VisKARL-JOHANT 0158T
VisFANTENT 0160T
VisHAVSOLT 0161TLK3608
VisPLUTOT 0162T
VisODA VT 0164TLF5151
VisDRAGENT 0165TLK2748
VisØYVÆRINGT 0166TLK3925
VisVARNEST 0167TLM8175
VisØRNTINDT 0168TLH2278
VisTROMSBAST 0169TLAWQ
VisVEGARDT 0170TLM9129
VisSVÅHOLMT 0171TLK4498
VisKYSTBAST 0174TLK3975
VisSNIPAT 0175T
VisJOHN YNGVET 0177TLK2797
VisFIDELT 0180TLM5795
VisTRÅLFISKT 0182T3YZU
VisSTORMT 0184TLH2029
VisSTORMFUGLENT 0185T
VisKLEIVAT 0190TLM8706
VisFRAMT 0192TLK7355
VisISAC ALEXANDERT 0193TLG3998
VisTINA KRISTINET 0195TLK5080
VisKARINAT 0198TLM8010
VisGIGGENT 0200T
VisMJOSUNDT 0202TLENQ
VisSTEIN JIMMYT 0203TLK3004
VisJULIANNE MADELENT 0204T
VisJORUNN BT 0205TLG9400
VisSTUTHOLMENT 0207T
VisÅSTA BT 0209TLH3567
VisHARMONIT 0210TLK2343
VisAMIGOT 0214TLK2614
VisGODTHÅPT 0215TLM4700
VisÅRVIKSANDT 0221TLJNL
VisMINIBANKENT 0226TLH3581
VisREBBENES SRT 0227T
VisARCTIC PIONEERT 0238TLDQA
VisHAVGULLT 0241T
VisBAKKEBÅENT 0248TLM2285
VisØRNEST 0254TLF3424
VisVÅGSTRANDT 0256TLM5302
VisØYVÆRING 1T 0260TLM8662
VisØYGUTTT 0266T
VisMARIE LIET 0275TLM7156
VisMINIBANKENT 0277T
VisTONEBØENT 0282TLF2018
VisBREMNEST 0284TLK2585
VisALMT 0290TLK7051
VisHUGINT 0299TLF3894
VisSKAGØYT 0301TLM8731
VisTOPPENT 0311TLM6106
VisDAGFINNT 0322TLM9799
VisREMOT 0330TLM2235
VisRADIANT 0338TLM9182
VisTOROLVT 0353TLM3699
VisSENIORITAT 0365TLK7329
VisRENNEBÅENT 0373TLK3635
VisJON ÅGET 0378TLM6325
VisKURT-ENDRET 0400TLK3516
VisLEIF HARALDT 0408TLM7161
VisSTINE MARLENT 0507TLM4464
VisLØVENGT 0531TLM5632
VisNYTUN JUNIORT 0537TLM4164
VisEISTEBÅENT 0691TLM8688
VisGODØNEST 0701TLM8524
VisBRORT 0720T3YZP
VisSØRVIKT 0734T
VisFINNEST 0755T
VisCAROLINET 0768T
VisANNE GRETHET 0771T
VisTERNAT 0825TLM8521
VisOLDERVIKT 0845TLM8083
VisVENGSØYVÆRINGT 0891TLM5385
VisBRUNVOLLT 0898TLM5233
VisSALTBÅENT 0999TLG6592
VisWIOLT 1000T
VisSTANGNEST 1104TLM8573
VisMILDRIDT 1129TLK4829
VisBRIST 1468TLM8017
VisULAT 0001TKLM8778
VisMÅNEST 0002TK
VisBJØRNT 0005TKLK3280
VisSIFJORDT 0006TKLM5603
VisFRODET 0011TK
VisEIDEGUTTT 0014TKLM7276
VisHAVBRYNT 0015TKLF5472
VisMARTINET 0019TKLK8594
VisTHALET 0021TK
VisNYBÅENT 0026TKLM3553
VisFISKENEST 0030TKLK9913
VisKARL ROBINT 0031TKLM6218
VisFRANTZENT 0033TKLG8215
VisE. JENSENT 0034TKLK4530
VisBERGEBAST 0036TKLK3623
VisJOHNNY DAGT 0038TKLM5281
VisVIKTORIAT 0040TK
VisTOR HELGET 0090TKLM4273
VisKARINT 0098TKLM5402
VisLOKET 0103TKLM9146
VisTRYGGT 0105TK
VisKRISTOFFERT 0250TKLK5862
VisHAVBUENT 0271TKLM5893
VisTRANØYJENTAT 0002TNLK3469
VisKONVOYT 0020TNLK7252
VisSULAT 0025TN
VisFRIDAT 0027TNLF4085
VisROGNKAILNT 0034TN
VisSOLSIGT 0044TNLM5380
VisPER-IVART 0079TNLM8718
VisSENJAGUTTT 0100TNLM6270
VisGRØNNGYLTTF0001ALG4900
VisLINDA MERETETF0002ALK2347
VisMYRENGTF0003ALM7308
VisASTRIDTF0004ALK2811
VisTØFFENTF0005ALF3809
VisBEATETF0006ALM2576
VisEMILTF0007ALF6706
VisFJORDHUNTERTF0009ALM9916
VisVILDETF0010ALK3105
VisSOLTINDTF0012A
VisSJØREVENTF0014ALM5667
VisJUKSAFISKTF0015ALK2265
VisARCTIC SWANTF0135ALMAC
VisARIELLETF0001BLA3254
VisFJORDBUENTF0002BLM9216
VisPELSENTF0003BLD5188
VisNORSJYTF0008BLK5734
VisKRABATTF0010B
VisFRØYA BTF0001BDLK4986
VisZEZZETF0002BDLH3182
VisTARVIKBØENTF0004BDLM5712
VisTRINETF0005BDLM9455
VisMAY LISTF0010BDLM6016
VisSOLVEIG KTF0026BD
VisREINEVÆRINGTF0037BDLF5824
VisKONGSFJORDTF0050BDLFNT
VisATLANTIC STARTF0111BDLMBG
VisRADEBETF0182BDLG9311
VisSUNDSBØENTF0243BDLH3837
VisKRISTINTF0055BFLF3056
VisKÅVNESTF0001GLK5680
VisSTREIFTF0002GLG8211
VisLUNATF0003GLM3808
VisLA VIDATF0005G
VisVIKINGTF0006GLF5783
VisEINARTF0007G
VisLURINGENTF0009G
VisLISTERTF0015GLK4738
VisINGA HAFDISTF0128GLG2881
VisSIGNETF0001GNLH3914
VisRAGNHILDTF0001HLM2886
VisBIRKTF0002HLK7443
VisELINTF0003HLM7597
VisKASPER ANDRETF0004HLM8556
VisNORDTINDTF0010HLM5661
VisSTORMFUGLENTF0260HLF6054
VisJSF-SENIORTF0700HLNTL
VisFLIPPERTF0001HDLF5321
VisSTRAUMGULLTF0025HD
VisAKTIV 2TF0002HVLG9455
VisNORA KRISTINETF0003HV
VisANNA CECILIETF0004HV
VisSALLANTF0005HV
VisMADS HELGETF0007HVLM7957
VisHAVKATTTF0008HV
VisMARIA AILENTF0009HVLK2985
VisLEITF0011HV
VisHARVESTER IITF0021HVLD7429
VisHANS-ERLENDTF0026HVLK2322
VisLYKKENTF0028HVLM4809
VisNATALYTF0001KLF6525
VisSANDHOLMTF0002KLH3924
VisTAMINTF0003KLD4628
VisMARIETF0004KLF6735
VisØYBUENTF0005KLM5284
VisEINARTF0010K
VisDUSMATF0012K
VisSLUMPENTF0014KLK4038
VisROLFTF0030K
VisSKARSTEINTF0070KLG7302
VisØYVÆRTF0182K
VisHAVFISKTF0011KDLF6094
VisSJØPYNTTF0054KDLH2533
VisINGEBORGTF0001LLH3884
VisLENANGSTINDTF0002LLNAK
VisBORGENTF0015LALG7881
VisARKTF0001LBLM2388
VisPRIMATF0002LBLM2714
VisOLIVIATF0003LB
VisSANDNESBUEN JRTF0004LBLF6539
VisCAROLINETF0005LB
VisASTRID HELENETF0006LBLM2839
VisMARENTF0007LBLM6098
VisAUSTBRISTF0008LBLK9305
VisTARDISTF0009LBLM8300
VisFRAMTITF0010LBLM9264
VisPOMORTF0011LBLM7774
VisPOLAR STJERNATF0012LB
VisJANNE-VTF0014LBLG4383
VisVÅRBRISTF0015LBLM5880
VisPOLARFANGSTTF0020LBLK3219
VisØLBUENTF0026LBLM4031
VisCOREVITF0027LB
VisSEIKOTF0046LBLM9417
VisSALTINDTF0050LBLF5106
VisKJÆMTINDTF0051LBLM6790
VisSKAGANESTF0056LBLM6372
VisDYPFJORDTF0082LBLM4316
VisRULYTF0084LBLA7616
VisSTORM RIDERTF0123LBLM7218
VisKAIATF0174LBLM3340
VisANFIELDTF0001MLK2420
VisANDRINETF0002MLH3093
VisKIRSTEN TOVETF0003MLM7409
VisSVANENTF0004MLF5988
VisLEONTF0005MLH2949
VisTHERESETF0006MLF6419
VisJARLENTF0007MLLER
VisSONJATF0026MLM5753
VisCOLONATF0056M
VisDARJATF0062MLM6292
VisROLLONTF0200MLH3782
VisAMAYTF0001NLK6521
VisVESTERELVJENTATF0007NLF6685
VisKLØVNESTF0011NLK2781
VisISAKTF0001NALM6113
VisSOLVÆRTF0015NALK2813
VisØYGUTTTF0001NKLK7857
VisFJUKSTADTF0002NKLM9912
VisOLAVTF0003NK
VisFJUKSTADBUENTF0004NKLM2677
VisKARITF0006NKLF6966
VisOLETF0007NKLF6968
VisOLE 2TF0008NK
VisTORGRIMSONTF0009NKLM6703
VisDUPPENTF0010NKLK2063
VisHAVLEIKTF0011NKLM2884
VisLYKKENTF0012NKLM8097
VisRÅHOLMTF0013NKLK3958
VisSPIKARENTF0015NKLD8653
VisVIKABUENTF0016NKLM5872
VisSIEVJANTF0017NKLM4920
VisJUNETF0018NKLK9799
VisØYFISKTF0019NKLG9171
VisHAVELLATF0021NKLM4368
VisSLEIPNERTF0022NKLM5017
VisHEIDI ANITATF0025NKLK3348
VisLIAFRESTF0029NKLM2725
VisLØNNEGGATF0039NKLM2167
VisTRYGVE BTF0060NKJXDZ
VisKRISTINATF0070NKLK2498
VisTROMSTINDTF0071NKLG4727
VisSJØMANNTF0106NKLM6409
VisHOLMENTF0113NKLG9186
VisMÅRTINDTF0120NKLM4863
VisGRUNNBØENTF0001PLM9917
VisT.A. NORDSTJERNATF0002PLH2379
VisSERINETF0003PLM7482
VisMONIKATF0009P
VisVARGENTF0016PLK8554
VisISELIN ATF0022PLK7802
VisTHINA IRENETF0001SLK8734
VisSNETINDTF0009SLK2662
VisSTANGNESTF0011S
VisSOLBERGFJORDTF0002SA
VisBRATTHOLMENTF0003SALG9699
VisSENJAGULLTF0159SALM4884
VisSTORMEN SENIORTF0003SELGFC
VisSENJATF0004SELK5093
VisSNØGGTF0005SELM9186
VisGUTENTF0006SELE4021
VisGERDTF0007SELF6695
VisKAMILLA MARITF0008SELF6691
VisMIRATF0010SELF5924
VisAURORATF0012SEJXLH
VisKJØLVATF0013SELG8085
VisNORDMANNSETTF0014SELK2203
VisMÆLØYTF0015SE
VisREKORDTF0017SELM2189
VisHARALDTF0019SELM8605
VisPIRATENTF0020SE
VisSENJALIVTF0022SELK3231
VisJOHAN HTF0023SE
VisSNUPPATF0024SELG6007
VisINGRID THERESETF0030SELM7324
VisODINTF0040SELF6369
VisGULLFESKENTF0043SELK2934
VisBRINGTINDTF0047SELK2109
VisH-EVENTF0077SELM6631
VisLEIF HELGETF0141SELM3292
VisØRNATF0002SV
VisHAGBARENTF0003SVLF7120
VisBUGØYFISKTF0006SVLG4858
VisBREMSJØTF0025SVLF4286
VisLYSSTRÅLENTF0138SVLF5284
VisSENJATF0001TLFRA
VisRAGNHILDTF0002TLM8824
VisTHERESETF0003T
VisISABELLATF0004T
VisJENNY HELENETF0005TLG6593
VisAMIRATF0006T
VisANN KARINTF0008TLK3860
VisFISKEDRITATF0010T
VisBRATTHOLMENTF0011T
VisØRNFLØYTF0012TLM2969
VisMERETHETF0014TLK6931
VisJUBÅENTF0015TLH2563
VisMÅSNESTF0017TLM5971
VisMORTENVIKTF0018TLL5899
VisDELFINTF0019TLMTR
VisSKARVØYTF0021TLM9445
VisMULENTF0022TLM2163
VisSANDVIKNESTF0037TLM3737
VisTIRIL AURORATF0060TLM8040
VisSALARØYTF0077T
VisSLETTNESTF0209TLF6694
VisVIKINGTF0212TLK9826
VisDANØYTF0001TNLM2627
VisKITTITF0002TNLH3853
VisANITATF0003TNLG9796
VisBIRKTF0006TN
VisSOLVEIGTF0007TNLM9693
VisZETATF0021TNLM9389
VisMIRATF0080TNLM2599
VisSVANANESTF0081TNLG5625
VisØRATF0001TSLF3497
VisARIELTF0002TSLM2795
VisPOSEIDONTF0001VLK4938
VisVILMATF0002VLK6241
VisDISCOVERYTF0003V
VisHELGATF0004VLF3879
VisNJARDVIKTF0005VLM9504
VisTERNENTF0008VLM7725
VisSOLVARDENTF0037VLM8791
VisSABINETF0111VLF5337
VisCOSTA LITTTF0001VSLF4197
VisANDERSBYJENTATF0002VSLG9192
VisMIRATF0004VSLG2694
VisODINTF0048VSLF7138
VisORGINALENTK0001BL
VisMOSTEINTK0002BLLK5352
VisTORNADOTK0005BLLG9021
VisTINIUSTK0007BL
VisELINTK0009BL
VisSÅSTEINTK0010BLLK6556
VisESKACONATK0011BL
VisBETTINATK0013BL
VisSVANEN 2TK0017BL
VisSTINGTK0020BL
VisJOLLATK0022BL
VisORIONTK0023BLLK9772
VisSANTOSTK0025BLLK5270
VisLEOTK0028BLLM2483
VisSILJE KRISTINATK0030BLLG4796
VisVIBEKETK0031BLLM2540
VisSKARVENTK0035BL
VisSIRI 2TK0049BL
VisANNYTK0055BLLK3977
VisLUNIKTK0059BLLK5470
VisTINE MARLINTK0060BLLK7458
VisVINDROSATK0063BLLM8823
VisPANTER IITK0064BL
VisMARITATK0068BL
VisFABIANTK0076BL
VisJUVENTUSTK0099BLLM2492
VisSTORMTK0111BLLH2889
VisPANDAENTK0001K
VisHAPPYTK0003K
VisFISKERNTK0004K
VisRISØYTK0011KLG4516
VisSKOMRINGTK0042KLM7378
VisMI17TK0001P
VisVIGRATK0002P
VisTRÅLETK0007PLK4976
VisJETIAMTOTK0008P
VisBRUSENTK0011PLK4651
VisELSETHTK0016P
VisBARRACUDATK0025PLM2249
VisJESPER LTK0028P
VisOLIVERTK0048P
VisKIKKITR0044ALK2691
VisSTJERNTINDTR0001AALK7461
VisHAVBASTR0008AALK5918
VisMANINTR0017AALLZN
VisJUNOTR0027AALM2177
VisLANGHOLMTR0029AALK4409
VisSTORSTEINTR0096AALH3009
VisSTATSNAIL 1TR0002BLA2104
VisHJØRDISTR0003B
VisSTJØRNAFJORDTR0005BLM6088
VisJUNIORTR0008BLG9575
VisGRØNTVEDTTR0010BLK2869
VisVÅGAGUTTTR0001F
VisTEXTR0002F
VisVIGRUNNTR0004FLH2633
VisANKERGRUNNTR0005FLM2510
VisVIGRUNN 4TR0006F
VisFRØYVÆRINGTR0007FLH3708
VisVÅGAGUTTTR0009FLF6631
VisGUTTA BOYSTR0010F
VisALBATROSSTR0012F
VisORMSKJÆRTR0015FLM3733
VisERLETR0016F
VisHANNATR0017F
VisSVANAUG ELISETR0019FLLRD
VisHELENETR0021FLF6310
VisROYSENTR0023F
VisFRØYGUTTENTR0031F
VisEMILITR0036F
VisKARITR0042FLG2176
VisHAVGUTTTR0051F
VisEINESTR0057FLM6381
VisHØVIKTR0072FLM6130
VisFRØYSJØTR0097FLG9994
VisHILMARSONTR0106FLM6281
VisNORATR0200FLK7465
VisLEON OLAITR0400FLG6353
VisTRØNDERGUTTR0500FLH3729
VisFOLLABUENTR0001FLLK2995
VisSISUTR0002FL
VisHÅRNESJENTATR0004FL
VisMORILDTR0006FL
VisNEBBENTR0008FLLF7046
VisSVANENTR0012FLLM8001
VisANJA KRISTINETR0002H
VisMJØLNERTR0005HLM5573
VisMONATR0006HLK2396
VisLINETR0007H
VisCALYPSOTR0010HLK2331
VisANGELICATR0012H
VisOLASVÅGTR0015H
VisSELVÅG JRTR0018HLF7160
VisZEVSTR0024H
VisJOHANNATR0060HLF6340
VisTINE MERETHETR0085HLK4780
VisELISABETH SOPHIATR0001ILG3999
VisSILDJOTR0002IFLK2230
VisSWANSEATR0003IFLH2853
VisMARTE PERNILLETR0004IFLG2147
VisSTJØRNFJORDTR0005IFLK3320
VisASTRID EMILIETR0030IFLCFH
VisBENONITR0001LLM2687
VisLEKAMØYTR0001LALG7911
VisSØRBÅENTR0002LALM7234
VisLEKNESBUENTR0005LALM5690
VisØRAGUTTTR0037LALM8797
VisHAVBROTTTR0001MHLM2439
VisWITHTR0001NLH3037
VisPEIKTR0001NDLM9092
VisØYVÆRTR0002NDLM5944
VisSTORBÅENTR0010NDLM9984
VisSETTERTR0011NDLF6573
VisNORATR0012ND
VisLOPPATR0014ND
VisBUØYTR0015NDLF5775
VisIDATR0016ND
VisMYHREGUTTTR0027NDLH2884
VisANE MARIETR0034ND
VisRAVINDATR0226NDLF6737
VisNERGÅRD JRTR0345NDLG9551
VisTERNATR0001NLLF4313
VisVERRAFJORDTR0002NL
VisFRAMTR0100NLLM6625
VisA-BASTR0002NR
VisBENTE SENIORTR0004NR
VisLILJENTR0005NR
VisSØLVFISKTR0006NR
VisNYDØNNINGTR0007NRLM6182
VisKJELLTR0008NRLM8077
VisSKÅRUNGENTR0010NRLM2106
VisKVIKKENTR0012NRLF6506
VisSARETR0014NRLM2901
VisFJORD-DØNNINGTR0030NRLM2448
VisARIELTR0041NRLM5445
VisFOLLABUENTR0100NRLM9033
VisRAMBOTR0001OLM8420
VisSTORISTR0003OLK5970
VisRAVTR0004OLFSW
VisODD IVARTR0005OLK7217
VisHEPSØFJORDTR0200OLG4039
VisSUNNIVATR0001OL
VisVESTVÅGTR0003OLLH2745
VisTRONEFISKTR0011OLLF6359
VisWIWITR0001RLF6062
VisLEIFENTR0010R
VisODATR0015RLG6516
VisJANNITR0001S
VisMORGANTR0001SDLM2735
VisVIKASKJÆRTR0006SILK2046
VisMARISOLTR0002TLK3864
VisØRNHOLMENTR0003TLK9918
VisNAMITR0005TLM9817
VisAUKNESTR0006TLG5385
VisVILDETR0008T
VisMJØLNERTR0011TLG9910
VisSARATR0017T
VisEDGARTR0030T
VisHAAKON-JRTR0094TLLVD
VisANDERS-OTR0174TLG3985
VisPUSKASTR0280TLM7558
VisKJAPPTR0001VLF6122
VisGERDATR0002VLM9332
VisANDYTR0003VLF6341
VisDRAGENTR0004VLF6280
VisVESLEPERTR0006VLK8122
VisFRYDTR0008VLH3620
VisTUBORGTR0009VLM9239
VisELDORADOTR0010VLM2332
VisSKLINNABUENTR0012VLM7902
VisAMALIETR0015V
VisVIKINGTR0021VLG6204
VisHAVTR0022VLF6407
VisMUSTANGTR0025VLM4146
VisBUØYTR0042V
VisSEISKJÆRTR0043V
VisJULIANTR0061VLK2569
VisLILLESKJÆRTR0076VLLAQ
VisBAKKEVÆRINGTR0081VLAVY
VisOLIVIATR0095VLM9173
VisWILLIKSEN SENIORTR0110VLK5809
VisMIDTHOLMTR0112VLM2401
VisVIKNAFJORDTR0200VLG9820
VisVIKNABUENTR0369VLK7276
VisBRUSØYSKJÆRTR0400VLFTO
VisSVANHILDTR0424VLM5287
VisKIMTR0001VL
VisSINGSHOLMTR0002Ø
VisMARLENETR0003ØLG9782
VisOLSEN JUNIORTR0004ØLM8800
VisVONARTR0005ØLM7515
VisMELUMSKJÆRTR0006ØLM8635
VisMARIATR0012ØLM7255
VisKAREN MARGRETHEV 0005BRLH2392
VisSJØGLIMTV 0002F
VisLINDHOLM IIV 0004F
VisLILLEGUTTV 0005FLG6279
VisSJØGLIMTV 0022FLH2817
VisSANDØSUNDV 0028FLH2357
VisHAVSULENV 0002HSLM9859
VisOBELIXV 0003HS
VisHAVDUENV 0007HS
VisBRENNINGV 0001LLG8141
VisULSVAAGV 0004LLK7116
VisMILENEV 0006L
VisHAVFRUEN IIV 0007L
VisZITAV 0008LLK4082
VisKOMPISV 0009L
VisKVALVÅGV 0014LLF4213
VisMINI IRENE IIV 0015L
VisAPOLLOV 0032L
VisFLAMINGOV 0040LLK5706
VisSVENNERV 0041L
VisOTERØYV 0046LLK8031
VisGULLIVERV 0068LLK7260
VisGRISEGUTTV 0073L
VisSIGFRED IV 0098LLG7506
VisÅRØV 0001NLK6725
VisROLIGHETV 0002N
VisLINDHOLMENV 0003NLK5542
VisKNIVSKJÆRV 0006N
VisORIONV 0007NLK9895
VisMARITV 0014N
VisSTAUPERV 0001S
VisFRITALOV 0002SLM6593
VisSTIGARV 0003S3YXI
VisNANI BV 0005SLH2062
VisBUERØYV 0006SLK6429
VisHUSKIV 0007S
VisSJØBRISV 0009SLK6421
VisCILIUSV 0011SLK6044
VisYATZYV 0012S
VisHELLEV 0015S
VisVENI ACTIVV 0016SLK3312
VisJOLLAV 0020S
VisNORVINNV 0021S
VisÆRØV 0024S
VisSTIGERV 0025S
VisFJORDGUTTV 0027S
VisTAREFRIMEV 0030S
VisMØTEV 0037SLM7051
VisLEPPAV 0040S
VisLØVENV 0045S
VisHENRIETTEV 0001TLM7621
VisTRISTEINV 0001TMLK3798
VisMIRV 0002TMLG2472
VisBLÅV 0003TM
VisJOHANNE 2V 0004TM
VisFRED AXELV 0008TM
VisMAMSEN & LILLEGUTTV 0010TMLF6951
VisSANDØV 0011TM
VisULAV 0012TM
VisOSKJÆRV 0017TMLK2718
VisFLOV 0020TMLK7025
VisREIDUNVA0004F
VisTRALVA0005F
VisLAVIVA0006F
VisHÅSUNDVA0008F
VisSKALLDYRETVA0009FLMUG
VisLJONEVA0010F
VisFJORDBUENVA0011FLK5781
VisTIPPIVA0012F
VisMARIT THERESEVA0015FLG6423
VisHIDRAVA0016F
VisHIDRASKJÆRVA0017FLK4674
VisHAVSUNDVA0020FLG7406
VisØYNAVA0021F
VisKRINGSJÅVA0023F
VisVARNESVA0024F
VisLAILAVA0025F
VisBIBBIVA0032F
VisSIENNAVA0042FLK9027
VisFELEXVA0061F
VisMÅKENVA0081F
VisANETTEVA0114F
VisANITAVA0126F
VisTERNAVA0137F
VisLYNGNESVA0151F
VisSABBVA0180F
VisTINAVA0193F
VisBAKKANVA0001FSLM6477
VisLANDKJENNINGVA0002FSLK3267
VisLIMBOVA0004FS
VisLENE MARIVA0005FSLM5743
VisHAVBRISVA0007FSLG9876
VisCONDORVA0008FSLK4362
VisSTINGVA0009FSLF6989
VisRØDLANDVA0010FS
VisODINVA0015FSLF6982
VisTERJEVA0017FS
VisEGGLANDVA0021FS
VisKVILJOVA0024FS
VisLØLANDVA0025FS
VisKNYGGENVA0042FS
VisELDORADOVA0047FSLD2457
VisBUGDØYVA0048FSLM9562
VisNORDLENDINGENVA0133FS
VisBLUE BIRD IIVA0174FSLK9667
VisJØLLEVA0198FS
VisMUSTIVA0003K
VisSIGJOTOVA0007K
VisALICEVA0008K
VisBROSMAVA0009KLI3019
VisPITBULLVA0011K
VisSJARKEVA0012KLM9521
VisSTREIFVA0015KLG4550
VisFANCYVA0016KLG7807
VisRANDØYJENTAVA0018KLM9775
VisKARUNAVA0020K
VisLOMVIENVA0021K
VisALIDAVA0023K
VisSJØVIKVA0025K
VisPLUTOVA0026K
VisFREYRVA0031K
VisMUSTI IIVA0032K
VisALMAVA0034K
VisCERTINAVA0036KLK5465
VisLEPPAVA0038K
VisBROSMA IIVA0039K
VisMONSUNVA0041KLIUC
VisGYLTAVA0044KLM8292
VisIRISVA0056K
VisGRØNNVIK JRVA0064KLG7520
VisSJØVIKVA0072KLFAR
VisTRYGGVA0076KLF5353
VisHAVØRNVA0082K
VisFRIEDAVA0087K
VisPIRAJAVA0095KLMTJ
VisPONNYVA0096KLF5582
VisOLAGUTTVA0098KLG9768
VisOLAGUTTVA0111K
VisFISH HUNTERVA0113K
VisFISH HUNTER IIVA0115K
VisRINGSKJÆR SØRVA0135KLM9503
VisJEPPEVA0178KLF2967
VisHORISONT IIIVA0196KJXDJ
VisAGANTHYRVA0200KLG9418
VisLYSEMAVA0217KLM7431
VisBETZYVA0269KLM7275
VisMATHILDEVA0003KL
VisBORGENVA0001LD
VisEPSILONVA0002LD
VisKNIPSERENVA0003LDLG3432
VisMARLIHVA0004LDLK8143
VisNEPTUNVA0006LDLM5451
VisLYN 2VA0019LDLF7045
VisFISKURVA0003LS
VisBÅLYJENTAVA0004LS
VisNESHEIMVA0005LSLG9748
VisVICTORIAVA0009LS
VisBELL-ROCKVA0011LSLF5980
VisMORTENVA0012LS
VisROMEROVA0015LS
VisKJORTENVA0016LS
VisIVÅGENVA0019LSLH2362
VisMÅKENVA0020LS
VisHOLLENDERENVA0026LS
VisKVISLAVA0031LS
VisIMSEROSAVA0032LS
VisMAREN BONANZAVA0034LS
VisBÅLYVA0038LS
VisMAVA0043LS
VisTJNVA0047LS
VisSTORVIGVA0081LSLJCS
VisNESEJENTAVA0087LS3YWO
VisANTILDEVA0001MLF5177
VisSIKOVA0003M
VisVALLØYVA0004MLF5632
VisGULLFISKENVA0005M
VisRONAVA0009M
VisVESLEKVEITAVA0011M
VisLILLEKVEITAVA0012M
VisØSTVIKVA0013M
VisHJELMENVA0014M
VisRISØYVA0015MLG3330
VisHENRIKVA0016M
VisSJANTIVA0018M
VisBRATTHOLMVA0021MLH2820
VisTOBIASVA0024M
VisTERNENVA0026MLK6512
VisADELEVA0028M
VisLUNDE SENIORVA0029M
VisBOLETTE IIVA0030M
VisANGELLVA0032MLL4888
VisJOLKAVA0034MLF6958
VisARCTICVA0040MLG7908
VisLOVISEVA0041M
VisTILDEVA0042M
VisPIONVA0043MLK8236
VisROSENVOLLVA0044MLAPL
VisANGUILLAVA0048M
VisMUNAASVA0049MLK8254
VisMÅGA 2VA0052M
VisFORAFISKVA0053M
VisSTORØYVA0056M
VisTEINAVA0060MLF6016
VisNADDEVA0061M
VisCECILIEVA0072M
VisLEPPAVA0074MLF6770
VisSOLFUGLENVA0076MLK2882
VisKVEITAVA0077MLF6041
VisMARIEVA0078M
VisINGERVA0086M
VisMERSEYVA0087M
VisANNAVA0088M
VisHILLESUNDVA0090M
VisNORDSØVA0097MLFIZ
VisKNAPPENVA0111MLM8878
VisRANDIVA0118M
VisSEBBENVA0121MLF6956
VisSKOGSØYJENTAVA0134MLK5485
VisBLEGA IIVA0138MLF6792
VisSTRANDBUENVA0148M
VisEIGENESVA0170MLANW
VisHAVFJORDVA0002SLGDF
VisTØFFEVA0005SLM8176
VisMORILDVA0008SLK7076
VisGALANTVA0010SLH2831
VisMORILD 2VA0011S
VisPANTERVA0012S
VisTAMARAVA0013S
VisWESLINGVA0014S
VisVESLAVA0017S
VisTEMPOVA0018SLFGQ
VisTENORVA0019SLFAJ
VisPILOTVA0023SLIDE
VisVA0025S
VisMARLINVA0028S
VisFYRIOVA0031S
VisKNERTENVA0033S
VisELENIAVA0034S
VisANNAVA0044S
VisROSAVA0046S
VisBEAVA0047S
VisBELLAVA0056S
VisGREPAN JUNIORVA0063SLM9057
VisBRISVA0065SLAZW
VisDRASENAVA0066S
VisUDVAAR IIIVA0080SLDRA
VisJENNYVA0084S
VisSØRLANDVA0085SLK6478
VisTOBIASVA0088S
VisBRUSVA0091S
VisPUMAVA0092S
VisSILLE MARIEVA0110SLCPE
VisMALENAVA0116SLK2276
VisHELLEVIG 1VA0330SLEUM
VisHEGGØY JUNIORVL0001ALK2136
VisPLØYVL0014ALK6692
VisATLØYBUENVL0020ALF2500
VisHERLENDINGENVL0025ALH4138
VisATLØY VIKINGVL0055ALJSY
VisFLENNESVL0001AD
VisLEANDERVL0010AL
VisVESTBRIS IIVL0015AM
VisATTÅFRAMVL0001AV
VisKONGSHAVVL0002AVJXPS
VisMØGSTERFJORDVL0003AVLK3064
VisSKANSENVL0006AVLF6777
VisLARIUSVL0010AVLM8939
VisJORUNNVL0012AV
VisSEIGUTTVL0015AVLK5888
VisHEVRØYBASVL0020AVLK2695
VisKARMØYVL0023AVLA7870
VisPIAVL0026AVLG6244
VisHEVRØYVL0037AVLH3804
VisNOTNISSENVL0041AV
VisSKARTENVL0045AVLG8671
VisSKÅRASUNDVL0080AVLG9257
VisKONGSVARDVL0127AVLFZR
VisSKOLTAFJORDVL0153AVLK3887
VisSTUSSHOLMVL0162AVLG4416
VisSTEINEVIKVL0167AVLAQD
VisAMILOVL0168AV
VisNORDERVEGVL0182AVLGWK
VisMIKIVL0199AVLH2807
VisSLAATTERØYVL0264AVLGFV
VisKASFJORDVL0007AØJWOD
VisHARENGUS JRVL0001BLF6657
VisMARITAVL0006BLK7589
VisDYBVIKVL0010BLH3950
VisMÅKENVL0011BLH4085
VisMØLLEVÅGVL0014BLG4368
VisKRISTINE JOHANNAVL0015BLM8123
VisKLIPTONVL0017BLG4540
VisLUNAVIKVL0020BLM5332
VisGUFFENVL0022BLF7121
VisPORSVIKVL0025B
VisW VIKAVL0026BLH4088
VisHUSAGUTTVL0031BLM7651
VisSKOTNINGENVL0061BLF6569
VisVIKØYSUNDVL0062BLF7104
VisLINKENVL0068BLF5232
VisROGØYVL0159BLM6071
VisMÅKENVL0008BJ
VisKRABBENVL0010BJ
VisSONJAVL0012BJ
VisVIKTORVL0015BJLF6579
VisELIASVL0020BJ
VisPIRENVL0026BJ
VisHELGEVL0001BN
VisRUTHVL0002BNLK9960
VisJONA 4VL0009BN
VisJOHANNA MVL0015BN
VisSKYEVL0017BNLG9949
VisKARINVL0004BRLK9367
VisSIGGENVL0010BRLK2431
VisHAVBÅRAVL0022BRLM8626
VisGULLJOVL0051BR
VisFAUSKENVL0061BRLM9422
VisVIKINGFJORVL0133BRLM8511
VisALVENESVL0001FELF2205
VisSOLMAIVL0001FJLH3842
VisSOLFAKTORVL0002FJ
VisTORGNYVL0008FJLK5601
VisODDMARVL0010FJ
VisGOGGENVL0015FJ
VisVESTBRISVL0050GLCJG
VisSØRHAVVL0001KLF6595
VisLANDASKJÆRVL0010K
VisTORVL0014K
VisFJORDFISKVL0015K
VisSTORSUNDVL0020K
VisSJEPOVL0057K
VisSJOFJORDVL0091KLF6137
VisVÅRSOLVL0099K
VisHAVSKÅRENVL0002KILM2611
VisFRAMVL0024KILM9740
VisØYESTEINVL0025KILK7610
VisLYBASVL0030KILH2938
VisSAFIRENVL0036KILF7134
VisVEST TRÅLVL0039KILK4057
VisHENDANES JRVL0042KILK2222
VisDAN IIVL0048KI
VisANDREAVL0001KM
VisFJORDBOYVL0003KM
VisBRYNJARVL0010KM
VisRAMOENVL0015KMLG7581
VisSTATTEGGVL0015SJWNF
VisRITA VVL0001SO
VisHAVNESVL0019SU3YYC
VisVIKTORVL0068SULM8458
VisJADARVL0005TLM9349
VisANNE KARINVL0049T
VisHAVBRISVL0102TLG7568
VisLEIHOLMVL0020VS
VisLUNDANESVL0004ØN
VisKAMERATENVL0005ØNLK6598
VisSUNNIVAVL0006ØNLH4114
VisARJAVL0008ØN
VisSJARKEVL0014ØNLK7208
VisOLE BELLVL0015ØNLI4586
VisLIMONVL0020ØN
VisVÅGENVL0040ØN
VisGRIMSBØVL0064ØNLM7884
VisLERØYVL0083ØN
VisLEPPAVN0001A
VisMOONBEAMVN0002AS
VisRÅNVN0007ASLF7114
VisPLAN BVN0010B
VisRØDHOLMENVN0118BLCMN
VisTERNAVN0002F
VisLUDVIKVN0003F
VisIDAVN0004F
VisGLUFSA-FISKVN0005F
VisMARTE PERNILLEVN0006FLH4274
VisPINKYVN0110F
VisSTRATOS IIVN0001HLE2339
VisEGILVN0002H
VisTERNA IIVN0004H
VisKHAIRVN0111M
VisELLØVN0003RD
VisCHIMAERAVT0001FLH2939
VisSHORES 1VT0010F
VisLINNEAVT0077FLK2444
VisANDREAVT0001K
VisSANDRIANVT0005L
VisANKAVT0018P
VisIVERSEN SENIORVT0001SLM6086
VisSJØROSA IIVT0003S
VisBRENTHOLMENVT0031SLF6627
VisSTRØMSUNDØ 0001FLK4254
VisELLENØ 0002FLG8383
VisTEISØ 0003FLM2689
VisSTAULSKJÆRØ 0005FLK4550
VisBALUBAØ 0010FLG9150
VisBASTVIKENØ 0011FLH2309
VisVIGDISØ 0014FLK9985
VisSVANESUNDØ 0019FLK8665
VisSNOOPYØ 0020FLG8552
VisMORILDØ 0025FLK9665
VisTEDDYØ 0026FLE2106
VisSVANESUND IIØ 0029F
VisHUTHØ 0035F
VisODINØ 0040FLK3711
VisWENCHEØ 0043F
VisANNEØ 0060F
VisSYDNESØ 0084F
VisKARSTENØ 0105FLH3555
VisOLAIØ 0106FLH3556
VisESPEN AØ 0107FLH3476
VisPÅLØ 0108FLH3478
VisPERØ 0109FLH3477
VisSPRATTUSØ 0117F
VisGUNDERSØ 0151FLF7073
VisIDAØ 0161F
VisSJØLIVØ 0001HLM2085
VisTOPSYØ 0002HLH2903
VisBERITØ 0006H
VisSOLANØ 0007HLF3842
VisVICTHORØ 0008HLK4868
VisELI RØ 0010HLEFE
VisASMALØ JUNIORØ 0011HLD4227
VisLEPPEFISK-BORGEN IIØ 0012H
VisSTOKKØYØ 0020HJWLQ
VisSTANGHOLMØ 0022HLM3813
VisVERONIKAØ 0023HLK4652
VisHELENEØ 0024HLK6368
VisSAGAØ 0025HLG2840
VisTOBIASØ 0027HLF5461
VisSTRANDGUTTØ 0028HLK8141
VisSAMSONØ 0029HLF5378
VisFUNDAØ 0031HLF3498
VisVIKING JUNIORØ 0035H
VisHERAØ 0036HLK5328
VisLUROØ 0039HLM8698
VisCOLIBRIØ 0041H
VisSTRATOSØ 0042H
VisYLVA IIØ 0043H
VisASMALØØ 0047HLF3548
VisAQUALONØ 0049HLM2536
VisSONBAS SENIORØ 0050HLK3905
VisRUGGEN IIØ 0058HLK4124
VisPONNYØ 0071HLM7932
VisNIKITAØ 0072HLK5064
VisTENNSKJÆRØ 0078H
VisSØLVI KARINØ 0080HJXGY
VisSJØVÆRØ 0085H
VisØYSKJÆRØ 0086HLK3482
VisMIKKIØ 0088HLK3568
VisSPJÆRLYSØ 0100HLG7314
VisANN SOFIEØ 0123HLG9915
VisDIANAØ 0155HLF2970
VisTERNA 1Ø 0231H
VisSPJÆRINGENØ 0300HLLQX
VisAUGUSTØ 0006HD
VisGLADØ 0001M
VisJELØY 1Ø 0005M
VisKULINGØ 0007M
VisÅRVIKENØ 0002RLK6312
VisÅREFJORDGUTT 2Ø 0005RLF6353
VisÅREFJORDGUTTØ 0040R
VisSILJEØ 0010RDLK6284
VisCAMOØ 0001SLG5036
VisMAGNUSØ 0002S
VisALUØ 0005S
VisMISTRALØ 0022SLK2571